amalinks wokungena

Breaking News

Isilinganiso Esikhulu Sabaphila Lesimo Sokungaboni Emehlweni Sibikwa Silakho Ukulungiseka


Council For the Blind Zimbabwe.

Ngesikhathi ingcwethi zezempilakahle, zihlolisisa okumayelana lamehlo lomthambo osekela ukubona owe Retina, odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuthi inengi lalabo abacina befika esibangeni sokungaboni babengakwenqabelavimba ukuthi lokhu kwenzakale kumbe batholelwe indlela zokubatholisa uncedo lokwelatshwa ngokuhlinzwa kumbe bathole amangilazi.

“I Retina ngumthambo otholakala phakathi kwelihlo ngangemuva ophathisa ilihlo ukuba libone ukukhanya liphinde lenze ukuthi ubuqopho bubone yonke into. Ukuphazamiseka kwayo kungaba ngenxa yokuzalwa I retina ingamanga kuhle kumbe ukuhlaselwa yisifo esifana leDiabetes okwenza icine ingasebenzi kuhle."

U Dokotela Tawanda Mhute oyincitshi kwezamehlo, eyiOphalmologist uthi abantu kumele bananzelele ukuba phakathi kwabangamabillion edlula amabili-2,2 billion abangaboni kuhle emehlweni, emhlabeni jikelele abayibiza ngokuthi, yiVision Impairment, ingxenye yabo yayingabe yenelise ukwenqabela lesisimo kumbe ukusilungisisa.

“Ku Congenital ozalwa ulayo lapha lalaphaya silendlela ezokulungisisa ngayo loludubo noma kungalula okufana le gene therapy lama operation owokufaka ama electrical signals aya ku brain etshiya eceleni I retina ngokwayo kube sokusiza umuntu ukuba ebone kakuhle”.

Indlela yesibili uthi umuntu uyithola hatshi ngokuzalwa kodwa ngezinye indlela ezikhanya sezisisanda hatshi emazweni athuthukileyo kuphela kodwa lalawo asathuthukayo anjengeZimbabwe, ngenxa yendlela esesiphila ngayo kulezinsuku.

Kodwa noma kunjalo, uthi abantu kabaqakathekise ukudinga usizo lokwelatshwa olugoqela imitshina yakulezi nsuku efana lesetshenziswa ngabaphila ngokungezwa kuhle endlebeni ama Hearing Aid aphathisa emehlweni ukuze umuntu aphile kangcono abona laye.

“Omunye umuntu angabe edinga ama glasses nje kuphela ukuze ebone kuhle, omunye njalo engabe ele cataract eyabe ifuna I operation encane nje kulunge ngoba abantu abanje abale vision impairement elungisekayo befika ku half yabantu bonke abangafika ku 2.2 billion abale visio impairement emhlabeni jikelele.”

Inhlanganiso ezimela abantu abakhubazeke kokungaboni bathi inkinga enkulu yibuyanga okubangela abanengi bengafinyeleli indlela ezinje ezikhona ngoba lomumo womnotho eZimbabwe ungamuhle abantu beziphilele benjalo bengaboni beqakathekisa impilo kuphela.

Unkosikazi Lindiwe Sibanda okhubazekileyo emehlweni uthi nxa umuntu esengasaboni kudala enye inkinga iba ngeyokuzinakekela becine bebanjwa ngamandla ukuphila ngokuthengithengisa lokucela uncedo.

“Umuntu ongaboniyo ulobunzima sibili.Khathesi sibili kunzima kakhulu lokuthi noma ucela emgwaqweni ungamthola ngitsho lomuntu ongakunika yona nje indibilitshi so inkinga zangakhona ziba zinengi.”

Umqondisi wenhlanganiso ye Zimbabwe Council for the Blind uthi baquba kanzima kubangelwa yimumo womnotho oselizweni okubenza bengenelisi ukwethekelela abantu abalenkinga ezinje emaphandleni ngokusilela kwamafutha, imitshina lemithi edingakalayo loncedo lwabongi abangayophathisa ethi noma kunjalo uhulumende uyazama ngakucele lakhe.

“Uhulumende sisebenza laye sibili. Uzama ngazo zonke izindlela. Uyasincedisa number 1 ukuthi sifike ebantwini futhi laye efaka imithi angabe eikwanisa kodwa udubo lolu lukhulu kulalokho akwenelisayo ngomumo esikiwo okwamanje.”

Idolobho lako Bulawayo lodwa libikwa lilabantu abakhubazeke emehlweni abedlula inkulungwane ezimbili. Uhulumende obikwa ethi isikhwama sakhe sandelwa ngemisebenzi amele ayenze kubangelwa yikoma, I cyclone Idai,lezijeziso zenotho, usebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo kulumsebenzi kugoqela labathiwa ngama partners kwezempilakahle afana labo world health organization , Unicef lezinye inhlanganiso ezilwisana lokungaboni zizimele.

Kuma billion edlula ayisikhombisa-7,3 billion yabantu emhlabeni jikelele abangamabillion edlula amabili babo-2,2 billion ngabantu abangaboni kuhle abale Vision Impairement, engalungiseka ngemitshina yangalezi nsuku, kuthi I billion ephezu kweyodwa 1,1 billion yabo bengabantu ababengenelisa ukuvimba ukufika kulesi simo kumbe ukusilungisisa.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:34 0:00


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG