amalinks wokungena

Breaking News

Izisebenzi Zikhala Ngokuswela Inhlelo Ezingaziphathisa Kundleko Yokwelatshwa Lapho Sezigula Kumbe Zigulelwa


Cimas Medical Aid

Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eye Zimbabwe Congress of Trade Unions, bathi izisebenzi ezinengi zibhekane lodubo lokufinyelela inhlelo zokubhadalela indleko yokwelatshwa ezama Medical Aid. Abe ZCTU bathi okhu sokudala ukuthi izisebenzi zingahlaliseki engqondweni lapho ziquba umsebenzi wazo zicabanga ukuba izovelaphi imali yokuhlawulela indleko yokwelatshwa eqonge okwamagama eZimbabwe.

Abe ZCTU bathi okwamanje laloba usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa olwama Medical Aid lukhona kanye lohlelo lokuhlawulwa kwezisebenzi nxa zingalimalela emsebenzini olwe Workman’s Compensation, lezi nhlelo zitshiyene kumankampani lakungatsha zikahulumende.

Unobhala jikelele weZCTU, umnumzana Japhet Moyo uchasisa kabanzi ngalezi nhlelo.

“Ama companies athize alama contract athize nxa ungena emsebenzini .Bayakutshela ukuthi thina lapha sinika iholo elinje , sile medical aid . Wena uzabhadala imali engakanani lathi sibhadale eyinye inxenye yayo, kumbe njalo bethi hatshi eyethu I medical aid thina nje ngo employer sizakubhadalela nje konke olakho kumbe okuthweleyo kungaba ngabantwana abalitshumi lo nkosikazi wakho labazali bakho konke nje sizakubhadalela .”

Umnumzana Silvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodhini eye Mine Workers Union Zimbabwe uthi kucele labo kulabanye abalenhlanhla yokubhadalelwa ngamankampani abawasebenzelayo kube labanye abangabadalwayo.

“Ku mining okwenzakalayo yikuthi amanye ama companies ayabhadala . Njenge zimplats ebhadalela izisebenzi imali yonke ye contribution, kodwa amanye ama mines abhadala inxenye 50% kube lamanye ama mines angabhadali lutho ngitsho.”

Uthi sikhuluma kanje kulodaba abalalo lomunye umgodi wase Hwange, owehluleka ukuphathisa isisebenzi esalimalela emsebenzini ukuze selathswe.

“Thina sikhangelela ukuthi isisebenzi kumele sincediswe kuma model atshiyeneyo .Sifuna nje I model ezakwanisa ukuthi nxa isisebenzi sisemsebenzini singaze sadubeka ngokuthi abantwana ngizakwenza njani njengoba bekhwehlela , ngingalimala ngizancedakala hini kungafiki emngqondweni wakhe kodwa abelenhlalakahle nxa esemsebenzini.”

Kwele Zimbabwe umthetho udinga ukuba amabhizimusi lawo abhadale inxenye kunhlaulo yeMedical Aid yesisebenzi kodwa umkhuba wama co-payment ubatshiya bengafinyeleli kakuhle ezempilakahle.

U Dokotela Prosper Chitambara ingcwethi ecubungula ezenotho uthi ubhubhane lwe Covid 19 soluveze sobala ukuba kudingakala indlela engcono engasiza uzulu lezisebenzi kwezempilakahle.

“Kuyadingakala ngamandla sibili ukuthi sibe lethiwa yi national health insurance scheme ngoba inengi labantu be Zimbabwe alivikelekanga ngokugcweleyo esithi under insured kwezempilakahle . So kuyadingakala ilizwe libe le basic cover yomuntu wonke “

Noma ele Zimbabwe lisithi libhekana lenhlupho zokusilela kwemali ukuba liqube imisebenzi yalo yonke kuhle, U Dokotela Chitambara uthi uthi zikhona ezinye indlela uhulumende angaphathisa kulokhu ezisebenza kwamanye amazwe.

“Amanye amazwe afana leSouth Africa, abeka umthelo wetshukela othiwa yiSugar Tax ukuze bebhadalele IHealth Insurance yabo , amanye amazwe abeka umthetho kwezokukhulumisana I tele communications , amanye njalo abeka imithelo yezono okuthiwa yi sin taxes okufana le gwayi lotshwala lokunye okunjalo.”

Izimazo yokubamba ugatsha lwezempilakahle kulodaba aphumelelanga ngoba incingo zabo zikhanya zingasebenzi kodwa uhulumende wazisa ngenyanga ka mbimbitho ukuba ama medical aid sezalaulwa ngohlangothi oluzabunjwa olwe medical aid societies regulatory authority ngaphansi kwalo.Kusukela satholayo uzibuse uhulumende wabeka iziqondiso zokutholisa umuntu wonke ezempilakahle lalabo abangenelisi ukubhadalela ezithiwa equity in health, eqinisa lokuvikela uzulu kumikhuhlane kodwa uzulu lezisebenzi okwamanje azenelisi ukufinyelela amaMedical Aid ngobunengi ikanti lalabo abalawo becina bebanjwa ngamandla ukutshona esikhwameni yona imali ihlupha kangaka abayiholayo ivele ingeneli ukuthi baziphilise.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG