amalinks wokungena

Breaking News

Udubo Lokuswela Inzalo Lubikwa Lungabangela Ukudilika Kwemendo Yabanengi


Zimbabwe Society of Obstetricians and Gynaecologists

Udubo lokuswela inzalo olutholakala emhlabeni jikelele ludala umonakalo omkhulu emazweni awezwekazi leAfrica, agoqela eleZimbabwe, lapho olucina ludiliza imitshado ngoba uzulu walamazwe eqakathekisa udaba lokuthi owesifazana angenda kuhle kulandelwe yikuba kwakhe labantwana. Ingcwethi zezempilakahle zithi abantu abanengi abangakwaziyo yikuthi lolu ludubo olulakho ukulungisiswa ngendlela ezehlukeneyo okungavimba ukudilika kwemitshado lokulwisana kwabemuli.

Ingcwethi zezempilakahle ezigxile kumpilakahle ephathelane lenzalo zithi abantu kumele bazwisise ukuba udubo lokuswela inzalo alubangelwa ngabesifazane kuphela kodwa labobaba bangaba lakho ukungabi lenhlanyelo eqinileyo yokubumba umntwana lapho behlangana labomama.

U Dokotela Mugove Madziyire eyinye yalezi ngcwethi, owenhlanganiso yeZimbabwe Society of Obstetricians and Gynaecologists uthi kuqakathekile ukuba abatshadile badinge usizo kungcwethi ukuze bazi imbangela ngoba ezinye zazo zilakho ukulungisiseka okungacina kuvimba ukuchitheka kwemitshado.

“Sibona ukuthi okunengi phezu kwaloluhlupho kuyalungiseka. Okuqakathekileyo yikuthi bonke ubaba lomama behlolwe kubonakale ukuthi simi njani lokuthi singaphathisa kanjani njengo dokotela ukusilungisisa.”

Lesi simo sesisemukelwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba, eye World Health Organisation-WHO njengokukhubazeka loba i-Disability ngesingisi.

Umqondisi wenhlanganiso yabakhubazekileyo, eyeCentre for Disability and Development, umnumzana Masimba Kuchera, uthi lobanje loludubo solufakwe kuluhlu lwabakhubazekileyo, akusoke kwaphathisa abakulesi simo ngoba usizo lungekho eZimbabwe.

“Uzabona ukuba kwamanye amazwe abantu abakhubazekileyo bathola ama benefit esingathi avela ku state ebanceda ngendlela ezitshiyatshiyeneyo. Lapha e Zimbabwe ukhona sibili umthetho lama policies akhona amahle kodwa Imali yakhona ayikho , ngokuyimadlana nje okungathengi lalutho.”

Umnumzana Zipho-Ngezipho Ndebele wenhlanganiso ye Padare Enkundleni Man’s Forum uthi ukuswela inzalo ngenye yembangela yokuhlukumezwa kwabesifazane emulini kungakho balohlelo lokukhuthaza ukubambana emendweni abantu belwise loludubo bebonke umfazi lendoda.

“Nxa bele nkinga sithi kabakhulumisane beyobona ama professionals ebancedise ukuthi I problem ingaba kuhini bedinge indlela yokuilungisa kulokuthi beqalise uku blaimana besithi ubani nguye ongazaliyo .Kunje silama project akhuthaza amadoda ikakhulu ukuthi ayehlolwa sibakhuthaza ukuba behambe lama khosikazi abo.”

Ingcitshi kwezempilakahle zithi ukuswela inzalo yisimo esokukhubazeka sesihlanu emhlabeni jikelele sihlasela umuntu oyedwa phakathi kwabayisithupha abasemendweni emazweni awezwekazi le Africa okugoqela eleZimbabwe. Lolu hlupho luhlasela abantu abangaba yisilinganiso sokuphakathi kokwedlula itshumi ekhulwini-10.1% lamatshumi amathathu lambili ekhulwini 32%.

Lezi ngcwethi zithi imbangela igoqela ukungamanga kuhle kwesibeletho, ukuvaleka kweminye imithambo, isifo samaFibroids kwabesifazane, ukuswela inhlanyelo kukamama, ukungaqinanga kwenhlanyelo kababa, ukukhuluphala kukababa lomama lokunye okunengi.

Kodwa zithi noma kunjalo sokulendlela zakulezinsuku zokulungisisa ezinye zalezi mbangela, okugoqela indlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa, emitshineni yakulezi nsuku, ibi isifakwa esibelethweni sikamama, ebizwa ngokuthi yi-Invitro Fertilization esitholakala lemazweni asathuthukayo afana leZimbabwe noma nje ibiza imali enengi. Umama lobaba balakho njalo ukuthi baphiwe amaphilisi lemithi yokunatha eqinisa lokwengeza isilinganiso senhlanyelo yabo bobabili ukuze babe lamathuba amanengi wokuthi bengahlangana kuphume inzalo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG