amalinks wokungena

Breaking News

Cancer Centre: Kusobala Ukuthi Imvukuzane Kayisananzwa Ngenxa yeCovid 19


Ngesikhathi uhulumende, abezempilakahle lozulu jikelele bebhekane lokulwisana leCoronavirus, eZimbabwe, lokhu kubikwa sokudala inhlupho zokuphathwa kweminye imikhuhlane enjenge mvukuzane, ngoba ikhanya isingasaqakathekiswa kuleCovid 19.

Umqondisi wenhlanganiso ejonge ukumelna lemvukuzane eye Cancer Centre, uNkosikazi Junior Mavhu uthi udaba egudwini ngalezi nsuku ezindabeni lasezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini, ezinjengaboTwitter, Facebook lezinye kusobala ukuba isifo se Covid 19 sisuka siphathwe angani yiso sodwa esihlasela abantu:

“Kumele sikwazi ukuba abantu abale mvunguzane ye cancer I immune system yabo iphansi okutsho ukuthi labo basengozini yokuthola lokubanjwa ngumkhuhlane we civid 19 ngendlela ekusimo esiphezulu njalo nxa ulalela kuzindaba lakuma television abantu bakhuluma nje nge covid, akula okhuluma nge cancer okuyinto ephazamisa imisebenzi enje ngoba isifo se cancer singami ngenxa yokuthi kule covid.”

Uqhubeke ethi ngenxa ya ma lockdown asengezelelweyo babona ukuthi abantu abasenelisi ukuyohlolwa okuthiwa yi screening ukuze bebonakale ukuthi bengabe belayo na imvunguzane kumbe hatshi ngoba ukuhamba kwakhona kunzima njalo lokudingakalayo kukunengi kucine kusenza ukuba abanengi betshiyane lakho isifo siqhele belokhu bengekhaya bengayidinga usizo lokwelatshwa loba ukuhlolwa.

“Ngikhuluma kanje imitshina ngapha ayisebenzi okutsho ukuthi inani labantu elinengi elimele liphathiswe ukwelatshwa lesi sifo se cancer alenelisi ukwelatshwa kucine kusitsho ukuba bethunyezelwe ko Bulawayo engenye yendawo elakho ukwelapha lesi sifo. Konke lokhu kwengezelela udubo kumsebenzi wokulwisana le cancer.”

UDokotela Norman Matara wenhlanganiso yabo dokotela abalwela amalungelo abantu uthi njengabo dokotela bakhuthaza abantu ukuba bahlolwe zikhathi kuhlelo lweScreening bazi isimo sabo ngoba kulemihlobo yemvukuzane etshiyeneyo eyinye yayo ephuza ukuziveza loba izibonelo zayo.

“Okwamanje izibhedlela zethu ziquba ngendlela ebizwa ngokuthi Emergency mode lapho asebe vale kwelakusasa ku zulu we Zimbabwe:ngifuna ukuhlolwa kumbe I screening ye cancer uyabuyiselwa emuva endlini ngoba lokho kungaisiyo I emergency abakhuluma ngayo so leyi hiyo inking esibhekana layo ukuthi I access to health care isisuke yaba nzima ukuthi abantu beithole ngalesi sikhathi esinje.”

Leli ke lilungelo labantu elimunyethwe kusisekelo sombuso weZimbabwe, kutsho uNkosikazi Mavhu ethi konke lokhu kuqhelisa inhlupho ezibhekane leZimbabwe, kwezempilakahle.

“Abantu ngitsho abayabe belamaphepha aqondileyo bayabuyiselwa emuva okutsho ukuthi bayabe bengasenelisi ukphathiswa lokwelatshwa kutsho ke ukuthinxa ungaphathiswanga uzabuyela endlini uyezihlalela okuyinto engasibangela ukuba sesisithi phapha ngemva kokuphela kwesifo se covid 19 sizibone sesikhangelane lokwengezelela kwe sifo se cancer ebantwini.”

Inombolo ezivezwa ngabeCancer Registry zikhomba ukuba inani labantu ababanjwa belemvukuzne zemihlobo etshiyeneyo lokhu likhuphuka eZimbabwe, minyaka yonke kusukela kusimo ebe likiso nyakenye lapho okukade kulesilinganiso sokwedlula amatshumi amaneekhulwini-42,7 % bengabesilisa kuthi abangaba phose amatshumi ayisithupha ekhulwini- 57,6%, kungabesifazane.

Imihlobo yemvunguzane evame ukuhlasela omama ngeyomlomo wesibeletho icervical leyebele. Kuthi I prostate cancer ihlasela abesilisa kakhulu lanxa bekhona abalinani eliphansi kakhulu abahlaselwa ngeyebele.

Odokotela abangamalunga enhlanganiso eyeZimbabwe Medical Association bathi kuqakathekile ukuthi abantu bahlale behlolwa bengabi ngacabangela ukuba bengaba laso isifo se mvunguzane loba hatshi.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG