amalinks wokungena

Breaking News

Abanye Abazali Bathi Abantwana Akumelanga Basebenzise Amaphilisi Okuvikela Ukuzithwala


Umhlangano wakoBulawayo wokuzwa imibono kazulu ngokunikwa kwamantombazana amaphilisi wokuhlela imuli

Abantu abanengi bathi akumelanga abantwana basebenzise amaphilisi okuvikela ukuzithwala.

Lokhu kuvele ngesikhathi ikhomithi yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ikhulumisana lozulu ngodaba lolu.

Ikhomithi le ibithapha imibono kazulu ngemizamo yeAdvocacy Core Team yokuthi abantwana abaleminyaka engamatshumi lambili bavunyelwe ukusebenzisa indlela zokuvikela ukuzithwala.

IAdvocacy Core Team ithi abantwana bengenelisa ukuthola uncedo lolu kungadingeki imvumo yomzali.

Lelinyathelo lisolwe kakhulu nguzulu koBulawayo ongene umkhahlano wekhomithi le eNkulumane Hall.

Umzali, uNkosikazi Sanelisiwe Dube, uthi lokhu kwenziwa ngabantu abatshadileyo behlela imuli.

“Mina ngokwazi kwami ifamily planning yikuhlela imuli, imuli ihlelwa ngabantu ababili abathatheneyo asebesendlini yabo so nxa ifamily planning isiyavunyelwa abantwana abancane umbuzo wami yikuthi bahlela yiphi imuli. Mina ngombono wami yikubavumela abantwana ukuthi bayenze izinto zamacansi isikhathi singakafiki …”

Omunye njalo umzali, uNkosikazi Ethel Tshuma, uthi lokhu kuyabe kuphambula imfundiso abazinika abantwana ensontweni.

“Singavumela ifamily planning sesiphuma kumfundiso zesintu leKhristu esiphazona abantwabethu abangamankazana ezokuba bazigcine baziphathe baze bende njalo sebezwisisa ukuthi amacansi yini ayenzelwani pho-ke nxa sesivumela ukuhlela imuli abangelazo sesiphambuka kulezo mfundiso. Ukuvumela ifamily planning sokuyikuvumela ihlazo lokuthi abantwana bangene kwezemacansini bona bengazwisisi besesengabantwana kuzabenza bengaziphathi bethembe ukuthi abasoze bamithisane okulihlazo elikhulu lelo esingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ensontweni langendlela esibafundisa ngayo ensontweni.”

UMongikazi Senzeni Ncube, osebenzela esibhedlela koBulawayo, uthi kunengi okudibana labantwana abasakhulayo.

“Indaba leyi yamantombazane ukuthi basebenzise indlela zokuvikela ukuzithwala ikabili singathi bengasebenzisi, ngabantwana balezinsuku sebesazi into ezinengi bengazithwala ngoba bengaphiwanga ithuba lokuthi bazisebenzise lezi ndlela. Kodwa njalo bengazisebenzisa lezindlela kuyabakhuthaza ukuthi bayekwenza izinto zemacansini.

“Ukuzithwala komtwana oleminyaka engu13 kuyakwenza ukuthi bazikhiphe lezo zisu and kakhulu esikhathini esinengi balakho ukuthi balahlekelwe zimpilo zabo ukuthi sibanike kumbe sibaxwayise ukuthi basebenzise lezi ndlela kungasinceda kulaba abayabe sebeqalisile indaba zemacansini kodwa kulaba abayabe bengakaziqalisi kungabancono ukubajwayisa.”

UMnu. Kucaca Phulu, olilunga ledale lephalamende emele iNkulumane njalo obephatheke kulumhlangano, uthi udaba lolu luphikiswa nguzulu kodwa engakazwisisi ukuthi kumayelana lempilakahle kumbe lodaba lwamacansi.

“Mina ngibona ingazani indaba ekhulunywa lapha yindaba eqakathekileyo kakhulu kodwa engikunanzeleleyo yikuthi abantu abakezwa ukuthi kuthiwani njalo abatsha bayizwisisa ngeyinye indlela labadala ngeyinye indlela. Mina ngisafisa ukuthi lami ngithole ithuba ku-constituency yami sike sixoxe ngalindaba ngoba lami kuzafika isikhathi sokuthi ngike ngidebate ngendaba leyi kodwa engikuzwayo yikuthi abadala bayala …”

Obemele ikhomithi le elilunga leSenate, uDokotela David Parirenyatwa njalo ekukhomithi yezempilakahle, uthi bathunywe yiphalamende ukuthi bathaphe imibono kazulu mayelana lokusebenzisa amaphilisi okuvikela ukuzithwala.

IAdvocacy Core Team, ephanyeke isicelo kuhulumende ngumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezingaba ngamatshumi amabili lambili, ezikumsebenzi wokulwela amalungelo kazulu agoqela ezencansini, ukunceda amantombazana lapho bezithwala bengahlelanga, inhlelo zabasakhulayo, abakhetha ukuthandana labobulilibunye lokunye okunengi besebenzisa ezempilakahle.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG