amalinks wokungena

Breaking News

Ikhomithi yePhalamende Iqhuba Imihlangano Yokuhluza Imithetho Emibili


Ingxoxo ngokuya emacansini kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwetshumi lesithupha bengabotshwa yiyo esiphethwe emihlanganweni yekhomithi yephalamende yezomthetho edinga imbono kazulu ukuthi kuguqulweni emithethweni ekhona.

Ikhomithi yephalamende ephethe ezemithetho lephalamende iphakathi kokuqhuba imihlangano yokubekwa kwemithetho emibili iGeneral Laws Amendment Bill le Criminal Procedure and Evidence Amendment Bill kuyonale iviki kusiyafika olweSihlanu.

Limithetho ikhangela kakhulu udaba lokugwetshelwa ugodo kanye lolokuthi abantwana bangaqala nini ukuya emacansini bebodwa bengabotshwa.

Okwakhathesi kuleli kulicala ukuya emacansini lontombazana oleminyaka engaphansi kwetshumi lesithupha lalapho ehambe lowentanga yakhe owesilisa obanguye obotshwayo.

Lumthetho udinga ukuguqula lokhu ukuze abantwana abaleminyaka ephakathi kwetshumi lambili letshumi lesithupha nxa behambe emacansini bodwa kungabikhona obotshwayo.

Kulokudonselana, abanye kumihlangano le koBulawayo leGweru, bathi akungavunyelwa ukuthi abantwana baye emacansini baze babe leminyaka itshumi lasitshiyagalombili.

Isakhamuzi, uNkosikazi Soviet Ncengani, uthi yena ulabantwana abangabafana kungakho kazwisisi vele ukuthi kungani bona bebotshelwa ukuya emacansini lamantombazana aleminyaka engaphansi kwetshumi lesithupha lalapho belingana ngoba labo ngabantwana ngokufanayo.

Abanikwe ithuba lokucetshiswa bengabotshwa bobabili ngoba bonke ngabantwana abadinga ukwelulekwa.

UNkosikazi Ncengani uqhubeke esithi okumele babotshwe kungakhathalekile ukuthi banganani ngabadlwengula abanye ngoba lokhu licala akula sivumelwano esikhona.

Vele abantwana abazake batshelwe ukuthi baqale ukuya emacansini, kungakho uthi awukho umthetho ongatsho sibili ukuthi baqale nini labo bakulandele lokhu kodwa okungenziwa yikuzama nje ukuvikela abafana lamantombazana ngokufanayo emthethweni.

Esinye njalo isakhamuzi, uNkosikai Nomathemba Nkomo, uthi yena ukhathazeka ngabadala abagijimisana nje lensane ezinuka uchago emakhaleni ethi labo kababotshwe kungela kuthandabuza. Uthi kulabo, akungavunyelwa muntu omdala ukuya emacansini lomntwana oleminyaka engaphansi kwetshumi lasitshiyagalombili kungakhathalekile ukuthi uvumile kumbe hatshi.

UNkosazana Jessie Majome ophethe likhomithi uthi bajonge nje ukuzwa imbono yabantu ngokutshiyana kwayo besebesiyabona ukuthi bangayibeka njani ngendlela ezasuthisa wonke umuntu ivikele labantwana.

Imihlangano le iqale ngoMvulo iyaphela ngolweSihlanu edolobheni leHarare. Igeneral Laws Amendment Bill ihlose ukuguqula imithetho ephezu kwekhulu ukuti ihambelane lesisekelo esitsha sombuso egoqela iElectoral Amendment Act, Interpretation Act, Trademarks Act le Criminal Law (Codification and Reform) Act.

XS
SM
MD
LG