amalinks wokungena

Breaking News

Soluqaliswa Kutsha Uhlelo lweMelika Olwe 2019 Diversity Visa


United States 2019 Diversity Visa Program.

Isigodlo seMelika eZimbabwe sibika ukuthi soluzaqalisa kutsha uhlelo lokudinga abantu abafuna ukuhlala kwele Melika olwe 2019 Diversity Visa Lottery Program (DV-2019) olwaziwa ngokuthi yiGreen Card Lottery.

Uhlelo lolu olwethulelwa uzulu mhlaka 3 ngoMfumfu lonyaka olwalukhangelelwe ukuthi luzaphela mhlaka 7 ngoLwezi, luqalisa ngoLwesithathu mhlaka 18 ngoMfumfu. Lukhangelelwe ukuthi luzaphela mhlaka 22 ngoLwezi lonyaka.

Lokhu kulandela ukungasebenzi ngemfanelo kobulembu beInternet ekhasini lohlangothi lukahulumende olwe Department of State kukheli ethi http://dvlottery.state.gov.

Isikhulumeli sesigodlo seMelika eZimbabwe, uMnu. David McGuire, uthe kusukela ngoLwesithathu ngo6pm, abantu bakhangelelwe babhalise amagama abo kukheli leli lapho abazethula khona ukuthi bangobani.

Uhlelo lolu luzaphela mhlaka 22 ngoLwezi.

UMcGuire uthe, “Siyaxolisa ukuthi abantu abangene ebulenjini benelisa ukwenza abakufunayo phambilini sebephazamisekile. Ukwenzela ukuthi abantu bonke bengene kuhlelo lolu ngesikhathi esifanayo njalo lokuthi kungakhanyi engani sikhetha abanye sitshiye abanye phandle, sikubone kufanele ukuthi siqalise kutsha uhlelo lolu (DV-2019).”

Uthe bonke abantu abenelisa ukuvula ubulembu lobu benza konke okufunakalayo sokumele baphinde futhi ukwenzela ukuthi bangene kuhlelo lolu.

Abantu abazangena ebulenjini lobu babhale amagama abo bephindaphinda kabasoze babe lelungelo lokungena kuhlelo lolu.

Akulamali oyibhadalayo nxa ungena kuhlelo lweDV-2019. Okumele ukwenze kuphela yikungena ebulenjini beInternet uvule ikhasi elithi http://dvlottery.state.gov .

Ungaloba konke okufunakalayo, kumele ugcine lokhu okuthiwa yi-confirmation number ephuma usuqedile ukuloba okudingakalayo. Nxa ufuna ukubakwazi okunengi ngokungena kuhlelo lolu, vula ikhasi elithi http://usvisas.state.gov/dv/instructions eliphethwe luhlangothi lukahulumende weMelika olwe Department of State.

Uhlelo lwe Diversity Visa Lottery lunika abantu abatshiyeneyo abasemazweni amanengi amathuba okuhlala okusemthethweni eMelika.

Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi yi-2019 lottery ngenxa yokuthi ubhalisa ngomnyaka ka2017, uxoxisane labaluphetheyo ngomnyaka ka2018 kuthi-ke nxa ukhethiwe wenelise ukuyahlala eMelika kusukela ngomnyaka ka2019.

Abantu abangena kuhlelo lolu bagoqela abahlala emazweni amanengi anjenge Zimbabwe.

Kusukela mhlaka 15 ngoNkwenkwezi ngomnyaka ozayo, abangene kuhlelo lolu kumele bavule ikhasi elithi http://dvlottery.state.gov baye lapho okubhalwe khona Entrant Status Check ukuze babone isimo sabo.

“Labo abazakhethwa bazacelwa ukuthi baveze okunye njalo okufunwa yilabo abaqhuba uhlelo lolu. Bazakhuluma leziphathamandla zezigodlo zeMelika ezibizwa ngokuthi ngama U.S. Consular Officer abazaveza ukuba umuntu munye ngamunye ulelungelo kumbe katshi lokuthi athole i-visa yokuyahlala eMelika. Amaphepha afunakalayo agoqela okuveza ezempilakahle njalo lencwadi yamapholisa etshengisa ukuthi kabalamacala. Kumele umuntu enelise lokubhadala imali efunakalayo eye visa.”

Isigodlo seMelika njalo lohlangothi lukahulumende olwe Department of State kubavezeli umuntu ngencwadi ukuthi uphumelele kumbe hatshi njalo lokuthi kulemali okumele ibhadalwe kusetshenziswa inkampani yeWestern Union.

“Lokhu yibusela … Lingavumi ukuqilwe yizikhohlakali. Kumele ukuthi ongene kuhlelo lolu avule ebulenjini beInternet ikhasi elithi http://dvlottery.state.gov lapho azabona khona ukuthi ukhethiwe kumbe hatshi.”

Abantu abazinkulungwane ezingamatshumi amahlanu - 50,000 - bayakhethwa sonke isikhathi ukuthi bayehlala eMelika okusemthethweni. Abantu abakhethwayo ngabahlala emazweni angela bantu abanengi abajayele ukuya eMelika.

Nxa ulemibuzo ulakho ukudinga uMcGuire okugatsha lwe Public Affairs esigodlweni seMelika eZimbabwe kumbe ungene kukheli lobulenjini beInternet elithi hararepas@state.gov; Tel: +263 5 758 800-1; http://zw.usembassy.gov. Ulakho njalo ukulandela isigodlo seMelika eZimbabwe ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook leTwitter.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG