amalinks wokungena

Breaking News

Ikhansili YakoBulawayo Iqhubeka Ngenhlelo Zokulondoloza amanzi


Ikhansili yakoBulawayo ithi izaqhubeka ngenhlelo zokuthi uzulu alondoloze amanzi ngoba izulu elinileyo alilethanga amanzi angasebenza kuze kuyephela umnyaka kungela loluhlelo kungakho kulakho ukuthi ikhansili iqalise ukuquma amahola okutholakala amanzi lapho umnyaka ususiyaphela.

Ikhansili yalelidolobho ithi amanzi angene emadamu yingcosana nje engalethi nguquko kudubo lwamanzi olubhekane lozulu lonyaka. Ikhansili yakoBulawayo ithi izulu elana ekucineni laletha amanzi kumadamu womahlanu angaphezu nje kokukodwa ekhulwini – 1.5 percent. Amanzi akumadamu la akade ekumatshumi amathathu lasikhombisa ekhulwini akhuphuke nje ayaphezu kwamatshumi amathathu lesitshiyagalombili ekhulwini – 38.5 percent.

Ikhansili ithi amanzi akumadamu enela ukusebenza okwenyanga ezilitshumi lasikhombisa kodwa ayasetshenziswa njalo ngabantu abangaphandle kwedolobho lapho okulamadamu la khona okutsho ukuthi angeke ahlale lesisikhathi engalondolozwangwa.

Umeya wedolobho lakoBulawayo, uKhansila Martin Moyo, uthi uhlelo lokulondoloza amanzi lusazaqhubeka kuthi mhlawumbe umnyaka ususiya phela aqale ukube evalwa amahola athile izulu lize line. Okwakhathesi uzulu uvunyelwa ukusebenzisa amalitha amakhulu amathathu - 300 l ngelanga endaweni ezihlala abanengi kuthi ezihlala abalutswane amalitha angamakhulu amane - 400l ngelanga. Uthi ukuna kwezulu akuphathisanga kangako ngoba udubo olukhona ngolokusilela kwamadamu kanye lokugcwala kwawo itshebetshebe.

Amadamu eInyankuni leUpper Ncema alenani lamanzi elingeke ladonswa kuthi i-Insiza ikumatshumi amahlanu lane ekhulwini - 54%, iLower Ncema kumatshumi amabili lanhlanu-25%, Umzingwane kumatshumi amabili lanye -21%, kuthi iMtshabezi kumatshumi ayisitshiyagalolunye lane - 94%.

Umnumzana Gerald Sokhela, oyisakhamuzi, uthi udubo lwamanzi koBulawayo selwabayingoma ehlatshelwa minyaka yonke edinga ukulungiswa. Lanxa kungelamanzi amanengi angene emadamu, uthi izakhamizi zibonga lonelo izulu elinileyo ngoba nxa kungaba lenhlelo zokuwalondoloza ngemfanelo alakho ukuqeda umnyaka. Uthi kade kwakhulunywa ngokuthi amanzi azakuza evela kuGwembe, kwathiwa impompi ezintsha zizafakwa ukuze amanzi avela kuMtshabezi abe manengi kwaphindwa kwathiwa kuzalungiswa izibhorane eziseNyamandLovu aquifer kodwa konke lokhu zinkulumo nje ezingatsho lutho nxa kungenziwanga lutho.

Owayengumeya wedolobho leli uMnumzana Thaba Moyo, uthi ngaphandle kokuthi idolobho leli lilondoloze amanzi minyaka yonke akungeke kwana izulu elenela ukuthi abantu basebenzise amanzi ngentando ngoba vele amadamu yiwo angaseneli inani labantu eselihlala koBulawayo. Umlandu wokwakhwa amadamu amatsha, uthi ngokahulumende hatshi ikhansili njalo nxa lkhu kungahlelelwanga mali akukho inkokheli yedolobho engakwenza.

Amadamu wonke aletha amanzi koBulawayo asesigabeni se Matabeleland South lapho izulu elivele lingani ngendlela. Ukuguga kwezimpompi lakho sokubangele ukulahleka kwamanzi ngoba zivuza njalonje. Ikhansili ithi ngenyanga ephelileyo, uMabasa, izisebenzi zayo zithole imbiko engamakhulu amane lasikhombisa- 407, empompi ezivuzayo njalo yabizelwa impompi ezidabukileyo ezingamatshumi amahlanu lasitshiyagalombili - 58.

XS
SM
MD
LG