amalinks wokungena

Breaking News

Liyaqonga Lababanjwa BeleCOVID-19 Abongi Abasafundela Umsebenzi


Mpilo Hospital

Kulenani eliphezulu labasafundela umsebenzi wokuba ngabongi abasezibhedlela zakoBulawayo asebebanjwe belegcikwane leCOVID-19.

Inengi labafundi laba likhala ngokuthi impilo zabo sezisengozini ngoba behlangana lezigulane nsuku zonke bengela mphala eneleyo yokuzivikela.

Ezisebhedlela seMpilo koBulawayo, zikhala ngokuthi isibhedlela asitshengisi isifiso sokuzinakekela lokuzivikela ekuthelelweni lumkhuhlane lapho zisemsebenzini.

Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi abongi kanye lezinye izisebenzi zezempilakahle lokhe ziphakathi kokukhalala umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwempahla yokuzivikela. Lokhu sekwenze ukuthi abongi abasafundela umsebenzi kanye lalabo abangavunyelwa ukukhalala umsebenzi bathwale nzima ngokonga izigulane ezibhedlela.

Umnunzana Lovemore Moyo omunye wabongi uthi inani labantu ababanjwe igcikwane abalazi ngoba yonke into yenziwa ngudlu.

“Amaresults aphuzile ukuphuma batshela abanye bethu ukuthi bengaphumi emarooms abo kodwa amaresults abuyileyo ngawabantu abane then ngelanga elilandelayo kwabanjwa abanye ababili so into yakhona amaresults lokhe ephuma mbijana mbijana amanye aphumile namuhla abakasitsheli ukuthi ngabangaki ababanjiweyo into ekhona ngani ifihlakele abafuni sibekwazi ukuthi ngabangaki ababanjiweyo. Sinje so lokhe sitester silindele ukuthi sibekwazi ukuthi basitester sikhathi bani kusasa wonke amastudent asevalweni ngoba yibo asebengamanurse ngoba amanurse aku strike.”

Umnunzana Talent Ncube oyisisebenzi seMpilo uthi ukuhlolwa kwakhona ngani kulenkethabetshabi ngoba balutshwane asebehloliwe.

“Khathesi into asebefuna ukuyenza yikuthi bateste wonke amastudents ngoba sonke sinje akakho esingathi akakho exposed abantu laba sidla labo sisebenzisa same toilets kodwa ke ungakhangela khathesi ukuthi ba test abantu abalutshwane ngenxa yokuthi kwakule patient eyayifile obulawa yicorona. Akula student osafe lapha ngoba kungathiwa oyi one ubanjiwe kufana lokuthi sibanjwe sonke.”

Unkosikazi Lethubuhle Nyoni ongudadewabo womunye wabafundi ababanjwe igcikwane uthi lokhu ngani kwenziwe ngabomo ngoba abongi abanengi bengabuyi emsebenzini.

"Umkhuhlane lowu ukhona njalo awukhethi muntu kodwa mina ngisuka ngibe lokudana ngoba abantu esikhuluma ngabo ngabasafunda ukuthi why bona befuqelwa ukuthi baye emawardin lapho abanye bengabuyi emsebenzini. Lokhu kubi kodwa besicela ukuthi uhulumende akukhangelisise ngoba kuyaphela abantu abatsha eyinye igeneration iyabe isiphelile. Lalapha abasiwa khona siyezwa ukuthi kuthwa akula kudla lokhu ngokunye okuzaqeda abantu akulingisiswe kumbe onurse babeleyabo indawo ukuze kukhanye ukuthi there are real essential workers.”

Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 luveze ukuba labo abagulayo sebesusiwe ezindlini zabo esibhedlela seMpilo basiwa eLangeni lapho okuhlala abantu abalomkhuhlane weCOVID-19.

Umqondisi wesibhedlela seMpilo udokotela Solwayo Ngwenya wenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lesiphatho esinekezwa abongi abasafundela umsebenzi asebegula.

Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zempilakahle ekhansilini yako Bulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele abezindaba abeCITE ukuthi kulabongi abasafundela umsebenzi abambalwa asebetholakale belegcikwane leCovid 19. USibanda uveze njalo ukuba abakabi lolwazi olujulileyo mayelana lalabo abagulayo. Ukhuthaze uzulu ukuthi nxa esiya esibhedlela kumele ahlale evale amakhala lomlomo ngemask ukuze azivikele njalo avikele ukumemetheka kwalomkhuhlane.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG