amalinks wokungena

Breaking News

I-UNICEF, Idinga i-$155 million, Yokusiza Abantwana Abalambayo eAfrica


UNICEF

Uhlangothi lwenhlelo zabantwana enhlanganisweni ye zizwe zomhlaba eye United Nations Children’s Fund-UNICEF, ithi idinga izigidi ezedlula ezilikhulu le ngxenye zamadola-$155 million, yokusiza abantwana abafika isigidi ababhekane lendlala, imikhuhlane lo kusweleka kwamanzi emazweni angezansi langempumalanga yezwekazi le Africa ngenxa yendlala elethwe yikuguquka komkhathi leyezi le EL Nino.

Inhlanganiso ye UNICEF ithi isimo sendlala emazweni asezansi lempumalanga yezwekazi leAfrica sidlisa abantwana imbuya ngoluthi.

Abantwana ababhekane lodhubo lwamanzi eZimbabwe
Abantwana ababhekane lodhubo lwamanzi eZimbabwe

Emihlubulweni yomibili sebeyisigidi abantwana abadinga usizo lwesiphangiphangi kwezokudla, impilakahle lenhlelweni zemfundo.

Umcebisi wenhlanganiso ye UNICEF unkosikazi Megan Gilgan uthi eZimbabwe lapho uhulumende asehle wabika ukuthi umangoye uselala eziko ebantwini abaphose befike izigidi ezintathu (2.8 million) kudingeka amadola ayizigidi ezilitshumi lambili ($12 million) ukuze kuvikelwe abantwana kule indlala.

“Inhlelo ezidinga uxhaso zigoqela ukuphikwa kwemuli ezilambayo imali, ukusiza ngamanzi ahlanzekileyo, ukuxhasa inhlelo zokudla okwakha imizimba lokwelatshwa kwemikhuhlane. EZimbabwe isimo sesisibi ngakho sifuna uncedo lwesiphangiphangi ukuze sihlenge impilo zabantwana”.

Ngokutsho kukahulumende weZimbabwe ilizwe lidinga amadola edlula ibhiliyoni lengxenye ($1,6 billion) ukunqanda uhlupho lwendlala elizweni jikelele. Uhulumende uthi kusiyaphela u2016 izikolo ezedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili (8287 schools) zizabe sezidinga ukudla kokupha abantwana.

Abantwana okumele baphathiswe yi Unicef
Abantwana okumele baphathiswe yi Unicef

Abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili (216,000) abaleminyaka ephansi kwemihlanu sebedinga uncedo lokudla okwakha umzimba ukuze bengabi lemikhuhlane.

EMalawi lakho kubikwa indlala isibhuqe kwazwela njengoba sekulabantwana abe dlula izinkulungwane ezine lengxenye (4500) abelatshwa imikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwakha umzimba.

E-Ethiopia khona bafika izigidi eziyisithupha abantwana badinga usizo lokudla. Lesi yisimo esitholakala phose emazweni amanengi.

Unkosikazi Gilgan uthi kufuneka izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola ukuze abantwana emazwenila bathole ukudla, bevikelwe emkhuhlanene, belatshwe, bathole amanzi ahlanzekileyo lezinye indingeko.

Abantwana abalambayo eAfrica
Abantwana abalambayo eAfrica

Siyakwazi ukuthi lesi simo sizakuba sibi ngamandla. Sesilobufakazi bokuthi lindlala isifake impilo yabantwana ebunzimeni obukhulu. Ohulumende basebenza gadalala ukulwisana lale indlala kodwa sicela abapha usizo lwemali ukuthi labo baphe imali yenhlelo zokusiza abantwana ezikhona loba ukusungula lezo ezingakabi khona”.

Uthi limali ifuneka ngesiphangiphangi kungakalahleki impilo zabantwana abanengi.

XS
SM
MD
LG