amalinks wokungena

Breaking News

Kwenziwa Umhlangano Wokuhlaziya Nge "Mafia" Ethiwa Ibandlulula Abahlabeleli Abasacathulayo


Jeys Marabini, Noma Nkwali, Vusa Mkhaya LoSandra Ndebele

Inhlanganiso yezemidlalo yokuzilibazisa eyeVictory Siyanqoba iqoqe ingxoxo phakathi kwalabo abenza imisebenzi yemidlalo kanye lokuhlabelela ukuthi bake baxazulule ingxaki abahlangana lazo malanga onke. Indikimba yendaba bekuyikubakhona kumbe ukungabikhona kwabalobungilimbane ababizwa ngelokuthi yiMafia endabeni eziphathelane labaculi kanye labenza okwemidlalo yokuzilibazisa.

Abaphila ngokwenza ezemidlalo yokuzilibazisa ngoLwesihlanu baqoqane ukuthi babonisane njalo bacebisane kanye lokuphuma lemibono engaphathisa bonke abaphethe ezokuhlabelela kanye lemidlalo yokulingiswa koBulawayo. Umqondisi weVictory Siyanqoba onguye oqoqe loluhlelo uDesire Moyo uthi umhlangano lo wenzelwe ukuthi abahlabeleli kanye labezemidlalo babone ukuthi bengaphathiseka njani lokuthi balembono bani mayelana laliMafia.

Kutsho uMoyo: “Loluhlelo besizobonisana ngokuthi bakhona na amaMafia koBulawayo. Imbono ephumayo yikuthi abantu bahlangana lokutshiyeneyo. Abanye bathi akhona amaMafia abanye bathi akula, kodwa esikuvumelanayo yikuthi mele sisebenze nzima.”

Omunye walabo okuthiwa ngomunye weMafia uNkululeko Nkala uthi yena ukubizana ngamagama kubi, uthi kuqakathekile ukuthi abantu basebenze gadalala. Uqhubekela phambili esithi okunengi yimigoqo nje esemakhanda abantu. Njalo sokumele abantu basukume bezisebenzele.

“Njengomuntu owasuka phansi angizange ngicele emuntwini, ngasukuma ngazimela. Akulamuntu okuthiwa yiMafia yikuthi umuntu uyasebenza kuphela,” kutsho uNkala.

Omunye wabahlabeleli omkhulu koBulawayo uMajahawodwa "Jeys Marabini" Ndlovu uthi yena nxa umuntu engapheka okumnadi akulamuntu ongamvalela phandle. Uthi wonke umuntu uyathola amathuba njalo wonke umuntu usebenzela abantwabakhe.

Ulandise lokukhula kwakhe ekhaya wafika koBulawayo wedlula abanye abakhulele khonapha koBulawayo. Uthi iMafia le ayikho kodwa ngabantu abasebenzayo

“Yebo abantu bangacabanga ngaleyondlela kodwa akulamuntu ongavalela omunye nxa esenza into enhle.

Abanye abakhulumileyo bathi linto iyaphila ikakhulu kwabansathuthukayo ngoba kulendawwo abavalelwa khona phandle ukuthi babonakale.

Abahlabeleli asebephumelele bathi bona umuntu munye ngamunye mele azithengise ngoba okuhle kuyabukwa njalo akufihlwa.

Abakumsebenzi wokulibazisa uzulu abasacathulayo bakhuthazwe ukuthi nxa bebona engani bahlangana lemigoqo abazinuke amakhwapha kumbe baqoqode kweminye iminyango engabavulekela bengahle belahle imbeleko ngokuncitshwa amathuba. Bathi impumelelo yabahlabeleli isekuthuthukiseni imisebenzi yabo lokuzibonakalisa ubukhali bemsebenzi yabo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG