amalinks wokungena

Breaking News

Kuqhubekela Phambili Ukuhlukuluzwa Kwabesifazane


Lanxa ukhona umthetho wokuvikela abahlukuluziweyo ezindlini oweDomestic Violence Act, lokhe ziqonga izehlakalo zaloluhlobo.

Inhlanganiso ezisebenza lozulu kuloluhlangothi ziveza ukuba lesi simo sengezwa ngumkhuba wokuthula lapho ububi busenzakala emulini kucatshwa ngesiko.

Abantwana bona bacela abazali ukuba balungisise inkinga zabo kungela dlakela njalo nsitha kungabonwa yibo, njengoba bephetha bengabahlukuluzeke okwedlulisa amalawulo lanxa beyabe bezithulele, lapho abadala behluphana kungakho.

Umqondisi enhlanganisweni yePadare/Enkundleni/Men’s Forum uMnumzana Calvin Hazangwi uveze ukuba lokhe zisanda izehlakalo zokuhlukuluzana kwabatshadileyo loba izithandani, udlakela olunengi luqondiswe kwabesifazane lanxa bekhona abesilisa abahlangana lazo.

Sekumele umuntu wonke aphatheke kulempi yokulwisana lezehlakalo, iguqulwe eminye imikhuba yesintu etshotshozela udlakela, abesilisa bakwemukele labo ukuba balehlandla okumele balidlale kule impi.

Bayakhalaza abantwana bethi bafisa ngabe abadala bayazi njalo bazwisisa ubuhlungu obungaphakathi ababuzwayo ukukhulela emizini lapho kuhlezi kulodlakela lokuhlukuluzana ngendlela ezehlukeneyo, kubaphazamise ekuphileni labanye lalapho sebengabantu abadala.

UNkosazana Truth Tshuma ngosakhulayo,edabuka esigabeni seBubi esigabeni se Matebeleland North njalo efunda eNyathi High School uthi izibonelo zalokho kuhlukuluzwa kuvame ukuziveza sebebadala.

Ukhala ngabazali uMaTshuma ethi ngabe balungisisa ukungezwani kwabo ensitha kungela dlakela ngoba kudala udubo kibo njengabantwana.

Abesifazana besemhlanganweni wokucebisana ngodubo lodlakela ezindlini oluqondiswe kwabesifazana olweGender Based violence
Abesifazana besemhlanganweni wokucebisana ngodubo lodlakela ezindlini oluqondiswe kwabesifazana olweGender Based violence

UMnumzana Thabani Dube wase Southly Park e Harare ukugcizelele lokho ethi ngoba udlakela lungalethi ntuthuko kuzulu njalo kumele usetshenziswe ngumuntu wonke umthetho ojezisa otholakala ehlukuluza omunye kungakhathalekile ukuba ngowesilisa loba owesifazane.

Kungakho lezinhlanganiso ezisebenza lozulu kuhlangothi lokulwisana lezehlakalo zokuhlukuluzana kwabathetheneyo loba izithandani, zikhankasela ukufundiswa kwenkokheli kunhlangothi zonke zempilo okubalisa ezomdabu, ingozi ekhona kundaba zodlakela leminye imihlobo yokuhlukuluzana.

Abesilisa labo behlukane lomkhuba wokube lokhe becatsha ngesiko lapho bephatheka kulezi zehlakalo zokuhlukuluzana njengoba inengi lazo kungezivelela kibo lanxa bekhona abesifazane labo abahlukuluza abesilisa ngendlela ezehlukeneyo.

XS
SM
MD
LG