amalinks wokungena

Breaking News

Seziphila Nzima Izizalwane zeSouth Africa Leze Zimbabwe


Sokulobuyanga obumangalisayo kwele South Africa.

Ngesikhathi isimo sempilo siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe, inengi labantu seliphephela kweleSouth Africa kodwa imbiko ephuma kweleSouth Africa iveza ukuthi lamadlelo aluhlaza kuleli lizwe asesitsha. Ingxenye yezizalwane zakwele South Africa seziphila phansi kobuyanga.

Ngokutsho kocwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezibalisa eye Zimstat, World Bank kanye le Unicef, ngo 2015 isilinganiso sabayanga endaweni ezinengi kweleMandebeleni ezibalisa iNkayi besesiphose sifike kukhulu ekhulwini (96%).

Kwezamabhizimusi,enyangeni eziyisikhombisa ngomnyaka ka 2016, besekulamankampani edlula ikhulu avalileyo (236), kwengeza kunani labangasebenziyo okunakanelwa ukuthi liyedlula amatshumi ayisitshiyagalombili ekhulwini (over 80%).

Lobu bunzima obuqhubeka busanda ngo 2017, sebenze ukuthi inengi labeZimbabwe babe ngabazisebenzayo bethenga izinto kweleSouth Africa loba eBotswana bezothengisa eZimbabwe. Abanyeke bahle bakhetha ukuchapha umcele besiyasebenza kweleSouth Africa.

Labasele eZimbabwe labo inengi lithenga phose zonke izinto eziqakathekileyo empilweni kweleSouth Africa, kumbe lithunyelwe yizihlobo zazo ezisebenza khona.

Imbikoke esanda kuvela kwele South Africa ikhombisa ukuthi abeZimbabwe laba bangazithola sebephelelwe ngumphako. Umbiko owethulwe yisiphathamandla sehofisi yezibalo kweleSouth Africa, uMnumnzana Pali Lehohla, ikhombisa ukuthi ingxenye yezizalwane zakwele South Africa (55%) beseziphila phansi kobuyanga ngo2015.

“Ubuyanga lobu obukhulu abuyindawo. Hatshi lamhlanje kumbe kusasa. Umbuzo omkhuluke yikuthi thina labantwabethu abazozalwa lamhlanje lakusasa, bazayithola yini impilo elempumelelo.”

Lokhu kubikwa kubangelwa yikungakhuli komnotho, ukukhwela kwenani labangasebenziyo, ukukhwela kwentengo yempahla lokudla okuyizinto ezibalekelwe ngabanengi beZimbabwe asebephephela kweleSouth Africa kukho konke abakudingayo empilweni.

Lokhuke kutsho ukuthi amadlelo aluhlaza alandwa ngabanengi kweleSouth Africa alokhu enyamalala. Abensundu, yibo abathinteka kakhuku njengoba isilinganiso sabo esedlula amatshumi ayisithupha (64%) bengabayanga.

Okuzenza ngokukhwela kobuyanga impilo ibenzimam kakhulu kwabeZimbabwe abakweleSouth Africa yikuthi izizalwane zakwele South Africa ezedlula izigidi ezilitshumi lesithupha (16 million) abaphakathi kobuyanga baphiwa imali yosizo nguhulumende kanti limali ayiphiwa abangazalwa kweleSouth Africa.

Isizalwane seZimbabwe, uNkosazana Trinidad Tshuma, osebenza kwele South Africa uthi sebethwele amagabha avuzayo.

“Yebo ukuncwebeka kwezomnotho kuyazwela kithi kakhulu, Njengoba siseSouth Africa imisebenzi esiyenzayo isiholisa imali engaphansi kuka R5000 ngenyanga. Okuphoqeleka ukuthi kube nzima ukukhokha itransport, irent lokudla, lokonga imideni.”

Khona vele ukoma kommnotho wakweleSouth Africa sekubangele ukulahleka kwemisebenzi edlula izinkulungwane ezilikhulu lonyaka kuphela. Eminye yale imisebenzi ngeminye ebikhange abeZimbabwe kweleSouth Africa.

Lokhu sekwenze uhulumende wethula isinqumo sokuthi uzaqala ukuhlolisisa ukuthi amankampani akuleli ikakhulu kwezokudla lezokwakha, ayawulandela yini umthetho othi kufanele inengi lezisebenzi zawo kube yizizalwane zakweleSouth Africa.Lokhu sekusitsho njalo ukuthi banengi abeZimbabwe abangazithola bengaselamsebenzi njengoba bebanengi okwedlulise amalawulo emisebenzini yezokudla, ezokwakha leminye.

Esinye njalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Teresia Ngulube uthi banengi abeZimbabwe abavele sebephelelwe ngumphako ngenxa yobunzima bempilo kweleSouth Africa.

“Njengamanje vele sekuqalisile ukuthi abantu abanengi abavela ngaphandle yibo abatholakala beyibo abahlala emigwaqweni, kuyibo abacela uncedo emarobothini, abenza imisebenzi engcolileyo esingathi may ngabo prostitution, humam trafficking, into ezinjengazonalezo. So umnotho weSouth Africa uma usehla kanje uyasi affecta kakhulu.”

Omunye njalo weZimbabwe umnumnzana Khaliphani Phugeni uthi kusegcekeni ukuthi imisebenzi eminengi izaphela kungekudala.

“AmaZimbabwean ma ephelelwa ngumsebenzi kutsho ukuthi nasekhaya ogogo, nabomama nabafowethuesibathumela ukuthi bafunde leyo mali iyoqala ukuphela. So uhlupho olula kahle kahle luhlupho oluzozwakala kakhulu eZimbabwe. Yisikhathi sokuthi amaZimbabweans awaye ekhaya ayoregister akwazi ukuthi azifakale uhulumende wabo ozobhekana lenhlupho zabo alungise inhlupho zabo.”

Kusobalake ukuthi ukoma kwezinto lokwanda kobuyanga kweleSouth Africa kuzaphazamisa kakhulu impilo zabeZimbabwe abasebenza kuleli labasekhaya abathenga zonke izinto kuleli.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG