amalinks wokungena

Breaking News

IBulawayo Iyakhokhela Ekubeni Lenani Eliphezulu Labatholakala BeleCovid 19


Bulawayo City Council.

Idolobho lakoBulawayo selilenani labantu abahlaselwe yiCOVID-19, eliqanse ukwedlula izabelo zonke zeZimbabwe njalo uzulu wesabela ukuthi izibhedlela ezikhangelelwe ukuphathisa abagulayo azisoke zenelisa ukotholisa imibheda yokulalisa lababantu ngoba zingakalungisiswa ngokupheleleyo.

Unkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iPumula edale lephalamende njalo ekukomiti ebona ngezempilakahle ulandisa ngendawo ezikhona koBulawayo ezilungiselwe abaleCOVID-19.

“IThorngroove leEkusileni yikho okuzahanjiswa khona abantu ababanjwe igcikwane le Corona yikho lapho azathola i treatment khona. Then ama centres ethu esifaka khona abantu abavelela kwezinye indawo sile Standard Hotel le Insinga youth centre. Yikho lapho okulabantu abavelela pandle abamelela khona ukuthi bahlolwe ukuba bbangabe belomkhuhlane. Sileyinye indawo njalo engaphandle kwako Bulawayo i Inyathi Centre lapho okufikela abantu belinde ikuhlolwa kuqala.”

Udokotela Mthabisi Bhebhe uthi inani labantu asebebanjwe beleCoronavirus lizaqhubeka likhuphuka ngoba uzulu engalandeli izixwayiso.

“Ama cases of new corona virus infection awangeke ayekele ukuqansa because esikubanayo khathesi yikuthi abantu abanengi abalandeli ama social disntancing principles, abantu bahamba beminyene. Abanye bahamba bengagqokanga ama mask, abanye ngabawafaka entayeni kulokuthi behlale bewagqokile isikhathi sonke. Lakhonokhu ukuthi uyathola beyi admitter ingaze ya tester for i COVID-19 ngoba ibuye ilomunye umkhuhlane. So ama patients’ wonalawa yiwo ainfecter abantu abasesibhedlela bengananzeleli.”

Isibhedlela seEkusileni silemibheda engamakhulu amabili lanhlanu 250, kuthi eseThorngroove silembheda elikhulu lamatshumi amane-140.

Umnumzana Busisa Moyo umgcinisihlalo we lam4Byo, iqembu labantu abahlanganele ukulwisana lomkhuhlane weCOVID-19 uthi lokhe besalungisa izibhedlela.

‘Lapha koBulawayo sisalungisa, izibhedlela zethu azikalungeli ukuthatha izigulane zebhubhane le Covid19, i Ekusileni le Thorngrove lokhe zilungiswa. Okwakhathesi silama quarantine centres lama isolation centres. Okwakhathesi ama quarantine centres are privately run, kuthi isolation centre yethu enkulu yi Elangeni. Thina as l am for Bulawayo siyancedisa kundawo lezi.’’

Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emele iPumula njalo ekukomithi ebona ngezempilakahle ulandisa ngendawo ezikhona koBulawayo ezilungiswele abantu abalomkhuhlane we COVID-19.

Oqondisa inhlelo ezokulwisana leCOVID-19 ekhansilini yako Bulawayo, uDokothela Welcome Mlilo uphendule imibuzo ethunyelwe yiStudio 7 enkundleni yokuxhumana eyeWhatsapp esithi kulendawo ezintathu eziyizo ezamukela abantu abavela ngaphandle kwelizwe, lezi ndawo ziqogela ihotela yeKhumalo, Insinga kanye le Standard.

Uqhubeke echasisa ukuba lezi indawo zigcono kakhulu kulalezi abake bazisebenzisa ekuqaleni ngoba zazenzelwe abafundi. Ubuye wathi basesigabeni sokuba bandinge ezinye indawo ngoba inani labantu abavela ngaphandle liyala liqansa. Uveze ukuba isibhedlela se Thorngrove kanye le Ekusileni lokhe zisakhiwa kodwa kukhangelelwe ukuvula esinye ngokuphela kwalinyanga kaNtulikazi.

Inani labantu asebebanjwe belomkhuhlane we Corona Virus elizweni lonke selifike kunkulungwane lamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha lambili-1362. Kuthi ke idolobho lakoBulawayo yilo eselikhokhela elizwe lonke ngabantu abangamakhulu edlula amane -419. Liyilo njalo idolobho leli elikhokhela ngabantu abalitshumi asebebulewe yilesi sifo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG