amalinks wokungena

Breaking News

Kidzcan Zimbabwe: Kusaselohambo Ukuthi Ilizwe Lenelise Ukumelana leChild Cancer


Kidzcan Zimbabwe

Imizamo ye Zimbabwe yokwehlisa inani labahlaselwa yisifo semvukuzane ibikwa isiphazanyiswa yikusilela kwendawo zokwelaphela lumkhuhlane eziseduzane lo zulu ikakhulu kumkhakha ohlasela abantwana, iChild Cancer.

Ele Zimbabwe libikwa liphakathi kwamazwe aphansi koluhlu lokusila kwabantu abalesifo semvukuzane, likusimo sokumatshumi amabili ekhulwini 20%.

U Sister Charity Kawadza okhokhela inhlanganiso ye Kidzcan Zimbabwe uthi mkhulu lumsebenzi njalo inhlanganiso yakhe ikhangelane lawo ukuze ilizwe lifinyelele ukuthuthukisa lesi simo.

“Injongo yethu njenge Kidzcan Zimbabwe hikuthi sengezelele inani lokusila kwabantwana abasilayo ku mvunguzane yabantwana njengokudingakalayo phansi kwe world health organization njengelizwe le Zimbabwe njalo sesiqalisile ngoba sinikeza imithi ye chemotherapy mahala ehiyona imithi elapha I cancer.”

Uthi lesi sifo ikakhulu ebantwaneni lokhe singaqakathekiswa kangako njalo siyiso esihlukuluza abantu ngokuqansa kwembadalo yokwelatshwa lobuhlungu baso.

“Imisebenzi yokwelapha I mvukuzane yabantwana Ikhona sibili. Okudanisayo yikuthi itholakala e Harare kuphela elizweni lonke. Lapha kulapho othola khona ingcitshi okuthiwa ngama paediatric oncologist okuzingcitshi ezafundela lumsebenzi ezenelisa ukwelapha imvukuzane yabantwana.”

Ngenxa yalokhu lezinye izikhubeka ezinengi nengi abantu abanengi bacina bebanjwa ngamandla ukuhamba imango emide ukuze bafinyelele ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela ezinkulu okwenza abanye becine besebenzisa ezinye indlela ezingangenisa impilo yabantwana engozini.

U Dokotela Norman Matara wenhlanganiso yeDoctors for Human Rights uthi bona njengabaqhuqhuzela ezamalungelo oluntu bakhuthaza ukuba usizo lokwelatshwa lilungelo lomuntu wonke ngakhoke kumele lube seduzane lozulu kundawana zonke zelizwe.

“Okudingakalayo khathesi yikwengezelela ukufundisa odokotela abanje babe banengi elizweni befike kundawana zonke kugoqela lase maphandleni , kuzabelo leziqinti zonke bephathisa abalemvukuzane kundawo eziseduzane labo.”End of act

U Nkosazana Marlene Gadzirai okhokhela imisebenzi kundawo yokwelaphela imvukuzane lapho asanda kwelatshwa lesisifo eye Oncocare Cancer Treatment Centre, ese Harare uthi ukunakekelwa kogulayo kumele kwenziwe ngonanzelelo olukhulu.

“Isikhathi esinengi bengathola ukuthi umuntu ule cancer sebecabanga ngokuthi ulesikhathi esinganani esiseleyo empilweni yakhe , inyanga ezintathu ,inyanga ezihisithupha kumbe umnyaka okuhinto engaqondanga kumuntu ogulayo.”

Isibhedlela seParirenyatwa esise Harare yiso sodwa elizweni lonke sikahulumende esile ward elaliswa abantwana beselatshwa imvukuzane, eye Paediatric Oncology Ward.

Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization(WHO), ibeka ele Zimbabwe kuluhlu lwamazwe aphansi laphakathi laphakathi kunzuzo yawo lapho amele ezame ukuthuthukisa isilinganiso sabelatshwa basinde kumvukuzane, ukuze liphakame lisuka kumatshumi amabili ekhulwini(20%) lisiya kwesingamatshumi ayisithupha ekhulwini(60%).

Lesi silinganiso emazweni asethuthukile sifika kwesingamatshumi athobaminwembili(80%). Ugatsha lwezempilakahle kuleli luthi luthuthukisa indlela olusebenza ngayo okuzagoqela ukuvula lokungamakilinika okuncane kundawana ezitshiyeneyo elizweni ukuze umuntu wonke afinyelele ezempilakahle kalula.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG