amalinks wokungena

Breaking News

Amaqaqa Atshaya Ingoma Eziqumbaqumba Uzulu


Amaqaqa aqumbaqumba uzulu ngengoma ezimnandi. (Courtesy Photo)
Amaqaqa aqumbaqumba uzulu ngengoma ezimnandi. (Courtesy Photo)

Kuhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu lamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi Amaqaqa lona licula liko Bulawayo.

Leliqembu lidla amalangabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya kuqumbaqumba abalandeli balumculo abanengi.

Batshaya phansi kuzwele ... (Courtesy Photo)
Batshaya phansi kuzwele ... (Courtesy Photo)

Umkhokheli weqqembu leli nguKhulekani Mnkandla.

"Mina ngizalwa le koGodlwayo koMahlabayithwale, emulini yakoMkandla nguSdumisile intombi enhle engiyithanda kakhulu. Kanti-ke kulezi ezomculo ngicula leqembu okuthwa ngaMaqaqa. Ngingumholi walo lelo qembu okutsho ukuthi abantu abaqansa intaba. Kutshukuthi mina ezomculo ngiqale ngo2005.”

Labunjwa njani iqembu leli?

"Iqembu leli okuthwa ngaMaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka2018 ngise South Africa. Kwathi ngo2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthwa nguOpt wakoMoyo olilunga leAmaqaqa. UMohau Malima ngomunye, kulo Jabulani Nyathi kuzobuya uMlondolozi wakoDube, uMoses wako Masuku, kubuye uStanley wako Mpofu. yiwo lamadoda engisebenza lawo."

Bathakazelelwa nguzulu ... (Courtesy Photo)
Bathakazelelwa nguzulu ... (Courtesy Photo)

UKhulekani wathanda ukucula esemncane njalo uthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lomdlandla wokuba ngumculi. Nanko ke sebacindezela umculo wabo.

"Ngibone kubo malume bami, nxa likhumbula Iiqembu okuthwa libutho elingcwele ngasengiwufunzwa kakhulu ngize ngiwuthande yiBlack Mambazo. Lokhu angeke ngize ngikufihle. Iqembu leli elaMaqaqa manje lincindezele idlalade lakuqala ka2021 okuthiwa libhodo elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6, ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability, ikhona futhi eyinye ethi umntwana wasekhaya."

Umfana kaMnkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli.

Amaqaqa (Courtesy Photo)
Amaqaqa (Courtesy Photo)

"Siyatholakala ma olomcimbi outdoors kumbe indoors, imitshado, ama-festival, ama-party noma yini sikhona ukuthi sifake ama-smile empilweni yakho. Uyasithola kuwo wonke ama-social media platforms, iTwitter uyathi Amaqaqa Music, Facebook Amaqaqa Music, Instagram Amaqaqa Music. Sikhona futhi ku-WhatsApp nxa ufuna ukusifonela. Inombolo ithi 0771903259."

Umculo ongelamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abanengi. Amaqaqa yiwo ebesilawo kuhlelo Woza Friday namhlanje eqansa esiyaphezulu. Libe lempelasonto enhle.

XS
SM
MD
LG