amalinks wokungena

Breaking News

Isimo Esingamanga Kuhle Somnotho Lesombusazwe Sibangela Imikhuhlane Yengqondo


Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane ongahlasela yiloba ngubani nxa esethe wafika esikhathini sobunzima lapha sedidekile loba edabukile enhliziyweni waba lemicabango eminengi esesehluleka ukumelana lesimo akiso, uba sengozini yokuhlaselwa ngumkhuhlane lo. Khathesi isimo somnotho welizwe senza impilo kazulu ibe nzima osekungadala imikhuhlane yenqondo.

Umpathintambo wezempilkahle uDr Obadiah Moyo
Umpathintambo wezempilkahle uDr Obadiah Moyo

Enyangeni ezimbalwa ezedluleyo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uveze ukuthi isigidi sabantu eZimbabwe baphethwe ngumkhuhlane wenqondo ethi lokhu kubangelwa yizinto ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokuhlukumezeka.

Umnumzana Mthandazo Ndlovu omele i Rechabites Trust inhlanganiso esebenza labahlaselwe ngumkhuhlane wengqondo uthi umumo weZimbabwe wenza wonke umuntu azwe enyathezelwe phansi ngakho abantu balokho ukulahlekelwa zingqondo.

“Nxa sikhangela ukubana ukuthi umuntu sebalekelwe ngumcabango loba sithi thina zingqondo, sikhangela ukubana umumo welizwe wona umi njani ngendaba zokuthi inotho imi njani njalo lokuthi umbuso umi njani .Sizananzelela ukubana kuba lendlela ezinengi ezokuzama ukuphathisa yenalowu umuntu, uthola abantu sebezama indlela zesintu bethu uloyiwe kodwa umuntu ekudalweni kulezinto abazibiza ngesilungu batha dophamen levels ,so into lezi ziyayehla ziqanse kusiya ngokuthi umuntu kuye isimo simi njani.Ngokukhukhuzeka kwesimo sethu wonke umuntu ungani unyathezelwe phansi,lawo ama dophamen levels ayayehla..”

Uyaqhubeka njalo uNdlovu ethi kuyadingeka ukukhangela imbangela yokusindwa yimicabango ukuze lumuntu ancediseke asile.

“Sesibheke ukubana umumo owenze umuntu abe kusonalesi isimo, asikhangele sithi umuntu ulahlekelwe ngumsebenzi wangena ku depression, wasethola ukuthi ukucabanga kwakhe besekumbalekela, lets handle izibonakaliso eziphumayo eze depression,sidinge ama activities angamenza ukuthi abone kule positivity. Loba ukumqalela umsika, hanti lo ngolahlekelwe ngumsebenzi wasengena kusonalesi isimo eselahlekelwa zingqondo.Akudingayo yinto engamvula amehlo, ukuthi abone ukuthi kusaselempilo kungayenziwa lokhu kutholakale okungatholakala.”

Udokotela wemikhuhlane yengqondo unkosikazi Nombulelo Crocco uthi nxa umumo welizwe ungamanga kuhle ulakho ukwenza abantu ukuthi badangale imimoya bacine besiba lemicabango eminengi.

“Nxa izinto zingamanga kuhle elizweni kuyenza ukuthi abantu badangale imimoya, badane, baswele ubuthongo, behluleke lokudla esikubiza ngesilungu sithi yi depression. Indlela eselapha ngayo yikuncedisa lowo muntu ukulungisa imicabango yakhe, ukuthi engaboni ukuthi konke ngani kumnyama, akwanise ukubona ukuthi kuleyinye indlela etshiyeneyo angabona ngayo impilo ingaba ngcono.”

Uyaqhubeka unkosikazi Crocco esipha isibonelo somuntu ongathokozi ngeholo lakhe, ethi ulakho ukuphambaniseka engqondweni.

"Njalo umuntu kathokozi ngoba imali ayitholayo incane kumbe vele lomsebenzi kalawo, ngapha ngekhaya imuli imelele ukuthi athenge ukudla,i school fees sibhadalwe, yikho umuntu ecina esiba lesikubiza sithi yi depression edingakala ukwelatshwa.Yelatshwa ngu clinical psychologist langu psychiatrist.U clinical psychologist uzaxoxisana lalowo muntu emcedisa ukutshitsha imicabango yakhe abe lemicabango eyakhayo "

Umnumzana Thembani Dube ongumbalisi uthi abasakhulayo abasandisanga ukuhlala labazali ngakho nxa belokuswela okuthize balakho ukuthatha izidakamizwa.

“Khathesi abantwana abasahlali labazali, uma endlini eswela lokhu okufunakalayo sibalise izigqoko zesikolo sibalise impilo enhle njalo engamenza akhangele kwezamabhuku ayisekho ngenxa ye economic situation yelizwe.Kodwa kukanti ke izinto zonke zilungile konke kuyabe ku right.Lapho abantwana bazibona sebesenkingeni kungela abangaqonda kuye ,ngakho abantwana sebephephela ezidakamizweni,sebebanengi abantwana abathatha izidakamizwa.”

Ubunzima kwezomnotho welizwe kanye lakwezombusazwe kulakho ukwenza abantu basindwe yimicabango eminengi ngoba sekukhanya kungela themba lokuphila.

Kodwa umkhuhlane wengqondo, ngumkhuhlane abantu abangawenqabela nxa sebethe bahlangana lenhlupho ezingabe zikhanya engani azila mpendulo ngokuxoxisana lenhlangothi ezixwayisa labo asebethe bahlangana lenhlupho kanye lokuncedisa lowu ukuba aguqule imicabango engaphazamisa abone eyinye ingxenye yempilo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:34 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG