amalinks wokungena

Breaking News

Imibono Kahulumende weMelika

U-Secretary of State Mike Pompeo Ubumba Iqula leCommission on Unalienable Rights,

U-Secretary of State Mike Pompeo

Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, U- U.S. Secretary of State Mike Pompeo unxuse iqula lengcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu ezibumbe ikomishini eyeCommission on Unalienable Rights, ngenjongo yokuphuma lamacebo okuqondisa ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kweleMelika.

Ekwethulweni kombiko wale ikomishini u- Pompeo, uthe ngempela eleMelika lasungulwa ngokuqhakathekisa amalungelo oluntu njalo uhulumende waleli lizwe usebenza gadalala ukulondoloza iziqondiso ezivikela ukwephulwa kwelungelo leli.

“Lapho eleMelika lithola uzibuse, abalwela ilizwe leli babhala kusisekelo sombuso ukuthi kuqhakathekile ukuhlonipha abantu bonke ngendlela efanayo, ngoba uNkulunkulu wadala umuntu wonke ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuba umgumbala bani. Wonke umuntu ulelungelo elifanayo lokuphila ekhululekile.”

U-Pompeo uqhubeke ethi i-Commission on Unalienable Rights, ikuvheza sobala ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokukhonza ekhululekile njalo ilungelo lokuthenga impahla etshiyeneyo esebenzisa imali yakhe.

“Akula umuntu olakho ukukholisa impilo yakhe, nxa angayenelisi ukuthenga akufunayo ngemali yakhe, njalo akula lizwe lapha emhlabeni wonke jikelele, elilakho ukutshela uzulu ukuthi bakhululekile, nxa izizalwane zalelozwe zingelathuba lokukhonza bekhululekile.’

U-Secretary Pompeo uphinde wathi kumgceke ukuba ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kuyinsika yentuthuko yeMelika njengesizwe njalo kudlala indima eqhakathekile kakhulu nxa kukhangelwa ubudlelwano balelizwe lamanye amazwe womhlaba.

“Njengezizalwane zeMelika siyaziqhenya ngenxa yembali yokuhlonipha lokuqakathekisa ilungelo loluntu, silandela ezithende zabalwela inkululeko yaleli lizwe. Ngokunjalo kuqhakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba lobudlelwano lathi, laye kumele ahloniphe ilungelo likazulu.”

UPompeo, uthi ulethemba lokuthi eleMelika lingaqhubekela phambili lilondoloza amalungelo oluntu, ngendlela elenza ngalo okwamanje, iza yisibonelo esihle kwamanye amazwe, ukuze abelakho ukwenza into efanayo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:52 0:00


See all News Updates of the Day

U-Secretary of State Mike Pompeo Wethula Umbiko Wokulondolozwa Kwelungelo Lwenkolo

Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo

Esethula umbiko wakhe omayalana lokuhlonitshwa kwelungelo likazulu lokukhetha akholwa kukho, esesigabeni se-Iowa, kweleMelika, unobhala wobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, uthe inkululeko yokukhetha ukuthi umuntu ufuna ukulandela nkolo bani, lilungelo elimqoka elihamba phambili kusisekelo sombuso weMelika.

UPompeo uthi kodwa lokhu akunjalo emazweni amanengi womhlaba, ngakhoke eleMelika lizimisele ukusebenza gadalala lisebenzisa konke okusemandleni alo ukuvikela lokulondolozwa kwaleli lungelo eliqakatheke kangaka. Lokhu uthi kugoqela ukuveza amagama amazwe, lapho okwephulwa leli lungelo lokukhona abantu bekhululekile.

“EleChina kalihloniphi ilungelo labantu lokukhetha abafuna ukukholwa kukho. Ukwenza kukahulumende kokungakholwa kuNkulunkulu okuvezwa linyathelo lakhe lokukhipha imibhalo yeMilayo Elitshumi kaSomandla, esebhayibhilini, efaka imibhalo kaGeneral Secretary Xi, ukuvalelwa bengathoniswanga kwabantu besiUyghurs abanengi lokunye okunengi ecabanga ukuthi umhlaba kawuboni. Konke lokhu kusemehlweni womhlaba sikubhekile.”

Eminyakeni emibili edluleyo, uPompeo uthi ugatsha lwakhe olweState Department, luqoqe imihlangano emibili yenkokheli yamabandla ezenkolo ehlukeneyo eye Ministerials to Advance Religious Freedom. Limihlangano ibuthanise inkokheli yamabandla okholo ehlukeneyo abanjengabafundisi labanye, ukuze baxixosane ngokulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele ukuzikhethela afuna ukukholwa kukho.

EleMelika uthi njengelizwe liyaziqhenya ngokuba lembali enhle kusukela lelo lizwe lithola uzibuse yokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo angafuna ukuyilandela okwahle kwafakwa lakusisekelo sombuso welizwe ngabasungula leli lizwe.

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00

Udaba lokubunjwa kweCommission on Unalienable Rights nguSeceretary of State Mike Pompeo

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:52 0:00

U-Pompeo Usola Uhulumende weleChina Ngokubopha uXu Zhangrun

UMnu. Mike Pompeo

Unobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe, uMnumzana Mike Pompeo, usole uhulumende wakweleChina, ngokubotshwa, kukaMnu. Xu Zhangrun, ingcwethi ecibungula ezombusazwe, mhlaka 6 walinyanga kaNtulikazi.

"Silusizi ngempela ngodaba lokubotshwa kukaMnumzana Xu Zhangrun, ngenxa yokuthi ubekhuluma umbono wakhe ngendlela uhulumende wakweleChina, okhokhelwa nguMnu. Xi Jinping, aphatha ngayo udaba lokumemetheka komkuhlane weCoronavirus kulelozwe. UZhangrun ubekhuluma iqiniso. Kumele aphume ejele."

UPompeo uqhubeke ethi uhulumende weChina akakhulumi iqiniso, ngokumemetheka komkuhlane weCoronavirus elizweni lelo, wona osubulele inkulungwane lenkulungwane zabantu emhlabeni jikelele.

"Sicela ukuthi uhulumende wakweleChina akhulume iqiniso mayelana ngalumkuhlane. Lokhu akulani lezombusazwe. Ibandla leChinese Community Party kumele litshele uzulu wonke jikelele iqiniso mayelana ngomkhuhlane weCoronavirus."

U Pompeo wazise ukuba abakabi kwazi ukuthi ngubani sibi sibili umuntu owakuqala owabanjwa ngumkhuhlane weCOVID-19. Uhulumende wakwele China wazise inhlanganiso ye World Health Organization ukuba ilakho ukusungula uphenyo olujonge ukukhangelisisa udaba lomkuhlane weCoronavirus ukuze umhlaba wonke jikele ube lolwazi lokuthi ngubani umuntu owakuqala owabanjwa yilumkuhlane.

UPompeo yena uthi kumele kuba labantu abathembekileyo okumele baqhube lolophenyo, ngoba umhlaba ufuna impumela eliqiniso, ezanceda amazwe wonke, hatshi ukusiza eleChina kuphela. UPompeo uphinde wathi, eleChina latshela abeWHO ngokuqhamuka kwalumkhuhlane elizweni lelo kudala.

"Sesilolwazi oluthile oluveza sobala ukuthi eleChina beliqhamba amanga mayelana ngokuqhamuka kwalumkhuhlane. Abammeli balelozwe enhlanganisweni yeWorld Health Organization, bazise uzulu ngokuqhamuka kwalumkhuhlane ngemva kokuba inhlanganiso ye Wuhan Municipal Health communission yazise uzulu ukuthi kukhona okutshaya amanzi."

U-Secretary of State Pompeo uthi njenge lizwe, eleMelika lilesiqiniseko sokuthi uzulu emhlabeni jikelele ojabulela umbuso okhululekileyo wentando kazulu, emhlabeni jikelele uzananzelela ingozi edalwa ngamanga ebandla leCCP, elizweni lelo laphandle ngakhoke uzamanyana afake amakhanda ndawonye aphume lamacebo wokulondolozwa kwelungelo loluntu okuzanceda abantu bonke emhlabeni jikelele.

Imbono Kahulumende weleMelika Ngodaba lweMalawi

Umongameli Lazarus Chakwera

EleMalawi selize laba lomongameli ogcotshwe okusemthethweni ngemva kwenyanga ezilitshumi lantathu kulungiswa loludaba.

Ngenyanga kanhlangula Mhlaka 23 umkhokheli webandla eliphikisayo, uMnu. Lazarus Chakwera wanqoba kukhetho lwesibili, owayengumongameli, uMnu. Peter Mutharika ngamavoti ayisilinganiso esingamatshumi amahlanu lasitshiyagalombili, 58 percent.

Ukhetho lwakuqala lweniwa ngenyanga ka Nkwenkwezi ngomnyaka ka 2019 lapho uMtharika athi unqobe ngesilinganiso esincane.

Kodwa uChakwera owayenguye olandelayo kukhetho walandula impumela esithi bekulokuqilibezela wasesiya emthethwandaba weconstitutional court.

Umthethwandaba wathola kulobufakazi bokuqilibezela wanquma ukuba kwenziwe olunye njalo ukhetho.

EleMalawi ngelesibili kuphela kuzwekazi le Africa ukugenqula impumela yokhetho phezu kokungaqutshwa kahle kulandela ele kenya ngomnyaka ka 2017.

Unobhala obona ngezenzakala elizweni lemelika, uMnu. Mike Pompeo uveze ukuthokoza ngokulandela umthetho okwenziwe kukhetho lokudinga umongameli weleMalawi:

“Abantu beleMalawi bakhetha ulazarus chakwera njengomongameli wabo. Ngokwesibili ukuba umthethwa ugenqule impumela ngokungaqutshwa kuhle kokhetho njalo ngokwakuqala ukuba ukhetho lwesibili lukhethe umkhokheli webandla eliphikisayo. UMongameli Chakwera uthi ukunqoba kwakhe yisibonelo somthetho lentandokazulu. Embikweni wakhe wokugcotshwa uthembise ukuzifaka phansi komthetho.

“Lokhu kutsho ukuthi njengokufunwa ngumthetho ngiaveza inotho yami minyaka yonke; ngiye edale lephalamende ukuyaphendula imibuzo yokuthi ngibusa njani; ngizethulela idale leli amacebo okwehlisa amandla kamongameli ngiphe amandla ingatsha zikahulumende okubalisa idale lephalamende logatsha lwe anti-corruption bureau,” kutsho uChakwera.

Lokhu kulithuba lokuba elemalawi lisebenzele ikusasa ecacileyo, elohulumende kantando kazulu lenkululeko.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:59 0:00


Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG