amalinks wokungena

Breaking News

EleZimbabwe Libikwa Selingasananzi Eminye Imikhuhlane EnjengeHepatitis


Hepatitis-B
Hepatitis-B

Ngokuqhamuka kweCovid 19, emhlabeni jikelele, eleZimbabwe selihle lasalela emuva empini yokulwisana lesifo seHepatitis, ngesikhathi lezibhedlela zingasenelisi ukuhlola lumkhuhlane njengalokho okumele zikwenze.

I-Hepatitis B ibikwa isihlasela isilinganiso sokuphakathi kokuhlanu kusiya kokulitshumi ekhulwini labantu elizweni, ingcwethi zezempilakahle zikhala ngokuthi lesi sifo njengezinye azisakhangelwa nguhulumende ngoba ebhekane lokulwisana leCovid 19.

U Dokotela Shepherd Bhobho okhokhela isigaba esibona ngesifo seHepatitis kugatsha lwezempilakahle uthi kuyadanisa ukuba ngalesi sikhathi kunanzwa isifo se hepatitis emhlabeni jikelele ele Zimbabwe lokhe lisalela muva ngokukhatshana.

“Sikhatshana sibili, okwakuqala izibhedlela zethu njengendlela yokusebenza ngayo kumele zihlole isifo se herpatitis kuzigulane ezilazo ziphinde ziphathise labo ezibafumana belaso lesi sifo ukubelapha.Kodwa sikhuluma kanje izibhedlela zethu azikwenelisi ukukwenza lokhu okwamanje.”

Umabhalani jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo abantu eye Doctors for human rights U Dokotela Norman Matara uthi lokhu kungoba ezempilakahle sezilesikhathi eside ziqhula eZimbabwe ethi sokuqakatheke kakhulu ukuba abantu bezitholele ulwazi ngaso nxa belaso kumbe hatshi.

“Kulokusilela kolwazi phezu kwalesi sifo abentwini abanengi sona sihisifo esingaba yingozi.Sibulala abantu belibele bengazi lokuthi balaso.Emhlabeni jikelele lesi sifo sibamba abantu abafika phose kuzigidi ezingamakhulu amathathu 290 million inengi labo lingazi ukuba lilaso.”

U Dokoyela Alpha Mandizvidza Senderayi olilunga lenhlanganiso yabo dokotela abakhulu eye Zimbabwe medical association uthi yikho kuqakathekile ukuba abantu behlolwe bazi isimo abakuso ngoba kulula ukuphathiswa ungakabi laso.

“Kuphathisa ukuba uhlolwe uvikelwe ungakabi le hepatitis.Kumele kube le screening kumbe behlole ukuba aukaze ugule ngayo yini ngoba unagula ngayo ungaiboni, so I gazi lingathathwa kwenziwe inhlolisiso njalo okuthiwa yi hepatitis screen.”

Uthi umuntu angatholakala isimo sakhe ikakhulu nxa engakabi laso leso sifo ulakho ukwelatshwa ukuze engasibambi njengalokho okwenziwa ku ma dokotela labongikazi labanye.

“Kule vaccine ekhona ehlatshwayo, ngiyaiyazi leyo ukuba ikhona lapha e Zimbabwe.Iyanikezwa abantwana abaphakathi 12 months le 18 months kodwa inganikezwa futhi njenge booster kulabo abaphakathi kwe minyaka embili lengu 18 ama adolescents .”

Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso ye Harare residents trust uthi njengo zulu we Zimbabwe kuba nzima ukuthola imali yokwenza lokhu ngomumo womnotho ethi nga uhulumende engathuthukisa ezempilakahle, izibhedlela , iholo lezisebenzi zezempilakahle, lokunye ukuze uzulu aphathiseke kakuhle.

Ele Zimbabwe lizamanyana lamazwe omhlaba linanza ilanga le International hepatitis day elinanzwa zimhla ka 28 kuyonale inyanga kusetshenjiswa inkundla ezebulenjini I virtual conference ngaphansi kwendikimba ethi “Finding the missing millions” ngoba ku le zigidi le zigidi zabantu ezicatshangelwa ukuba zilalesi sifo zingakwazi.

Emhlabeni wonke sebedlula ku zigidi ezifika phose kwezingamakhulu amathatha 290 million abalalesi sifo.I Hepatitis yikuhlaselwa kwesibindi sivuvuke kubangelwa ngama virus akumihlobo emithathu ethi I hepatitis A, hepatitis B le hepatitis C. umuntu elakho ukusithola ngokuhlangana labantu abalaso ngomzimba kumbe ukuphatha incekeza elaso okuthiwa yi contamination.

Uhlangothi olulawula izisebenzi zezempilakahle eZimbabwe olwe Health services Board luxotshe abaqondisi bezibhedlela ezinkulu ezigoqela iParirenyatwa, Harare Hospital, Chitungwiza le Ingutsheni emizameni yokuba imisebenzi yezibhedlela iqutshwe ngcono.


XS
SM
MD
LG