amalinks wokungena

Breaking News

EleMelika Lisungula Uhlelo Lokuvikela Abantwana Kugciwane leHIV eZimbabwe


Baxoxa ngohlelo lweDreams Project
Baxoxa ngohlelo lweDreams Project

Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, namuhla sisungule uhlelo lokufundisa abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kweyisitshiyagalolunye lelitshumi lane (9-14years), ngokuphathelane legciwane lengculaza eleHIV. Lolu hlelo luphansi kwesihloko esithi "Determined, Resilient, Empowered, AIDS-free, Mentored and Safe Women" (DREAMS).

America's Dreams Project
America's Dreams Project

Uhlelo olweDREAMS lubikwa luzabe lungolokupha imfundiso ebantwaneni laba ephathelane lolwazi olujulileyo ngegciwane lengculaza ngenhloso yokubahlomisa bengakawelwa ngumonakalo, kusetshenziswa inkundla zokuxhumana ezebulenjini.

Ekhuluma esigodlweni sommeli weMelika eHarare, uNkosikazi Elaine French ophethe isigodlo lesi okwesikhatshana, uthe uhlelo lolu, luzanceda ukuvimba ukumemetheka lokuthelelanwa lula igcikwane leli, ebantwaneni laba ikakhulu amankazana.

"Abantwana abangamankazana yibo abasengozini enkulu yokuthelelwa iHIV, yikho sikhuthaza ukuthi bethole imfundiso ejulileyo ukuze kungenzeki lokhu. Singaqala ukubapha imfundiso besabancane, kutsho ukuthi lapho bekhula, bazayenelisa ukuthatha amanyathelo afaneleyo ukuze bengaweli engozini yokuzidingela imikhuhlane enjengeHIV. Yiyo injongo yemfundiso esungulwe namuhla."

Uhlelo lweDreams Project
Uhlelo lweDreams Project

Wengeze esithi eleMelika alisoze lime ukusebenzelana leleZimbabwe ekulwiseni igqiwane leHIV.

"Thina njengelizwe, siyakwazi ukuthi igcikwane leHIV liphazamisa impilo kazulu, yikho sibambene lelizwe leZimbabwe ukuthi silwise ukumemetheka kwaligcikwane. Kuyajabulisa ukuthi abantu abanengi abaleHIV, njalo abathatha imithi yabo ngokufaneleyo, bayaziphilela impilo zabo, beziqinele. Uhlelo lwethu olwePEPFAR asisoze sime ukunceda eleZimbabwe.

Uhlelo lweDREAMS Digital Campaign lugoqela ukufundisa abantwana phezu kwegciwane leHIV kusetshenziswa indlela abazizwisisayo ezifana lamafilimu, amabhuku alemifanekiso, kanye lasezinkundleni zebulenjini beInternet.

UNkosikazi Madeline Ndlovu, omunye umzali waseHarare olabantwana abathathu uthi luhle uhlelo lolu.

"Umthwente uhlaba usamila, yikho ngisithi kuhle kakhulu ukuthi abantwana bafundiswe ngezamacansi basasebancane. Singayekela ukubafundisa, vele bazakwenza, yikho ngisithi asibafundiseni, bebekwazi ingozi abangahlangana lazo, lemikhuhlane ekhona. Kuhle okwenziweyo lokhu.

America's Dreams Project
America's Dreams Project

Kodwa omunye njalo umzali, ongubaba ongathandanga ukubethwa igama, uthi akavumelani lokufundiswa kwabantwana ngezocansi.

"Yebo sebengenana lezamacansi bebancane, kodwa ukukhuluma lokubafundisa ngokwecansi kubuya kwenze njongokuthi siyabakhuthaza. Ngisalethemba lokuthi okwakukhona kudala, okokuthi kwakusesabisa ngitsho ukucabanga umfana kumbe inkazana, kuyenzeka nxa singakhuza abantwabethu. Igcikwane leHIV likhona, kodwa ukuze lingamemetheki, masibambeni ndawonye."

Uhlelo lweDreams Project
Uhlelo lweDreams Project

Udokotela Mbongeni Ndlovu wakoBulawayo uthi ngenxa yendlela abantwana banamuhla abaziphatha ngayo, kuqakathekile ukuthi befundiswe ngezocansi kanye langegciwane leHIV besese bancane.

"Isizatho sokuthi siphatheke ngabantu abatsha, sibafundisa ngegcikwane leHIV yikuthi sebeqala ukuya emacansini bebancane. Bale dlabuzani lokuya emacansini. Njalo abenelisi ukuthola indlela zokuhlela imuli ezifana lamaCondom lokunye, kanye lokuthola lokho okubanceda ukuthi bengathelelwa imikhuhlane yasecansini, lokuzivikela eziswini. Loba bengafuna ikuthola izinto ezinje, kunzima ngoba abadala abathakazeleli ukuthi abantwana bebe besenza okwecansi."

Uhlelo olweDREAMS lolu, lukhangelelwa ukusungulwa ezigabeni ezinengi zelizwe, lapho okuzafundiswa khona abantwana, phezu kwegciwane leHIV lomkhuhlane weAIDS.

Kusukisela ngomnyaka ka2004, ilizwe leMelika, phansi kohlangothi lwalo lwehofisi kamongameli, olwePEPFAR, selincede iZimbabwe ngamadola akweleMelika aphose afike kumabillion amabili- US$1.7billion, emsebenzini wokumelana lokulwisana leHIV leAIDS.

Forum

XS
SM
MD
LG