amalinks wokungena

Breaking News

UDokotela Chingonzoh Uthi Kumele Abantu Bahlolwe Umkhuhlane Wemvukuzane Yebele


Amadokotela athi kumele abantu bahlolwe umkhuhlane wemvukuzane.
Amadokotela athi kumele abantu bahlolwe umkhuhlane wemvukuzane.

Kuhlelo lwangoLwesihlanu oluphathelane lomkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, sixoxe loDr. Tatenda Chingonzoh ingcwethi yokwelatshwa kwemvukuzane, uOncologist, osebenzela eBulawayo Cancer Clinic.

UDokotela Chingonzoh uchasisa ngemvukuzane yebele eqalela kusibanga lapho umuntu achatshangelwa ukuthi ulomkhuhlane.

“Nxa umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni, uyahamba kudokotela okuthiwa ngu pathologist ozakhangela ukuthi imvukuzane le isifike kusigaba siphi. Imvukuzane ilezigaba ezisuka kustage zero kusiya kustage 4. Kustage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine, imvukuzane iyabe ishambe kwezinye izitho zomzima ezigoqela amaphaphu, izinso, iisibindi kumbe emathanjeni. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ulemvukuzane uyahanjiswa kuCT scan kodwa lokhu kuyadula kakhulu yikho yikho lapha eZimbabwe sisenza amaX ray kumbe ama ultra sound scan ukuthi sibone ukuthi imvukuzane ikusiphi isigaba.”

UDr Chingonzoh uthi indlela zinengi zokwelapha limvukuzane ngemva kokutholakala ukuthi umuntu engabe elayo.

“Kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yebele okokuqala yikuhlinza nxa enhlinzeka ukuze kukhitshwe ibele elilembilaphi. Okwesibili ukusiwa kuoncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezigoqela ukupha imithi okuthiwa yi Chemotherapy, okwesibili yikutshiswa okuthiwa yiRadio therapy. IChemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafike iliswane lomkhuhlane emzimbeni. Imithi le ibangela ukuthi abanye bazizwe befuna ukuhlanza kuthi abanye balahlekelwa zinwele. Lokhu kubangelwa yikuthi imihi le ihlasela kakhulu amaCells aphanga ukuguquka okugoqela awenwele.”

Uqhubeke ethi ukwelatshwa umkhuhlane wemvukuzane kulakho ukudala ezinye inhlupho ezinjengokulahlekelwa zinwele, ukuswela inzalo lokunye.

“Kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yebele okufana lokuthi umuntu ehluleke ukuthola inzalo. Kodwa into enhle yikuthi limvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba Labantwana lobanje kulamalanga sebesiba banengi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulanebengakaze beqale iChemotherapy kuhle kubonakale indlela yokuthi kungenziwa njani.”

Kodwa uDr Chingonzoh uthi imvukuzane nxa ingatholakala masinyane iba lula ukwelapha.

"Imvukuzane ingabonakala isasesigabeni sakuqala kubalula ukuyelapha. Uhlupho yikuhi inengi liyaphuza ukuya esibhedlela kodwa abantu bengahamba kusasekuncinyane kubalula ukulwisana layo kodwa bengaphuza ukuyakwelatshwa ilakho ukuthi iphinde imhlasele umuntu.”

Abesilisa labo basengozini yokuhlaselwa yile imvukuzane laloba nje beyisilinganiso esiphansi kulabesifazana.

“Amadoda lawo ngoba alenyama yamabele ayahlaselwa yimvukuzane yebele njalo kuyafana ukubonakalisa kanye lokwelatshwa kwakhona lakubomama. Lakubo kuqakathekile ukuthi ibonakale lokwelatshwa masinyane. Kubobaba imvukuzane itholakala kumuntu oyedwa ekhulwini, lakubo obaba iyafana izigaba ibeliqhubu elincane imbilaphi kanye lokunye. Wonke umuntu kumele ahlolwe myaka yonke enze okuthiwa yiMammogram khona izakwelatshwa masinyane ingakaze imemetheke.”

Wengeze ethi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe, ngokuhlala ezihlolisisa umzimba wakhe.

“Kuqala yayibizwa kuthiwa yiBreast self-exam, khathesi sekuthiwa yiBreast Self-awareness. Umuntu kumele azazi ukuthi unjani, abekwazi ingono yakhe kanye lombala wamabele ache. Lokhu kuyasiza nxa umuntu engananzelela inguquko kanye lokunye okungabe kukhona. Umuntu kame phambi kwesibuko asihlole sikhathi sonke.”

Ukwelatshwa kwemvukuzane kuya kuguquka minyaka yonke njalo intengo yokwelatshwa ivele iphezulu emhlabeni wonke jikelele. Kuleminye imithi esikhona ephungula izehlakalo ezifana lokuphunguka kwenwele nxa umuntu eselatshwa kanye lokunye okwakujayelekileyo.

Inengi labantu liyesaba ukuyahlolwa imvukuzane ngenxa yokwesaba kodwa ukuhlolwa kuyasiza ekulondolozeni impilo lumkhuhlane ungakaze wamemetheka njalo kusaselula ukwelapha.

Abantu bayakhuthazwa ukuxhasana njengemuli ekulwisaneni lemvukuzane yebele ngoba iselapheka.

please wait

No media source currently available

0:00 0:06:18 0:00

XS
SM
MD
LG