amalinks wokungena

Breaking News

Lokhe Liqonga Inani Labasungula Inkonzo ZamaProfita


Amakholwa aya ezinkonzweni zamaProfita avame ukugcwalisa izinkudla ezidlalelwa inguqu loba eminye imidlalo.

Lanxa isimo kwezomnotho singesihle eZimbabwe, lokhe besanda abasungula amansonto akulezi nsuku, agijimisa ivangeli lesi Profita, bethola inzuzo enkulu ngomnikelo, ngesikhathi abakubhizimusi bebhekane lobunzima,bethola izimali ezinengi ezingafiswa ukutholwa yilabo abaphatheke kumabhizimusi uqhobo.

Zinengi incazelo zalokho ezinikezwe nguzulu okhulumisane leStudio Seven.Inengi lithi kungamaqili laba bantu ngoba bekubhizimusi labo njengaye umuntu, umahluko yikuba baqilibezela abantu besebenzisa ummbhalo kaNkulunkulu ukuntshontshela abantu,sebakunanzelela ukuba engalifundi ngokwaneleyo.

Unkosikazi Sithembile Sweswe wase Domboshava, uthi kungamangalisi lokho osekusenzakala ngoba kwavele kwakhulunywa ngakho ukuba kuzokuba yizibonelo zensuku zokugcina.

Lesi yisona sokuba sesifikile lesiya sikhathi esatshiwo nguJesu ngesikhathi ephila lapha,emhlabeni kutsho unkosikazi Sweswe. Uthi ulusizi kakhulu ngabanye abesifazane njengaye,abayibo abalinani eliphezulu,ukudlelezelwa kulawo mabandla azithi alandela ukholo lwesi Profita.

Umnumzana Ignatius Gomwe ungubaba owafundela umsebenzi wokukhanksela impahla, uthi akakukholwa lokho okutshunyayelwa yilabo abazithi ngamaprofita.

Isiqokoqela kuyikuba umuntu azisebenzele hatshi ukuqilibezelwa ngabantu abafuna ukuzenzela imali,ngoba bebone kulesikhexe sokwenza lokho kuxwayisa u Gomwe.

Kumele azibuze uzulu ukuba kungani engazenzi lezo zimanga lakumhuli yakhe lowo profita njangoba engumuntu olamandla wokwenzelokho kuveza u Gomwe.

Okusekelwe ngunkosazana Thandiwe Kunene waseMbembesi,yena othi kumele uzulu azi ukuthi izibusiso ziza zivelela kuye umdali,hatshi isidalwa sikankulunkulu esihalwulisayo ukuba abusiswe,kusiya ngemali ayihlawulayo.

Okumqoka kuyikuba owesifazane laye wonke umuntu azizwisise kuqala,azi ukuba waphiwa kuluphi uhlangothi,afunde ukuzisebenzela hatshi ukube lokhe eyengwa kuthiwa uzobusiswa angafaka imali ethize kutsho unkosikazi Thabitha Nyathi wase Gweru.

Abe Evangelical Fellowship in Zimbabwe, EFZ,beke babizwa edale lephalamende,phakathi kwawonalo umnyaka,ukuzochaza kumalunga edale phezu kwaloluhlobo lwamabandla esiKhristu,batshengisa ukukhathazeka labo.

Okummangalisayo yikuthi abaya kulezo nsonto, abe EFZ bathi ngabantu kuzwa, okumele bazi ukuqathanisa phezu kobuqili lokukhonza uqobo.

Omakhelwane e South Africa, sekwabunjwa iqula lokuba bahlolisiswe labo abaqhuba limisebenzi,okuyinto uzulu weZimbabwe laye ethi ngaye uhulumende wenza okufanayo.

XS
SM
MD
LG