amalinks wokungena

Breaking News

Ikhansili yakoBulawayo Iqhatsha Izakhamizi Ezilemota Ezinkulu Ukuthwala Izibi


Ikhansili yakoBulawayo isiqale uhlelo lokuqhatsha izakhamizi ezilemota ezinkulu ezingaphathisa ukuthwala izibi ngemva kokwehluleka ukwenza lumsebenzi ngemfanelo ngenxa yokusilela kwezimota.

Uhlelo lolu luza ngesikhathi uhlangothi lukahulumende olukhangela ngokunakekelwa kwendawo ezihlala abantu, iEnvironmental Management Agency, soluthe imizi yeMakokoba le Entumbane ingcolile kakhulu njalo ilamaqubaquba ezibi ndawana yonke ezingabuthwayo.

Okwakhathesi, ikhansili ibutha izibi kanye ngeviki emzini ehlala abalutshwane, kuthi emzini ehlala abanengi kanye kumaviki amabili.

Umeya wedolobho lakoBulawayo, uKhansila Martin Moyo, utshele iStudio Seven ukuthi bayazama njengekhansili ukubutha izibi ukwenzela ukuthi kungaqhamuki imikhuhlane kodwa imota zabo ziyasilela.

Emzini ehlala abanengi, uthi kulemigwaqo eminye enciphileyo okokuthi imota ezinkulu zezibi zikamanisipala azenelisi ukungena khona okwenza abantu abahlala kulezo zitalada baswele ukuthi lezizibi bazenzeni.

Uhlelo lolu oluqala eEmganwini, uthi luzasebenzisa izakhamizi ezilezimota ukususa izibi kulezozitalada ezinciphileyo zisiya fakwa ezimoteni ezinkulu zikamanisipala.

UNkosikazi Emma Tshuma, oyisakhamuzi, uthi ikhansili kumele isebenzise impahla elayo ngendlela eyatshiya zonke izakhamizi zisuthisekile.

Uthi kungcono ukuthi izibi zibuthwe maviki wonke emizini ehlala abanengi ngoba yikho okuba lezibi ezinengi njalo abantu baminyene kodwa endaweni ezihlala abanengi balakho ukugcina izibi zabo amaviki amabili emayadini abo amakhulu. Uthi ukungabuthwa kwezibi kubaluhlupho ikakhulu ngezikhathi zezulu lakulezi insuku emadolobheni lapho osekugcwele abantu abanengi abathengisa esitaladeni.

Ohlala emzini weMakokoba, uNkosikazi Meltha Zulu, uthi lumuzi ungabe uminyene kodwa abahlala kulindawo yibo abenza kungahlaleki ngenxa yobutshapha lokulahlela ingcekeza indawana yonke nje bona besazi ukuthi ikhansili ayenelisi ukuzabutha izibi njalonje.

Uthi ingcekeza igcwele indawana yonke nje osokubize lemiyane ngakho kudingeka ukuthi izakhamizi zizinikele ekuhlanzeni lindawo hatshi ukuzitshela ukuthi kungumlandu wekhansili kuphela ukugcina idolobho lihlanzekile.

Ikhansili nyakenye ibiphathelwa lumsebenzi yinkampani eyayiqhatshiwe lemota zayo ezingamatshumi amabili lanhlanu – 25, ethe ngemva kokuqunywa kwesivumelwano lekhansili lonyaka yatshiya kuphela imota ezinhlanu eziyizo zekhansili. Uhlangothi lwempilakahle ekhansilini luthi ikhansili isithwele nzima ukuthi ibuthe izibi kanye kumaviki amabili emalokitshini ahlala abanengi ngenxa yokusilela kwemota osokutshiye izisebenzi zekhansili zisebenza lize libe bantubahle zizama ukuqeda umsebenzi.

XS
SM
MD
LG