amalinks wokungena

Isizalwane seZimbabwe Esesihlala eBhilithani Sisungula Inhlelo Zokuphathisa Abaswelayo

  • Praxedes Jeremiah

Umnumzana Dumisani Moyo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBhilithani

Esigabeni lapho umsakazo weStudio 7 okhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni silengxoxo eqhutshwe nguPraxedes Jeremiah ayenze loMnumzana Dumisani Moyo osehlala eNgilandi.

UMnu. Dumisani Moyo
UMnu. Dumisani Moyo

UMoyo uthi njengoba yena wathola izibusiso zokuyasebenzela emazweni wakubona kufanele ukuthi anyemukule akhangele lapho avela khona ancedise laye ngendlela ayenelisa ngazo, kunhlelo ezifana lokugebhela izakhamizi izibhorane ukutholisa uzulu walumango amanzi ahlanzekileyo, ukwakha izikolo lokunye okunenginengi.

UMoyo ethi “Kwaba lezehlakalo ezimbili ezangenza ngadinga ukuthi ngincedise abantu bakithi. Esakuqala ngesomunye ubaba owadinga ukuyasikhela amanzi ekutshoneni kukaMama. Lubaba wayedatshukelwe ekhanya ukuthi ngempela impilo inzima kuye ngazitshela ukuthi kumele ngimpathele izembatho lapho sengizokwethekelela ekhaya. Kodwake ngathi sengiphindela ngasuka ngasengibuthanise amatonnes athile ezembatho engazabela abantu abanengi abaswelayo.”

Abantwana abancediswa nguMnumzana Dumisani Moyo
Abantwana abancediswa nguMnumzana Dumisani Moyo

Esesibili isehlakalo uMoyo uthi “Ngabona omunye umuzi owawulabantwana abayisikhombisa-7 bonke basebetshona ngomkhuhlane wengculaza labazali babo labo batshona, batshiya abantwana bebancane sebegcinana bona bodwa. Ngaqalake ukunceda labo bantwana ngokudla kanye lokubahlawulela amaschool fees”.

Uqhubeke ke encedisa kwezinye inhlelo zokwabela abantu ingubo zokwembatha ikakhulu abagulayo ethi "Ngaqond'ukuhamba umuzi lomuzi ngivakatshela abagulayo ngibanikeza ingubo"

Abancediswa nguMnu. Dumisani Moyo
Abancediswa nguMnu. Dumisani Moyo

Esithi khathesi uhlelo olukhulu abaqondane lalo ngelokuncedisa esibhedlela esikhulu seMpilo Hospital ngokubuthanisa izinto zokusebenzisa. "Sathi sihambisa lokho esasikubuthanisile safumana ukuthi kulolunye uhlangothi ulangancediswayo olwe Infectious Diseases esilomcabango wokuluRenovator lokuludingela izinto zokusebenzisa ezinjengamagloves. Nxa kungaba labanye abafuna ukubambisana lathi kulolu hlelo abasemazweni singajabula kakhulu ngoba iMpilo yisibhedlela esisetshenziswa ngumhlubulo wonke waseMaNdebeleni"

Ongaba lesifiso sokuncedisa ulakho ukuthintana loMoyo kukheli ye email ethi moyo283@hotmail.com loba kunombolo zocingo ezithi +44 2476559810 loba +44 7985469535

XS
SM
MD
LG