amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Inhlelo Zokuphungula Abafundi Emaklasini Ezikolo.


School Children
School Children

Ezinye izikolo koBulawayo seziqale ukuphungula abantwana emaklasini ukuze inani labafundi eklasini eyodwa libengamatshumi amathathu.

Ekuqaleni abafundi bebesiba ngamatshumi amane lanhlanu kusiya kwabangamatshumi ayisithupha eklasini. Lokhu kwenziwa phansi kwemizamo yokwehlisa ukumemetheka komkhuhlane weCOVID ezikolo.

Inengi labazali liveze imizwa etshiyeneyo ngemizamo eyenziwa ezikolo lapho ezinye zazo esezisengeza inani lababalisi emizameni yoku kungabi lokuminyana emakilasini.

Unkosikazi Debra Tshuma umzali olomtwana ofunda ibanga lesihlanu eNkulumane uthi kulinyathelo elihle elithathwa yizikolo.

“lmizamo eyenziwe yisikolo siyabonga ngoba besingakhangelelanga ukuthi abantwana kubanga eliphansi bazahamba esikolo malanga onke kodwa ukuthi badinge extra teachers kuyabongeka ngoba abantwana singathi baqala phansi abafudanga lutho and nxa bebalutshwane eclassin kulula ukuthi umbalisi abalandelele ebona lapha ahluleka khona.”

Unkosikazi Sithandazile Moyo omunye njalo umzali uthi bayemukela ukwehlukaniswa kwensuku zokuya esikolo.

“Sibona kungcono ukuthi bebe behamba amalanga ngesimo seCorona lesi esikhona noma behamba okwamalanga bebe befunda okuncane kulokuthi babebehlezi ngoba sebehlale isikhathi eside siyakwamukela ukuthi befunda amalanga wonalawo

Unkosikazi Patricia Tshabalala olilunga le Bulawayo Progressive Residents Association uthi kulobunzima ebazalini ngokuvulwa kwezikolo.

“lzikolo zivuliwe njalo zingcole kakhulu azigeziswanga, njalo kuthiwa abazali abazigezisele izikolo okuyibunzima obukhulu ukuthi umzali athenge amabhuku abhadale le School fees lesi esingajwayelekanga kubuhlungu kakhulu lokhu okwenziwa nguhulumende ngokubana angeke athwalise nzima abantu abazihluphekelayo. Abantwana labo ababalisi sizabaswela bazakufa ngoba I Covid nxa ikhona ngempela mpela bazakufa ngoba bazangena ezikolweni ezingcolileyo ngoba abazali abala mali yokuthenga isanitizer, abala mali yokuthenga umuthi ongagezisa isikolo, isikolo yindawo enkulu efuna ukugeziswa ngonanzelelo akulula sizabona ama casualties amanengi kakhulu lama deaths.”

Umnunzana Taungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uchasisa ngenyathelo likahulumende leli.

"Ukusebenza kwethu kusegcekeni ukuthi akumelanga iklilasi ibelabantwana abedlula amatshumi amathathu lanhlanu (35) sizama ukutshiyelana imikhandlu. Uhulumende uzancedisa ngokuthi alethe abanye ababalisi nxa bedingakala ukuthi kuqhubeke kule mfundo eqinileyo."

Izikolo zivulwe ngoMvulo weviki edluleyo, lapho okuqale abafundi ababhala imihloliso lonyaka, kuthi abanye bonke abafundi bavule izolo.

Inengi labazali liyemukela imizamo eyenziwayo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegcikwane leCovid. Lokhu kubuya ngendlela ezitshiyeneyo abanye bengena esikolo emini bezama ukuthi bengabi banengi esikolo ikakhulu ezikolo ezisemalokitshini.

XS
SM
MD
LG