amalinks wokungena

Breaking News

Kunanzwa Iminyaka Phose Elikhulu Kwenziwa Idolobho Lako Bulawayo Laba Ngelinye Lamadolobho Amakhulu


Some of the people who attended an event to mark Bulawayo's 80th anniversary
Some of the people who attended an event to mark Bulawayo's 80th anniversary

NgeSonto idolobho lakoBulawayo belithakazelela iminyaka engamatshumi ayisitshiyagalombili - 80 lapho okwamenyezelwa khona ukuthi sekulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkozo yokuthakazelela usuku loku kubandla lokholo elePresbyterian Church.

UMayor wako Bulawayo lamakhansila akhe kunye leziphathamandla zaleli dolobho bahlangenele labazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtart labahlali bakoBulawayo bethandazela lelidolobho. UMnu. David Coltart uthe lelidolobho belingananzwa okwesikhathi eside.

Bulawayo Mayo David Coltart
Bulawayo Mayo David Coltart

"… Into ezinengi zifile, izitishi ziyadubuka, amanzi ayaswekala, imigwaqo ifile, kulomsebenzi omkhulu okumele wenziwe la, 80 iminyaka njengedolobho elikhulu.”

Isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Nesisa Mpofu uchaza okunengi ngombuthano lo.

"Namhlanje lilanga lokuthokozela uBulawayo lapha esiba le 80 years as a city. Ngoba uBulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo 4 November kumbe iSunday eduzane lo 4 November siyahamba lapha akhonza khona sifike sikhoze njengabantu bako Bulawayo sihamba lama councilours ethu sihambe ama dignitaries lama stake holders sifike senzinkonzo labantu abavele bekhonza khonapho."

USenator Molly Mpofu, omele ibandla leZanu-PF kulelidolobho, uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zika Coltart ukuze uBulawayo athuthuke.

"I Bulawayo mele ibe clean,i Bulawayo mele ibuyele ukuba yi City. Khathesi aso City yinkomponi le mele ibe clean, and kalikho idolobho ebeli clean ukudlula iBulawayo. So thina we are backing u Mayor lo osibizayo okwazi ukuthi singabanye bakhe. Uvela kuyiphi iparty akutsho lutho, nxa ekhuluma ngo Senator ukhuluma ngami nxa ekhuluma ngo Mayor kukhulunywa ngaye. So we have to work together to shape the Bulawayo with our Mayor."

Idolobho lakoBulawayo laziwa njengesigodlo senkosi. Omunye oyinzalo kaLobengula, umntwana uPeter Zwide Khumalo uchaza ngoBulawayo.

“Abelungu bathatha lesisigodlo bacanda imigwaqo yalesisigodlo ngemikhonto yama Ndebele. Ngakho yindawo yama Ndebele njalo izike ngamasiko aMaNdebele. Bathe ngemva kwamatshumi ayisitshiya ngalombili eminyaka edlulayo bathi lelidolobho selifanele lithuthuke libekuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane ngakho bamemezela ukuthi iBulawayo ngesilungu isiyi City."

Kusenjalo, amakhansila okuthiwa sexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo nguMnu. Sengezo Tshabangu lawo abekhona kulinkozo. Umsekeli kaMayor wako Bulawayo uKhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungiswe udaba lwabo.

"Asisebenzi Tshisa we continue to work ngapha kuma communities esakhethwa khona but for now sizoxoxisana lobukhokheli obuthunyelweyo obuvela phezulu ngokuthe ke ku dis engagement kuyini esiyabe sikwenza kuyini esiyabe singakwenzi but ngibona kuyinto elungileyo to express our disatisfaction."

UKhansila Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizatho sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.

"I personally angikezwa ukuthi isizatho esokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesi recalliwe. Ngokuthi izakhamizi ezika ward 22 eNkulumane zathenga umfana zathuma umfana ekhansilini ukuthi ayebamela . It is that ..... esiyikherayo so ngingazi ukuthi khona kuhamba njani. Ngifuna ukuthi kucace kubafowethu ukuthi you see thina asivakatshanga ko Bulawayo we were born by Bulawayo, graced by Bulawayo."

Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafekithali lokuthunqa intuthu kodwa konke lokhu sokucitshile. UColtart uzalivusa na?

Forum

XS
SM
MD
LG