amalinks wokungena

Breaking News

Intathelindaba Zikhuthazwa Ukuthi Zibhale Ngonanzelelo Indaba Zokuhlukuluzwa Ngobulili


Umhlangano wemfundiso ngeGender Based Violence
Umhlangano wemfundiso ngeGender Based Violence

Intathelizindaba zikhuthazwa ukubhala ngendlela ehlonipha abantu abahlangana lodubo lokuhlukuluzwa ngobullili. Lokhu kuphume emhlanganweni emfundiso lokulimukisa intathelizindaba ngokuqakatheka kokubhala indaba lokusakaza ngendlela engayangisi lokwehlisa isithunzi sabahlukumezekileyo.

Abenhlangaliso eye Women’s Institute for Leadership Development (WILD) yibo abaqoqe umhlangano wokufundisana lokucebisana lentathelizindaba ngendlela enhle yokuthapha izindaba eziphathelane lokuhlukunyeza kwabantu ngobulili, iGender Based Violence. Lumhlangano wenzelwe eNational Art Gallery, koBulawayo.

Umqondisi wenhlanganiso yeAmakhosikazi, uNkosikazi Sibusisiwe Bhebhe uthi intathelizindaba yizo ezilomthwalo omkhulu wokwethula indaba eziqakathekileyo ezilakho ukuphathisa umphakathi ukuthi aguqule indlela acabanga ngayo ngokuhlukunyezwa ngobulili.

“Singathi yibo abantu abalamandla okufinyelela indawo zonke zelizwe. Abantu bayalalela amaRadio, bayabukela iTV, bayabala amaNewspaper, kumbe njalo bayaxoxelwa ngabanye ukuthi aa ngibale lokhu kumbe ngizwe lokhu kuRadio. So into ezicutshwa zintathelizindaba ziyafika endaweni ezinengi ukwedlula into ezixoxwa ngabantukazana. Ngakho ke kumele sinanzelele ukuthi nxa sikhuluma ngendaba zeGBV sinika abantu ama statistics aqondileyo, njalo sibatshela indaba eziqakathekileyo ezizenza ukuthi umphakathi untshintshe indlela ocabanga ngayo ngendlela yokuhlukumezwa ngayo abantu ngobulili.”

Unkosikazi Thuli Ndlovu, intathelindaba uthi kumele kuvikelwe omama abaphethwe kakubi bengachaywa emphakathini ngendlela ezakwenza ayangeke ngalokho okumehleleyo.

“Nxa intatheli zithatha indaba eziphathelane lazonalezo. Sinanzelele ukuthi siyazama ngendlela zonke siyabavikela singabi ngabantu labana ukuthi siyabafaka phambi kwamehlo abantu ukuthi wonke umuntu ahle abone ukuthi lwana umuntu obhalwe ngaye onje okade kulomfanekiso wakhe onje nguye obekukhulunyea ngaye. Kumele sizame ngendlela zonke ukuthi sibavikele. Okunye njalo kumelukuthi singakhangeli ukuthi umuntu indlela abegqoke ngayo yiyo ebangele ukuthi umuntu abe lokudlwengulwa, ngakho kumele sibe ngabantu labana ukuthi siyananzelela ukuthi laye umuntu ongumama ulendlela laye agqoka ngayo. Ukugqoka kwakhe asikho ukuthi sekumele ukuthi kubeyikho okubangela ukuthi adlwengulwe.”

Unkosazana Sizwakele Ndlovu intathelizindaba yeZimbabwe Broadcasting Service, uthi ukuhlukunyezwa ngobulili akukhethi loba zona intathelizindaba zihlangana lalo loluhlupho.

“Sesisebangeni lokuthi nomungubani, umsebenzi wakho, nomuyintathelizindaba, kuyenzakala ukuthi uhlukunyezwe endlini. Singafika ebangeni lokuthi ngenelise ukukhuluma. Ngoba ukukhuluma kwami especially nxa ngisaziwa ngabantu abanengi kunganceda omunye umuntu ukuthi “ah okay, so asimi engilenkinga, kwenzakale kulo lalo lalo”. Yes, bakhona abantu abazahleka, but, kunganceda omunye umuntu azibone ukuthi hayi nxa kwenzakele kulumuntu wathola usizo olunje, lami ngingasukuma ngikhulume ngidinguncedo emapholiseni kumbe ngitshele umngane wami, ngiyesontweni ngikhulume lomfundisi wami ukuthi ngisenkingeni enje. So mina I believe ukuthi wonkumuntu ngesimo sakhe empilweni kumele akhulume ngoba kuyanceda omunye umuntu.”

Unkosazana Thubelihle Moyo ofundela ukuba yintathelizindaba uthi kuqakathelile ukuba indaba zokudlwengulwa zibhalwe ngonanzelelo ngenhloso yokulimukisa uzulu.

“Kuqakathekile kakhulu ukuthi lezindaba zibhalwe emaphepheni ngokubana kuyaphathisa uzulu ngoku creater I awareness ebantwini. Abantu baba lolwazi, bebekwazi ukuthi yinto ekhona iGender Based Violence, njalo baba lolwazi lokuthi ba dealer lakho njani. Nxa sebekubalile laphana kuyancedisa lakho ukuthi kusize phambilini ukubana babekwazi ukuthi baziphatha njani ngakho khonalokhu”

Unkosikazi Duduzile Mathema isikhulumeli senhlanganiso ye Women Institute for Leadership and Development uthi kuqakathekile ukuthi intatheli zilobe indaba ezizasiza umphakathi.

U-Nkosikazi Duduzile Mathema emhlanganweni wemfundiso ngeGender Based Violence
U-Nkosikazi Duduzile Mathema emhlanganweni wemfundiso ngeGender Based Violence


“Besikhangelele ukuthi uma bebuyela endaweni ezehlukeneyo lapha abangabe besebenza khona benelise ukuthi bakwazi ukuthi ma sikhangela endabeni zokudlwengulwa ngobulili, nxa uloba udaba, kumbe nxa kukhona ongabe ufisa ukuthi nxa ungabhala ngakho kumbe kuyaphuma kumabonwakude uyakwenza ngayiphi indlela engabe izaba lusizo kakhulu kulo ongabe ezithole ekudubo lokudlwengulwa ngobulili. So yikho ebesikukhangelele njenge Women;s Institute For Leadership Development lamhlanje.”

Umkamongameli uNkosikazi Auxcillia Mnangagwa, ekhuluma labephephandaba leNewsDay, eBindura, lapho asungule khona indawo yalabo abaphephe ekudlwengulweni uthe ukuhlukuluzwa ngobulili kudinga ukubambana kwenhlangothi zonke eziphathelane labantu abahlukumeziweyo ukuze abantu bathole usizo olupheleleyo.

Ukuhlukuluzwa ngobulili lokhe kuluhlupho olukhulu emazweni womhlaba okugoqela eZimbabwe lapho omunye kwabathathu kubomama abaphakathi kweminyaka elitshumi lanhlanu (15) kusiya kumatshumi amane lasitshiyagalolunye (49) sebeke bahlangana lohlupho lodlame oluqondiswe kibo ngendlela ezehlukeneyo. Kuthi abayisilinganiso sokungamatshumi amabili lasikhombisa ekhulwini (27%), sebeke bahlangana lokuhlukunyezwa emacansini.

Umhlangano wemduniso lo, uqoqwe ngabenhlanganiso ye Women’s Institute for Leadership Development, abathi banxuse intathelizindaba zonke kungakhathalekile ukuthi ngezesilisa kumbe ngezesifazana kodwa ungenwe ngezesifazana ezinengi kulezintathu kuphela zesilisa. Ingcwethi zokwethulwa kwezindaba zihlala zikusola lokhu ngoba kuveza ukuba indaba zokuhlukunyezwa ngobulili lezokudlwengulwa zikhangelwa angathi zindaba zabesifazana kuphela.

Udaba lomhlangano wemfundiso yentathelizindaba ngokuthapha indaba zeGBV siluphiwa nguBathabile Masuku
please wait

No media source currently available

0:00 0:05:58 0:00
XS
SM
MD
LG