amalinks wokungena

Breaking News

Baphila Nzima Abasakhulayo beZimbabwe Kwele South Africa


Ngesikhathi umnotho wakweleSouth Africa uqhubekela phambili usiba mubi ngenxa yokuwa kwezomnotho emhlabeni jikelele, intsha yeZimbabwe engene kweleSouth Africa isiyadinga amadlelo aluhlaza ithi isithwele amagabha avuzayo.

Abadala bathi olentwala nxa sekuhanjwa zithi hamba sihambe umphako nguwe. Lesi yisimo esesibhekane lenengi lentsha yeZimbabwe ebalekele kweleSouth Africa ukuyadinga amadlelo aluhlaza.

EleSouth Africa lilokhu lingakavuki okuqinileyo ekuweni kwezomnotho okwahlasela umhlaba wonke ngo 2008 kusiya ku2009. Inani labangasebenziyo liphezu kwesilinganiso sokungamatshumi amabili lanhlanu ekhulwini (25%). Umnotho weSouth Africa wehlulekile njalo ukukhula ngesilinganiso sokuhlanu ekhulwini njengalokhu obekukhangelelwe.

Leyinto esibangele ukuncipha kwamathuba emisebenzi osekuhlukuluza kakhulu intsha yeZimbabwe efike lapha ibalekela uhlupho olufanayo.

Osakhulayo weZimbabwe uMandla Mbambo sekuleminyaka afika kweleSouth Africa. Uthi ukoma kwezomnotho sekusenza kube nzima ukuthola umsebenzi nxa ungelancwadi ezipheleleyo zokuba selizweni.

UMbambo uthi labalazo incwadi sekufuneka ube uwufundele lowo msebenzi njengoba uyabe uwodwa kodwa ufolelwe ngamakhulu abantu.

ULihle Nyoni yena uthi ukusilela kwamathuba sekusenza amantombazana labesifazana abalabantwana, bathathe yiloba yiwuphi umsebenzi eminye enza bacine bengasahlali labantwababo.

UMbambo uthi osekubalamulela nxa sekuvele amathutshana omsebenzi yikuthi baziwa njengabantu abasebenza gadalala.

Ngokutsho kukaMbambo osekuyangisa yikuthi lokhu sekusenza kwande inani lentsha yeZimbabwe esingene ejogweni lobusela.

Ngakolunye uhlangothi uMandy Ndebele uthi sekubuya kubathelele amanhloni ukuthi inengi lamantombazana eZimbabwe seligcwele kubhizimusi lokuthengisa imizimba ngenxa yokusilela kwamathuba okuziphilisa.

Inengi lezizalwane zeZimbabwe lisebenza kwezokwakha, endaweni zokudlela, kwezabomantshingelani kanye lakwe zobutitshala. Inengi lalaba bantu bayaqilibezelwa kukanti lemisebenzini baxotshwa mahlayana.

Banengi njalo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni. Laba bona bahlala bethathelwa impahla zabo ngamapholisa kamanisipala njengoba bethengisela endaweni ezingekho emthethweni.

Njengobanje leZimbabwe ezomnotho ziqhubeka zisiba zimbi ngamandla osekunciphise ithemba lokubuyela ekhaya kwabanengi, intshale ithi ilethemba lokuthi imizamo eyenziwa yiSouth Africa ekukhuliseni umnotho welizwe lokwandisa amathuba omsebenzi, izakwenza isimo sibe ngcono.

XS
SM
MD
LG