amalinks wokungena

Breaking News

Izakhamizi Ezihluphekayo Seziphila Ngokuthengisa Inyoni Lenkukhu


Sebephila ngokuthengisa inkukhu njalo lenyoni ezibizwa ngokuthi zintaka. (Courtesy Photo)

Ukubhidlika komnotho welizwe sokwenze abesifazane emaphandleni lemadolobheni basebenzise indlela ezitshiyeneyo zokuziphilisa ezibalisa ukuthengisa izilimo zesintu abazilima ezivandeni kanye lokufuya inkhukhu. Abanye njalo sebethengisa inyoni.

UNkosikazi Beauty Jiji waseHarare,ungomunye wamakhosikazi asebenza bengaphansi kwe Free Range Poultry Production Association, okuyinhlanganiso esebenza labesifazane laba ukufuya inkukhu zesintu kanye lomhlobo wenyoni ezibizwa ngokuthi yintaka.

Lisungulwe lonyaka leliqembu,lapho amalunga aqale ngokuhulumisana ngomakhalekhukhwini kuWhatsapp, ngenhloso yokubonisana lokuphana amacebo phezu kolwazi oluphathelene lokufuywa kwalemihlobo yenkukhu lenyoni, besebezithengisa bethola inzuzo, yokuziphilisa.

UNkosikazi Jiji uthi udubo oluselizweni yilo selubenze bavuleka amehlo, babona ubuhle bokubuyela kundlela zendulo zokufuya inkukhu, zona esezithakazelelwa ngabantu asebananzelela ubuhle bokudla ukudla okungafakwa imithi.

Lindlela yokufuya inkukhu lalezinyoni, uthi kayilandleko ngoba ziphiwa ukudla okungazange kufakwe ofertiliser, zingaphiwanga njalo lemithi yakulezi nsuku lapho zithe zagula.

Bakhona asebephila ngokuthengisa abakulima ezingadini okufana lonkosikazi Helina Magutshwa wase Mbembesanwa, yena osebenza engaphansi kohlelo lweSukaphansi Project, lapho yena lezinye izakhamizi njengaye, sebesanelisa ukuphilisa ngemali yenzuzo abayitholayo.

Luyamsiza kakhulu loluhlelo ngalezi zikhathi isimo kwezomnotho, singesihle elizweni, ethi usesanelisa ukunakekela abazukulu bakhe abazintandane, ngemva kokulahlekelwa ngabazali babo, bethathwa ngumkhuhlane wengculaza kuveza unkosikazi Magutshwa.

Abesifazane laba bathi akubasizi lutho ukube bekhala begoqe izandla, kungekho abakwenzayo ukuziphilisa, kungakho bekubone badinge abangakwenza, ngasikhathi sinye beqhuba inhlelo ezilondolozwa ngendlela yesintu, ekunanzeleleni ukuba uzulu eseqakathekisa indlela yokudla ukudla okwakha umzimba.

XS
SM
MD
LG