amalinks wokungena

Breaking News

Kusungulwa Umkhankaso Wokufinyelela Abesifazana beZimbabwe Abadinga Usizo Kwele South Africa


Amalunga enhlanganiso yeZim Imbokodo
Amalunga enhlanganiso yeZim Imbokodo

Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana beZimbabwe kwele South Africa eyeZim Imbokodo isisungule umkhankaso wokuya endaweni zonke zakwele South Africa ukuyafinyelela omama labantwana beZimbabwe abadinga usizo. Lokhu kulandela ukwanda kwezehlakalo zabesifazana beZimbabwe ababulawa yizithandwa zabo lasebehlala emigwaqweni ngenxa yokusilela kwemisebenzi.

Ekhuluma leStudio 7 emhlanganweni wokuhlela kabutsha injongo zale inhlanganiso lokusungulwa kwalo umkhankaso, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZim Imbokodo, uNkosazana Victress Mathuthu, uthe inani labomama labantwana beZimbabwe abadinga usizo selinqase kakhulu kungakho sebesungula loluhlelo.

“Abanye baswela ngitsho lendawo zokuhlala uthola ukuthi sekulabomama abahlala esitaladeni okulichilo kakhulu. Umuntu ongumama akalungelanga ukuhlala phandle. Yebo amadoda siyawabona kodwa omama behleli phandle kulichilo kakhulu. Yinto eyangisayo ebuhlungu kakhulu. Siyinhlangano manje sizimisele ukuthi omama sizabasiza ngaleyo ndlela.”

Amalunga eZim Imbokodo
Amalunga eZim Imbokodo

UMathuthu uthe inani labantwana abangasafundiyo ngenxa yenswelo liyabakhathaza. Inengi lalababantwana uthola besemgwaqweni labo nina becela uncedo.

“Silabantwana abanengi abahleziyo ezindlini khonapha emaflathini abangafundiyo ngezizatho ezehlukeneyo. Ma ubuza omama bakutshela ukuthi umntwana akalamaphepha okuya esikolo. Uthi uyabuza umama athi angisebenzi angilayo imali yokuhambisa umntwana esikolo. Njengenhlangano egxile kakhulu ebantwaneni siyakhathazeka kakhulu ngabantwana abahlalayo.”

Umkhangisi wale inhlanganiso uNkosikazi Corrence Mukosi-Ncube uthi indlela entsha asebefisa ukusebenza ngayo isiyenze baphungula amalunga ale inhlanganiso ibe lusizo kubomama labantwana bonke hatshi kumalunga ayo kuphela.

Baxoxa ngokunceda uzulu ...
Baxoxa ngokunceda uzulu ...

“Besinamalunga aba manengi. Amalunga emanengi kanjalo kunhlangano kanti omunye lomunye uneyakhe ivision. Baphumake labo abaphumileyo sasesicabanga ukuthi labo abasele siyabona ukuthi sihamba sonke ngendlela eyodwa ngalokho ukurelauncher sikhethe ukuthi akusekho ozajoyina.”

Owesifazana weZimbabwe uNkosazana Nompumelelo Ncube odabuka eLupane Utshele iStudio 7 ukuthi ukhathazekile kakhulu ngokubulawa lokuzibulala kwabesifazana ngenxa yenhlupho zempilo.

“Abantu bafrustrated. Abantu abalamsebenzi. Abantu abakwazi ukuthola imisebenzi ngoba abantu abalamaphepha. Bekungcobo kusaselama asylum izinto ezitholakala kalula. Kodwa manje kunzima abantu bastressed out. Akuphileki ungenamali especially emaflathini kunzima kakhulu.”

Le yinto egcizelelwa nguNkosazana Chipo Mpofu yena othi lendlela abangemukeleke ngayo ma bedinga usizo ikakhulu ezibhedlela zakweleSouth Africa layo iyabakhathaza kakhulu.

Zim Imbokodo
Zim Imbokodo

“Kwesinye isikhathi utholukuthi umuntu uzothola umntwana umtholela kumacorridors because uproduce ipassport. Okunye utholukuthi kunamatests okumele awenziwe and akazoke awenziwe ngesikhathi. Kuzabe kulokhe kuthiwa woza kusasa ngoba kumele ukuthi ahlale engobhadalayo.”

Phansi kwalo umkhankaso wayo omutsha lo, inhlanganiso yeZim imbokodo ithi izadinga amahofisi okusebenzela, idinge indlu yokugcina omama labantwana abadinga usizo lwesikhatshana, kudingeke njalo lemali yokuhamba indawo zonke bedinga abesifazana laba lokubasiza iSouth Africa yonke.

Umgciningcebo wale inhlanganiso uNkosazana Pauline Nkomo uthi bazaqala ngomkhankaso wokuding uxhaso lwalezi inhlelo.

“Sicela amafunds ikakhulu bobusinessmen sicela usizo lwenu kakhulu ngoba asinayo enye inzuzo esiyotholayo. Kings & Queens sicela lingasilahli. Of course liyasisiza lapha lalaphaya. Pick n Pay, Boxer likelasisiza kakhulu sipheka iporridge siphekela obhudi bethu labosisi bethu abahlala emigwaqweni, sicela lingakhathali ngathi. Lakugovernment sisazofika. Sicela ma sifika kini lisivulele izandla lingasixotshi.”

Abenhlanganiso yeZim Imbokodo bathi kungumthwalo wezizalwane zeZimbabwe zonke ukuxhasa loluhlelo ngoba uma kungenjalo abesifazana laba bazaqhubeka bezibulala lokubulawa betshiya abantwana sebezintandane, ngasikhathi sinye labo abangafundiyo bacine sebekhula sebengamahlongandlebe okuzaba lohlupho olukhulu kwelakusasa.

Forum

XS
SM
MD
LG