amalinks wokungena

Breaking News

UBiden Uncintisa Kukhetho Oluzakwenziwa NgoLwezi


UMnu. Joe Biden

Owayengumsekeli kamongameli wakwele Melika, uMnu. Joe Biden, uncintisa kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngoLwezi lonyaka. Lokhu ngokwesithathu ukuthi azame ukubangumongameli wakwele Melika. Okwamanje usekhethwe libandla lama Democrats ukuthi ancintise kukhetho lolu.

Enganqoba kukhetho lolu, uBiden uzaba ngumongameli wamatshumi amane lesithupha – 46 wakwele Melika. Uzabeseleminyanga engamatshumi ayisikhombisa lasitshiyangalombili – 78. UTrump okwamanje uleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lane – 74.

UBiden uthi ufisa ukususa embusweni umbuso “wobugelekeqe” okaTrump. “Lapha silwela inhliziyo yeMelika,” utsho lokhu uBiden ebulenjini beInternet ekhasini lakhe. Ugcizelela esithi, “kumele sikhumbule ukuthi singobani. Siyizizalwane zeMeliika, sizimisele, siqinile njalo sihlala silethemba lokwenza konke okutshiyeneyo. Sifuna kubelezisebenzi ezisebenza kahle, Sifisa ukuvimba ubugelekeqe bombuso lo esiwubonayo. Kumele sizihlole sinanzelela ukuthi kulempilo enhle phambili.”

UBiden uthi uTrump kafanelanga ukubuso ilizwe leMelika. “Sokuyisikhathi ukuthi sibelomkhokheli ohloniphekayo ekhaya lemazweni.”

Ukukhankasa kwakhe akufani leminye iminyaka ngenxa yeCOVID-19. Ukhankasa esendlini yakhe hatshi ukuthi angene emphakathini okumemetheka khona umkhuhlane weCoronavirus. Ukhankasa esendlini yakhe eDelaware ahambahambe endaweni ezibalisa iWilmington Philadelphia, Pennsylvania lezinye.

Impilo lakutholayo: UBiden wathi eqeda izifundo zakhe eUniversity of Delaware Syracuse Law School eleminyaka engamatshumi amabili lasitshiyagalolunye, wangena kudale leSenate. Kazange akholise kangako ngoba wafelwa ngumkakhe, uNeilia, lengane yakhe, uNaomi, engozini yomgwaqo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Wacabanga ukutshiya umsebenzi ukwenzela ukuthi agcine abantwana bakhe ababili. Kodwa wacina ephume lecebo lokuthi uzagada isitimela nsukuzonke okwamahola phose amabili esuka eWashington DC esiya endlini yakhe eDelaware. Wenza lokhu okweminyaka engamatshumi amathathu lesithupha – 36.

Wathandana loJill Jacobs Tracy, owayebalela ukuba ngumbalisi, batshada bathola intombazana. Wangena kukhetho lukamongameli ekubandla lama Democrats ngomnyaka ka1987 lo2007 kodwa katholanga usekelo olugcweleyo. Wathi esephumile ukukhankasela ukuba akhethwe ngama Democrats ukuthi angene kukhetho ngomnyaka ka2007, uMnu. Barack Obama wamkhetha ukuthi abengumsekeli wakhe kukhetho olwenziwa ngoLwezi. Banqoba kukhetho lolu wabangumsekelo kaObama. Baphinda banqoba ngomnyaka ka2012.

Ukudlelana Lamanye Amazwe: Wathi esedale leSenate, uBiden wayekukhomithi ebona ngokudlelana lamanye amazwe eyeForeign Relations Committee, acina eyikhokhela. Waphikisa kakhulu ukuthi kuhanjiswe ibutho empini yePersian Gulf War ngomnyaka ka1991 wavotela ukuthi ibutho lihlasele ilizwe leIraq ngomnyaka ka2003. Wakhankasela ukuthi ilizwe leMelika leNATO inkenele empini yomvukela eBosnia ngomnyaka ka1994. Wathi engumsekeli kaObama waloba inhlelo zokudlelana lelizwe leIraq, okugoqela ukuthi ibutho leMelika lisuke elizweni leIraq. Wasekela njalo ukuthi inhlanganiso yeNATO ingenele empini yomvukela kwele Lybia ngomnyaka ka2011.

UBiden esedale leSenate wancedisa ukwenziwa kwemithetho enjengengowokuvikela uzulu ezikhalini ezinjengemibhobho owasebenza okweminyaka elitshumi kwaze kwafika umnyaka ka2004. Wasekela njalo ukuthi kubelemithetho eqinileyo yokuvimba ubudlova eMelika. Kodwa okwamanje uthi imithetho enje yenza ukuthi kubotshwe kakhulu abantu abansundu. Uthi umthetho obizwa ngokuthi yiViolence Against Women Act ngeminye yaleyo azitshaya isifuba esithi kuveza ukuba wazebenza kakhulu ukuthi abesifazane bahlonitshwe. Kodwa-ke kulabanye abamchothoza ngedlela aphatha ngayo udaba kula Clarence Thomas, owayekhankasela ukuba angene kudale leSupreme Court ngomnyaka ka1991. Ngesikhathi leso, uNkosazana Anita Hill, owayesebenza loClarence, wathi wamdlwengula ngesikhathi besemsebenzini. UHill wathi ekhuluma ngodaba lolu kukhomithi ye Senate Judiciary Committee, uBiden kazange amlamulele ngokuthi kubelabantu abanengi okwakumele bethule ubufakazi ngodaba lolu edale leli. UClarance wacina engena kudale leSupreme Court kwathi-ke nyakenye uBiden wafonela uHill exolisa ngokwenzakalayo. UHill uthi wakwemukela kancane okwakhuunywa nguBiden.
Okungenzakala: Umbuso kaBiden ulakho ukuba njengoka Obama, ikakhulu ekukhuthazeni ukulinganiswa kwamathuba abansundu labamhlophe lamalungelo abasifazana, ukudlelana lamanye amazwe kanye lokuvimba ukukhudumala komkhathi. UTrump wadiliza konke lokhu okwenziwa nguObama esithi kululaza eleMelika.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG