amalinks wokungena

Breaking News

Bulawayo Residents Association: Asifundeni Okudingakalayo Ukuthola amaTender Aphiwa Amankampani yiKhansili YakoBulawayo


Emhlanganweni oqoqwe ngabeBUPRA

Abenhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Residents Association, banxuse abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuze kuhlaziywe udaba lwamankampani azimeleyo anganikwa umsebenzi wokusebenzelana lekhansili yakoBulawayo ukulungisisa lokho engenelisi ukukulungisisa.

Emhlanganweni oqoqwe ngabeBulawayo Residents Association wamaTender
Emhlanganweni oqoqwe ngabeBulawayo Residents Association wamaTender

Isikhulumi seBPRA umnumzana Kelibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibinjonge ukuthi uzulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamankampani azimeleyo phansi kwenhlelo zeTender njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yikhansili lapho isiqiliwe.

“Umhlangano wanamhla ubenzelwe ukuthi izakhamuzi lekhansili bexoxisane ngendaba yamatender esingathi yisub contracting. Izakhamuzi bezilombuzo yokuthi kanti amatender abantu bawaphiwa njani, njalo lokuthi nxa ikhansili isiqiliwe ikhansili ilendlela na yokuthi izivikele kanye lemali yezakhamuzi.”

Ukhansila Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakoBulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa yikhansili yakuleli idolobho.

“Okuqakathekileyo kakhulu kumbe esikubumbileyo lapha yikuthi kuqakathekile ukuthi ama companies ako Bulawayo abe ephatheka ngalowu umsebenzi. Besikhuluma sibona ukuthi yikwiyini okufunakalayo ukuze ube included kuma contracters lawa, imisebenzi le eyenziwa edolobheni. Kuqakathekile ukuthi amaCompanies abe registered ku PRAZ, njalo atshengisele I capacity eyokwenza lowu msebenzi. Kanenginengi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi ama companies akoBulawayo ayancitshwa ama contracts kunikwa aba phandle kodwa okuqakathekileyo yikuthi i service izenziwa na?”

Umnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu ekhansilini yakoBulawayo uchaza izizatho zokuba kungani ababaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.

“Ukutshintsha kwama statutory instruments ebesithi khathesi sekusetshenziswa i Zimbabwean dollar hatshi i US dollar. Ama company amanye esavumelana lawo, aphuma asizange sibophisane. Lokhe sikhuluma, bathi singezelele imali ngokho zakhamizi zakoBulawayo kule nkinga kodwa njenge khansili asihlalanga phansi siyakhangela ukuthi kambe kungenzakala ukuthi sidinge imali kwezinye indawo ukuze laba abaqedayo ukubhadalela ama stands singaze sabuyela kibo siding imali.”

Omunye wezakhamizi zakoBulawayo unkosikazi Patricia Tshabalala ukuthi ikhansili iyabandlulula ngokuqhatsha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo koBulawayo.

“Ngendaba le yekhansili ukuthi I contracter abantu baphandle ibaletha koBulawayo ibapha ama tenders ayiqondanga, imbi , ibuhlungu , itshengisa ubandlululo olukhulu. Khonokhu yikho okwenza iBulawayo i loser imali ezinengi, asi benefit lutho. Kunjenje kulabo Hackflight ba contracter baphiwa ama stands ukuthi bakhe sicine sesisizwa ukuthi ezinye izindlu ziphephukile zadilika. Bakhona khonapha koBulawayo abanganelisa ukuphiwa ama tenders lawa bakhe izindlu eziqinileyo. Kulubandlululo olukhulu, kubi okwenziwa yi city council.”

Umnumzana Jabulani Mhlanga, ingcwethi kwezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimuzi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.

“I Public procurement and disposal of public assets Act ngingathi ngumthetho ofakwe nguhulumende uselusa ingatsha zikahulumende kanye le municipality ukuthi nxa zisenza umsebenzi okumele ziwenze interms of service delivery ukuthi kumele zenze njani. Okokuqala engingakutsho ku business yikuthi bathathe ithuba lokudingisisa okuku procurement act lama regulations. Ukuze babe kwazi ukuthi vele yona ithini mayelana ngemisebenzi okumele bayisebenze nxa befuna ukuthola ama tender kuma local authorities.”

Kusenjalo ikhansili yakoBulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada koBulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho owe Urban Councils Act. Umnumzana Kelibone Khabo oweBPRA uyalandisa.

‘Isinqumo esithethwe yikhansili basebenzise umthetho weUrban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emigwaqo kanye lezakhiwo.’

Izakhamizi zakoBulawayo ezingene lumhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakoBulawayo eqhatsha ngayo amankampani angaphandle kwezabelo zeMatabeleland.

Ikhansili yakoBulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uzulu ukuthi athole imisebenzi njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamankampani ukuthi baqhube umsebenzi othile baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphutshe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iyeqhatsha phandle.

please wait

No media source currently available

0:00 0:05:33 0:00
XS
SM
MD
LG