amalinks wokungena

Breaking News

Abongi beUnited Bulawayo Hospital: Impilo Zethu Zisengozini ngeCovid 19


United Bulawayo Hospital
United Bulawayo Hospital

Abongi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital bakhala ngokuthi basengozini enkulu ngenxa yenyathelo lokuthi leso sibhedlela sesigcinelwe izigulane zegciwane leCoronavirus ngesikhathi izibhedlela zeThorngrove le Ekusileni zilungiselelwa ukwamukela izigulane lezi. Kuthi iMpilo Hospital yiyo esizakwelapha eminye imikhuhlane koBulawayo wonke jikelele.

Izibhedlela ezazivele zilungiselelwe ukuphatha ababanjwa iCovid 19, eseEkusileni kanye lese Thorngroove lokhe zingakapheli ukulungisiswa. Okwamanje abantu abagulayo belatshwa eUBH kanye le Thorngroove.

Kodwa abongi esibhedlela seUBH bathi lokhu kubafaka engozini enkulu ngoba bebalutshwana abasebenzayo ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngabanye babo kanye lokusilela kwempahla yokuzivikela.

Umnunzana Anthony Majongosi ongumgcinisihlalo wenhlanganiso yabongi eUBH uthi kunengi okungaphathwa kuhle ngaleli nyathelo.

“Sizwe indaba yokuthi ama Covid patients onke ayahambe eUBH, but lapha ngibona kulenkinga yokuthi ama nurse onke aku strike so inking izakuba ekuthi u nurse oyedwa uzakwanisa ukukhangela ama patients amanengi. Khonokhu akuhambi kuhle, kuzabangela ukuthi u nurse lo abambe umkhuhlane. Njalo ama nurse lawa kumele ahlale duze lesibhedlela ukuthi ahambe endlini everyday akusayenzi ngoba bangaphathela abantu abasendlini umkhuhlane. Even lokuthi abagade i public transport akusayenzi.”

Omunye osole lesi sinqumo ngudokoteta Mthabisi Bhebhe othe lokhu kukhomba ukwehluleka kukahulumende.

“Kungabe kungumbono omuhle kodwa into eqakathekileyo okumele inanzelelwe ngabantu yikuthi kulesibhedlela okuthiwa yi Ekusileni, igovernment iyehluleka ukuthenga imithi, imibheda ukuze ivule. So yikwehluleka kwe government yikho sesibona isisebenzisa i UBH ukuthi ibe yi Covid centre. Kodwa kumele sikhangele lezinye izigulane zeminye imikhuhlane o TB, HIV leminye imikhuhlane, iMpilo iyodwa ngeke ikukwanise ngoba ama nurse aku strike. So kuzaba lokugcwala esibhedlela okuzenza ku increaser ama chance okuthola i Corona.”

Umnumzana Mike Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi isikhathi sesiside kulokhe kuthiwa izibhedlela zeThorngrove le Ekusileni ziyalungiswa.

“Lokhu uyadangaza inhliziyo ngoba iCorona leyo ayisiyo nto eqalise lamuhlanje. Kuyinto esilezinyanga lezinyanga, sikhuluma ngezibhedlela zeEkusileni lase Thorngroveezivele zimile zona zilaphana okungangokuthi okufunakala bekungama renovations kuphela. Kodwa singakhangela isikhathi sakhona sesize silapha, khathesi ngu July kuqalise ekuqaleni kwe lockdown ngo end of March lokhe kungela osekwenziwe. Kuyinto edabulisa umoya, uyadana sibili udinge uswele ukuthi laba ke ababephiwa o$60 million bona zabeyisa ngaphi, ngabe yizo imali ezasebenzayo.”

Umqondisi wesibhedlela seMpilo, uskhwicamfundo Solwayo Ngwenya uthi inyathelo lokwehlukanisa izigulane lenza kubelula ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane.

"Omongikazi kanye labo dokotela bayahlaselwa ngumkhuhlane njengabantu. Uyenela ukuthi ubahlasele behamba khonapha behlangana lani ku community kumbe ezibhedlela. Yikho ke nxa behamba endaweni eyodwa okubonakala khona ukuthi umuntu wonke ule Corona Virus, begqoka kuhle izigqoko ngesikhathi bewonga laba abalomkhuhlane kuzancedisa ukwehlisa umkhuhlane."

Imizamo yokuxhumana lomqondisi we United Bulawayo Hospital udokotela Narcacius Dzvanga yehlule, unobhala wakhe ubethi usemhlanganweni. Kodwa utshele abephephandaba leChronicle ukuba ngempelaviki besebelalise izigulane zeCovid-19 ezilikhulu lambili (102). Wengeze wathi ezinye zezigulane ebezise UBH bekumele ziye eMpilo zilindele impumela ngemva kokuhlolwa ukuba bangabe beleCoronavirus na.

Inani labantu abalegcikwane leCorona koBulawayo lokhe liqansa okuveza ukuba idolobho leli lisengozini enkulu. Kunje inani lasebetholakele beleCovid 19, selingamakhulu edlula ayisithupha (664).

XS
SM
MD
LG