amalinks wokungena

Breaking News

Imibono Kahulumende weMelika

U-Secretary of State Mike Pompeo Ubumba Iqula leCommission on Unalienable Rights,

U-Secretary of State Mike Pompeo

Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, U- U.S. Secretary of State Mike Pompeo unxuse iqula lengcwethi ezibona ngezamalungelo oluntu ezibumbe ikomishini eyeCommission on Unalienable Rights, ngenjongo yokuphuma lamacebo okuqondisa ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu kweleMelika.

Ekwethulweni kombiko wale ikomishini u- Pompeo, uthe ngempela eleMelika lasungulwa ngokuqhakathekisa amalungelo oluntu njalo uhulumende waleli lizwe usebenza gadalala ukulondoloza iziqondiso ezivikela ukwephulwa kwelungelo leli.

“Lapho eleMelika lithola uzibuse, abalwela ilizwe leli babhala kusisekelo sombuso ukuthi kuqhakathekile ukuhlonipha abantu bonke ngendlela efanayo, ngoba uNkulunkulu wadala umuntu wonke ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuba umgumbala bani. Wonke umuntu ulelungelo elifanayo lokuphila ekhululekile.”

U-Pompeo uqhubeke ethi i-Commission on Unalienable Rights, ikuvheza sobala ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokukhonza ekhululekile njalo ilungelo lokuthenga impahla etshiyeneyo esebenzisa imali yakhe.

“Akula umuntu olakho ukukholisa impilo yakhe, nxa angayenelisi ukuthenga akufunayo ngemali yakhe, njalo akula lizwe lapha emhlabeni wonke jikelele, elilakho ukutshela uzulu ukuthi bakhululekile, nxa izizalwane zalelozwe zingelathuba lokukhonza bekhululekile.’

U-Secretary Pompeo uphinde wathi kumgceke ukuba ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu kuyinsika yentuthuko yeMelika njengesizwe njalo kudlala indima eqhakathekile kakhulu nxa kukhangelwa ubudlelwano balelizwe lamanye amazwe womhlaba.

“Njengezizalwane zeMelika siyaziqhenya ngenxa yembali yokuhlonipha lokuqakathekisa ilungelo loluntu, silandela ezithende zabalwela inkululeko yaleli lizwe. Ngokunjalo kuqhakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuba lobudlelwano lathi, laye kumele ahloniphe ilungelo likazulu.”

UPompeo, uthi ulethemba lokuthi eleMelika lingaqhubekela phambili lilondoloza amalungelo oluntu, ngendlela elenza ngalo okwamanje, iza yisibonelo esihle kwamanye amazwe, ukuze abelakho ukwenza into efanayo.

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:52 0:00


See all News Updates of the Day

UNcwabakazi Bekuyinyanga Yokukhumbula Ababulawa eGhouta KweleSyria

Izakhiwo ezibhidliziweyo zeEin Terma, esiqintini seGhouta, kweleSyria.

Inyanga edluleyo, ibi ngeyokunanza iminyaka eyisikhombisa kwaba lesehlakalo sokuhlaselwa komuzi weGhouta, kweleSyria ngezikhali eziletshefu zamachemical weapons. Mhlaka 21 Ncwabakazi 2013, uhulumende kaBashar al-Assad wafafaza umoya wegas emizini yedolobho leDamascus kukhunjulwa ukulabawa okwenziwa abantu abaseSyria ngamasotsha kahulumende ka Bashar Al-Assad, lapho okwabulawa abantu abayinkulungwane lamakhulu amane-1,400, inengi labo kungabantwana, kusentshenziswa umoya ohitshayo, oweSarin.

Njengendlela yokukhumbula impilo zabantu abalahlekelwa ngumphefumulo ngaleso sikhathi, eleMelika selifake abantu abayisithupha -6, abasekela uhulumende ka Assad, abakubutho labamncedisa ngemali, kuluhlu lwezijeziso.

Omunye walabo obekwe kulolu luhlu, nguYasser Ibrahim, kusetshenziswa isiqondiso eseExecutive Order 13894. UIbrahim ufakwe kuluhlu lwezijeziso ngenxa yomsebenzi wakhe wokuphazamisa ubudlelwano obukhona phakathi kweleSyria lamanye amazwe. UIbrahim usebenzise inkohlakalo ukuthuthukisa uAssad, ngasikhathi sinye izizalwane zeSyria ziphela ukufa, zibulawa yikuswela ukudla lemithi yokuzelapha.

Ele Melika lilandela isiqondiso sinye eseExecutive Order 13894, lifake inkokheli embalwa yebutho lakwele Syria phansi kwezijeziso lezi ngokuphatheka kwabo ekuphambaniseni imizamo yokukhumisana umlotha lumiswe udlakela olwenzakala kulowo mhlubulo. Phansi kweziqondiso zebutho ezemelika eze National Defence Forces, umkhokheli webutho uFadi Saqr. Esigabeni sesine, ese 42nd Brigade, kufakwe uBrigadier General Ghaith Dalah. Kuziqondiso zeMelika ezeTiger Forces kuphinde kwafakwa umkhokheli webviyo leHaider uSamer Ismail.

“Inkokheli yebutho leyi, yiyo ekhona manje iqondisa izehlakalo zokubulawa kwabantwana kweleSyria emizini ehlala abantu enjenge Ghouta, kusetshenziswa amabomba lezikhali eziletshefu,” kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo. “Inkokheli yebutho le, isihle yabhidliza isifungo sokungena kubutho sokuvikela lokulondoloza impi yezizalwane zelizwe” Kusukela ngoNhlangula 2020, kusiyafika ilanga lanamuhla, eleMelika selifake abantu abedlula amatshumi amahlana lanhlanu-55, kuluhlu lwezijeziso, ngoba kuyibo abaqoqa izehlakalo zocuku oluqondiswe ebantwini makhaza nguAssad, zokuncindezela abantu bakhe.

Ebhala enkundleni yokuxhumana eyeTwitter, uSecretary of State Pompeo uthe, “Izijeziso lezi ezintsha zifakwe njengesikhumbuzo sokubulawa mahlayana ngocuku kwabantu beGhouta eminyakeni eyisikhombisa edluleyo,” Wathi njalo, “Kasisoze sime ukuqhubekela phambili sifuqa ukuthi kube lokuthula kweleSyria njalo bonke abadala amacala wokuhlukumeza lokubulala abantu abangela cala bathonisiswe lawo macala.”

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika oluphathelane lezijeziso ezafakelwa eleSyria
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00

Umongameli Lushinka weBelarus Usolwa Ngabanengi Ngokwalela Embusweni

Abantu betshengisela besola impumela yokhetho lukamongameli, enkundleni eyeIndependence Square iesigodlweni seBelarus, iMinsk.

Umongameli Alexander Lukashenka, wakwele Belarus, owathatha intambo zombuso okwakuqala ngomnyaka ka1994, unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe mhlaka 9 Ncwabakazi.

Ukunqoba kukaLukashenka,ngesilinganiso sokungamatshumi athobaminwemibili ekhulwini-80%, kubikwa kuphikiswa zinkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Belarus, inengi labo elihle langena ezithaladeni litshengisela lisola impumela yalolukhetho lisithi ingamanga.

Abezomvikela bahle labo bavuka ngodlame bebhaxhabula lokubopha abakade betshengisela, inthathelizindaba kanye lenkulungwane lenkulungwane zabasekeli bamabandla aphikisayo. Kulabane kwabakade betshengisela abadutshulwe babulawa ngabezomvikela.

Ngemva kokhetho abakhokheli ababili bamabandla aphikisayo bahle babaleka elizweni abagoqela omunye wabancintise kulolukhetho u-Sviatlana Tsikhanouskaya, [Svyat-LAH-nah Tsyi-khah-NOU-skah-yah] ongene encintisa ngemva kokubotshwa komkakhe ingcwethi eloba ezombusazwe ohle wavinjwa ukuncintisa kulolu khetho ngoba evalelwe.

Lokhu kutshengisela kubikwa lokhu kuqhubekela phambili emadolobheni amanengi akwele Belarus. Mhlaka 16 Ncwabakazi kube lombuthano omkhulu ongazake ubonakale kulelo lizwe wenkulungwane ezedlula ezilikhulu,- (over 100,000) zabakade betshengisela esigodlseni salelo lizwe ese Minsk besola impumela yalolukhetho.

Inengi labatshengiselayo ngamalunga omkhankaso wabesifazana, owe“The Women in White” Campaign, asebezinikele impilo yabo ukuhlala besezithaladeni betshengisela, besola udlame olusetshenziswa ngabezomvikhela, kwabatshengiselayo njalo befuna bakhululwe bonke abavalelwe ngamapholisa ababotshelwe ukusola impumela yokhetho lolu.

Abesifazana laba abayabe begqoke izembatho ezimhlophe bethwele amaluba baqale ukubonakala eMinsk, kumaviki amabili edluleyo. Ukutshengisela kwabesifazane begqoke ezimhlophe bephethe amaluba kubikwa sokuqhele kwaya lasemazweni agoqela kwele Germany, Poland, Belgium, Ukraine, lase Russia.

Kusobala ukuthi inyathelo elithethwe ngabantu base Belarus lokuphakamisa amazwi ngokutshengisela bephikisa impumela yokhetho, yisibonelo sokuthi bafuna umbuso ongcono kuloka Alexander Lukashenka, ngoba ungabaphathanga kuhle eminyakeni edlula amatshumi amabili lengxenye ebusa.

Uzulu emazweni womhlaba usesizwa ukukhala kwabantu beBelarus njalo esekela izifiso zabo zokudinga umbuso okhululekileyo ongasiwo wentando kayiphikiswa okhona manje.

Inkokheli yele Melika kanye leyamazwe awezwekazi leEurope, isiveze ukukhathazeka okukhulu ngokuphathwa langokuqondiswa kokhetho lwakwele Belarus, isekela umbono wokuthi impumela yalo awuvezi izifiso zabantu balelo lizwe ngoba luqhutshwe kusimo esingakhululekanga njalo kulokuqila okukhulu okuvezwe yikuvuka ngolaka okwenziwe nguhulumende lapho sokuqansa amazwi ensolo abantu sebengena ezithaladeni betshengisela.

Uhulumende uqondise ulaka lwakhe kwabezindaba, ebopha mahlayana abamabandla aphikisayo bengamiswa phambi kwemithethwandaba behlukuluzwa kanye lokuvala amagagase aletha ubulembu obeInternet, ukuze abantu behluleke ukukhulumisana.

Ekwethekeleleni kwakhe kwelePoland, unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Pompeo uthe,

“Injongo yomhlaba wonke jikelele yikusekela abantu bakwele Belarus, ukuze benelise ukufeza izifiso zabo zokuthola umbuso okhululekileyo, lokuthola ithuba lokwakha lokuthuthukisa ilizwe labo ezivezwa yikutshengisela kwabo. Abantu laba badinga okufuna nje, ngumuntu wonke emhlabeni jikelele, ukubuyiselwa ilungelo labo lokuzikhethela uhulumende ongasebenzela intuthuko yabo njengesizwe. Ngakhoke sikhuthaza inkokheli yeBelarus ukuthi iyeke ekwenzayo, ikhulumisane labenhlangothi zonke zempilo okugoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu okuyiyo kuphela indlela engaveza ukuzwisisa okufunwa ngabantu beBelarus.”

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika ngokwenzakala kweleBelarus
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:38 0:00

I-USAID Iphathisa i-Africa Ngemali Yokumelana leCovid 19

USAID

Ekuqaleni kukaNhlangula, uhlangothi lukahulumende weMelika eliphathisa amazwe womhlaba kunhlelo zentuthuko olwe United States Agency for International Development-USAID, luphe iizigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola-$350 million emazweni aseSub-Saharan Africa ukuthi isebenzise ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane weCovid-19.

Imali le ijonge ukubona ukuba imisebenzi yenhlelo zethu zokuhlenga imiphefumulo kanye lokunceda amazwe esisebenzelana lawo kulokhu, kutsho uMnu Chris Maloney, umsekeli womqondisi obona ngenhlelo zeMelika ezwekazi leAfrica.

UMeloney uqhubeke ethi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo ngokusiza amazwe eAfrica ethi okumenza alale engalele, yibunzima lomonakalo osudalwe ngumkhuhlane weCovid 19.

“Engikhuluma ngakho kumayelana lendaba zomnotho. Siqeda isikhathi esinengi sicabanga ngendaba zokutholakala kokudla, indaba eziphathelane leUSAID………, liyazi ukuthi yimvama sisebenzela emaphandleni kodwa ngalezi nsuku lasemadolobheni soluqansa loludubo lwendlala. Uma ulabantu abanengi abakulockdown, kuhleleka njani ukuthi izimali zihanjiswa njani ebulenjini amacash transfers, ukuhanjiswa kwemphahla ezisuka emikhambo yemaphandleni isiya emadolobheni ikakhulu ukudla ukuze abantu bakuthole emadolobheni. Lokhu kumqoka.”

“Udubo esihlangana lalo okwamanje emazweni eAfrica yikusebenza lamazwe angazinekelanga ukusiza abantu babo ezikhathini zobunzima okuyizinto ezenqabele ukuncediseka kwala amazwe njalo basebenzisa umkhuhlane weCovid ukuqinisa umbuso wabo woncindezelo kuzwekazi leAfrica” kutsho uMaloney.

“EZimbabwe sikhuluma kanje kulabantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili- 20 000, ababotshiweyo besetheswa amacala okwephula iziqondiso zeLockdown. Kulemibiko njalo yokwephulwa kwamalungelo oluntu, ngakho kumele sicabange kabanzi ukuthi singasebenza njani lenhlanganiso ezizimeeyo uma kulenkinga ezinje.”

Kunjalo nje uMaloney uchaze ukuba kulalemibiko yamanga esabalaliswayo ngomkhuhlane weCovid.

“Ngakho kulemali ethile esesithe sayisebenzisa eSahel lamanye amazwe eWest Africa kumisakazo lenhlanganiso ezizimelyo ekumelaneni lemibiko yamanga ekuthini sikhuphe imibiko yeqiniso kulamazwe ngomkhuhlane weCovid-19.”

UMaloney uchaze ukuba ulethemba lokuba, ubudlelwano bobungane lolwazi abalalo ekusebenzelaneni lamazwe awezwekazi leAfrica okweminyaka leminyaka, kuzabanceda kunhlelo zokumelana lobunzima kanye langomonakalo osudalwe yiCovid-19 kanye lokuqhubeka kwezinye inhlelo zentuthuko ezigabeni ezehlukeneyo zempilo.

Udaba oluveza umbono kahulumende weMelika loncedo olunikezwa iAfrica ngabeUSAID
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00

EleMelika Lisebenzelana Labangane beGulf Ukuqinisa Impi Yokuqeda Imisebenzi Yabalwa Becatsha YamaTerrorists

Unobhala obona ngezemali kweleMelika, uTreasury Secretary Steven Mnuchin

Phansi kohlelo lokumelana lemisebenzi yabalwa becatsha, olweTerrorist Financing Targeting Center-TFTC, uhulumende weMelika esebenzelana labangane bakhe bamazwe aweGulf, wenelise ukuqinisa impi yokulwisana labenhlanganiso zabalwa becatsha, amaterrorist organisations emhlubulweni oweMiddle East lasemhlabeni jikelele.

Amazwe abambisana leleMelika kulolu hlelo, abalisa eleSaudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar kanye leUnited Arab Emirates. Kulolu hlelo amazwe la, ayisikhombisa, ayabelana ulwazi oluqakathekileyo olunganceda ukulondoloza ezomvikela.

Lokhu lwasungulwayo lolu hlelo lweTFTC, ngomnyaka ka2017, amazwe la, asesebenze ndawonye kumahlandla amahlanu, belwisana labalwa becatsha- amaTerrorist, angamatshumi ayisithupha (60) lenhlanganiso lamaqembu abo, emazweni atshiyeneyo emhlabeni jikelele agoqela abamaqembu anjengabo ISIS, al-Qa’ida, Labanese Hizballah kanye lama Taliban.

Kusikhatshana esisanda kwedlula, abeTFTC, bethule umbiko wezijeziso eziqondiswe ebantwini abayisithupha abasebenzelana lamalwecatsha aweqembu leISIS, emizameni yokuvimba leliqembu ukufinyelela izimali zokuqhubekisa impi yabo emhlabeni jikelele.

Izijeziso lezi ziqondiswe kumankampani akumsebenzi wemali amathathu, akweleSyria, athi eye al Haram Exchange, Tawasul Company, al-Khalidi Exchange, kanye losetshenziswa ukuhambisa izimali zeISIS emhlabeni jikelele uAbd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi, kanye lomqondisi wenhlanganiso eyeNejaat Social Welfare Organization, yakweleAfghanistan, uSayed Habib Ahmad Khan. Amankampani lawa lalaba bantu, abaphansi kwezijeziso lezi, nxa imphahla yabo loba izimali zabo zingatholakala, bahle bavinjwe ukuzifinyelela.

Amabhanga bengathola lolo lwazi baxwayiswa ukuba bazise iwhofisi eye Office of Foreign Assets Control-OFAC. Iziqondiso zeOFAC zalisa ukwenza ibhizimusi phakathi kweMelika lalabo bantu ukuhlawula loba ukwamukela imali phakathi kwelizwe kumbe emazweni lapho eleMelika elingafinyelela ukuvimba lelo bhizimusi, ihle ithathwe imphahla lenotho yonke yalowo muntu. Iwhofisi le ivimba izizalwane zeMelika ukuthi zibe lobudlelwano labantu abaphantsi kwezijeziso.

Unobhala obona ngezemali kuhulumende weMelika, uTreasury Secretary Steven Mnuchin, uchasise kabanzi ngabakwenzayo, phansi kohlelo lweTFTC, oselwenelise ukuphazamisa imisebenzi yamaTerrorist emhlabeni jikelele. Uphinde wathi, uhlelo lolu soluqinise ubudlelwano obukhona phakathi kweleMelika, lamazwe aphansi kwaloluhlelo.

Unobhala wezobudlelwano beMelika lamazwe womhlaba, uSecretary of State, Mike Pompeo yena uthi, uhlelo lwe Terrorist Financing Targeting Center, lukhona ukuxwayisa amaTerrorist, lababasekelayo ukuthi batshiyane lalumkuba ngoba bezabanjwa bajeziswe.

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika oluphathelane lohlelo lokuwlisana lamalwecatsha eMiddle East
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:32 0:00

U-Secretary of State Mike Pompeo Wethula Umbiko Wokulondolozwa Kwelungelo Lwenkolo

Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo

Esethula umbiko wakhe omayalana lokuhlonitshwa kwelungelo likazulu lokukhetha akholwa kukho, esesigabeni se-Iowa, kweleMelika, unobhala wobudlelwano beMelika lamanye amazwe womhlaba, uSecretary of State Mike Pompeo, uthe inkululeko yokukhetha ukuthi umuntu ufuna ukulandela nkolo bani, lilungelo elimqoka elihamba phambili kusisekelo sombuso weMelika.

UPompeo uthi kodwa lokhu akunjalo emazweni amanengi womhlaba, ngakhoke eleMelika lizimisele ukusebenza gadalala lisebenzisa konke okusemandleni alo ukuvikela lokulondolozwa kwaleli lungelo eliqakatheke kangaka. Lokhu uthi kugoqela ukuveza amagama amazwe, lapho okwephulwa leli lungelo lokukhona abantu bekhululekile.

“EleChina kalihloniphi ilungelo labantu lokukhetha abafuna ukukholwa kukho. Ukwenza kukahulumende kokungakholwa kuNkulunkulu okuvezwa linyathelo lakhe lokukhipha imibhalo yeMilayo Elitshumi kaSomandla, esebhayibhilini, efaka imibhalo kaGeneral Secretary Xi, ukuvalelwa bengathoniswanga kwabantu besiUyghurs abanengi lokunye okunengi ecabanga ukuthi umhlaba kawuboni. Konke lokhu kusemehlweni womhlaba sikubhekile.”

Eminyakeni emibili edluleyo, uPompeo uthi ugatsha lwakhe olweState Department, luqoqe imihlangano emibili yenkokheli yamabandla ezenkolo ehlukeneyo eye Ministerials to Advance Religious Freedom. Limihlangano ibuthanise inkokheli yamabandla okholo ehlukeneyo abanjengabafundisi labanye, ukuze baxixosane ngokulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke emhlabeni jikelele ukuzikhethela afuna ukukholwa kukho.

EleMelika uthi njengelizwe liyaziqhenya ngokuba lembali enhle kusukela lelo lizwe lithola uzibuse yokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo angafuna ukuyilandela okwahle kwafakwa lakusisekelo sombuso welizwe ngabasungula leli lizwe.

Udaba oluveza imibono kahulumende weMelika
please wait

No media source currently available

0:00 0:02:18 0:00

Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG