amalinks wokungena

Breaking News

Licelwa Njani Izulu Esintwini?


Amawosana agida lize line izulu. (Photo: Butholezwe Kgosi Nyathi)

Kuhlelo lwamasiko lenhlalakahle yabantu, ngoLwesibili siphatha udaba lokucela izulu eZimbabwe.

Izulu lona vele liyimvelo kodwa abantu bayenelisa ukusebenzisa amasiko abo ngesikhathi esifaneleyo ukuthi bacele izulu kumbe lokhu esintwini abakubiza befenqoza besithi ngamazolo khona kulizulu.

Ingcwethi zamasiko esintu zithi imihlobo yabantu etshiyeneyo ilendlela ezinengi zokucela izulu.

Abantu abansundu eZimbabwe bajayele ukucela izulu ezigabeni zabo kuthi-ke nxa lingananga bayekuthi gwaqa eNjelele eMatobo esabelweni seMatabeleland South lapho amawosana agida khona itshaywe ingungu lize line izulu.

Abamhlophe labo basebenzisa ulwazi lwabo lwezemvelo ukunisa izulu okunjengokuphosela isilver iodide emayezini ajiyileyo.

Kwenziwani esintwini nxa kucelwa amazolo kumbe izulu?

UMnu. Phathisa Nyathi ingcwethi kwezamasiko esintu uthi, "Zinengi izigaba nxa abantu bephuma besiyacela amazolo. Lapha kithi kulalokhu okuthiwa yikwebula ingxoza ngeSiNdebele. NgesiKalanga bangathi litenela lekithi engingathi silendlela esazithathayo ezilobuKalanga.

"Lapha ke okuyabe kusenziwa ngabantu ezigabeni zabo bayaphuma benanzelela ukuthi kulezinye izinto eziphakathi kwemvelo ezingalivala izulu."

Uthi okuyabe kucatshangelwa lapha ukuthi kungavala izulu yizidleke zenyoni ezithize, izihlahla ezatshaywa lizulu lokunye okulakho ukuthi izulu lingani.

Kwesinye isikhathi izulu licelwa ezabelweni endaweni ezibizwa ngokuthi ngamadaka. (Photo: Butholezwe Kgosi Nyathi)
Kwesinye isikhathi izulu licelwa ezabelweni endaweni ezibizwa ngokuthi ngamadaka. (Photo: Butholezwe Kgosi Nyathi)

Uthi lokhu yikuhlamba ezemvelo. Abesifazane labo bayaphuma batshaye ingungu babesebehlangana labesilisa abakade bezingela babesebetshisa amathambo ezinyamazana bengadla inyama yazo.

Kuyiwa-ke endaweni okuthiwa ngamadaka lapho okugida khona amawosana ayizithunywa zingaNgwali kumbe uMdali ngaphansi kwesihlahla esilamaxolo alamanzi.

'Into okumele siyizwisise yikuthi amanzi akhiwa endaweni elamanzi ekhiwa ngumuntu ovela endaweni engelamanzi ... Kawuyikukha amanzi endaweni engela manzi. Isihlahla kungeke kwaba yisihlahla sephane ngoba iphane lomile amaxolo aso. Iphane kalilamanzi. Ngakho-ke uzathola izihlahla ezinjengabo mvimila yizo okugidelwa ngaphansi kwazo.

"Amawosana khonapho agida itshaywe ingungu. Kuthi-ke ngesikhathi sikaMpandula sebesuka leNjelele layo isihlanjulwe yathanyelwa. Sebesuka-ke ngezigaba ngezigaba. Izolo bebesuka leMashonaland leBotswana baye khonale eNjelele."

UNyathi uthi lapho-ke kulethwa lempahla ethize enjengotshwala lembanje okusetshenziswa ngendlela eyaziwa ngabantu abambalwa ngendlela eyenza ukuthi ukuthi line izulu. Iwosana zigida lize line izulu.

Bekujeyele ukuthi line izulu nxa sebebuyela emakhaya kuthiwe licitsha inyawo zalabo akade becela amazolo.

Nxa kungehlula konke lokhu kade bephuma obesifazane benze umgido abesifazane obizwa ngokuthi ngamayile.

"Lapho katshi kabasavunulanga bazahamba begida bezitshaya ingungu kabasafuni lokubona amadoda eduzane. Lapha-ke kuyabe sokunzima sibili. Kuyila kutsho ukuthi yinto ezilayo."

Ingxoxo Esiyenze LoMnu. Phathisa Nyathi Ingwethi Kwezamasiko Esintu
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Lapho esitholakala khona

izaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Thiyani indlebe lizizwele.

XS
SM
MD
LG