amalinks wokungena

Breaking News

Ihofisi Yommeli weZimbabwe eMelika Ithembisa Ukuphathisa Izizalwane Zalelo Lizwe


Women of Dominion

Umkakhe wommeli weZimbabwe kweleMelika uNkosikazi Priscilla Mutembwa, uthembise ukuzama ngazo zonke indlela ukunceda izizalwane zonke zelizwe lakhe esezihlala kwele Melika ukulungisisa ingwalo eziqhakathekileyo ukwenzela ukwehlisa udubo lokuthi abantu babe lendleko enkulu yokuya ekhaya ukuyalungisisa lezi ngwalo.

Ekhuluma ekugqitshweni komhlangano wabomama abangamakholwa esiKristu abadabuka eZimbabwe asebehlala lapha eMelika phansi kwenhlanganiso yeWomen of Dominion International walonyaka ongenwe ngabomama abedlula amakhulu amabili ophele edolobheni leCincinnati, eOhio, ngeSonto, uNkosikazi Mutembwa uthe yena umuntu wonke odabuka ekhaya ukhululekile ukuza emahofisini abo ukuzodinga uncedo loba emzini wakhe ngoba yiwo umsebenzi abawulandayo lapha eMelika ukuzophathisa abantu ngezinto ezifana lengwalo zokuhambisa ama passports, amabirthcertificate, ingwalo zokuhambisa labo abayabe bebhubhele ngapha ukusa isidumbu ekhaya lezinye.

Wathi yena lomkakhe umnumzana Ammon Mutembwa, ngabantu abakhululekileyo njalo bayemukela umuntu wonke odabuka eZimbabwe kungakhathalekile ukuthi ngowaliphi ibandla lezombusazwe, loba ngowenkolo bani. UNkosikazi Mutembwa ukhuthaze omama emhlanganweni lo oqale ngoLwesine waphela ngeSonto ukuthi bakhulekele ilizwe labo elibhekane lenhlupho ezinengi ezigoqela ezomnotho, inhlalakahle yabantu, ezombusazwe lezinye.

Izigaba zonke zomhlangano lo bezengzelelwa injabulongokucula ingoma zokholo ezehlukeneyo okunga hym azakalayo ekhaya. Ingoma ekade ithakazalelwa ngabanengi yile ebilseihloko somhlangano weCincinnati lo ethi “Ebenezer”.

UPastor Catherine Marurama, obe nguye umtshumayeli obe nxusiwe ukuzokhokhela intshumayelo zonke zalumhlangano ugxile kabanzi ngentshumayelo yelanga lokucina esithi izibonelo zokuthi umhlaba ususiya ekucineni sezikhona njalo zisobala ngamandla ngalezi nsuku ngakhe kuqhakathekile ukuthi umuntu azilungisele nxa ixilongo selikhala uJesu ezothatha abangcwele bakhe lawe ubonakale ukhona kwabangcwele abahamba laye. Lintshumayelo ibi phansi kwesihloko esithi “Rupture Ready”.

Okwenza lintshumayelo yathakazalelwa ngabanengi yikuthi ufakaze ngokuke kwamehlela yena empilweni lapho acine ezibuza njalo ezinuka amakhwapha ukuthi kambe ngalelo langa uzatholakala engongcwele na? wazithola engekho kwabangcwele ngakhoke walungisisa uhambo lwakhe ukuba luqonde. Okwakhalisa abanengi ngali ntshumayelo yikuthi omama basebezibuza ukuthi nxa umfundisikazi lo otshumayela kangaka ezibona engasoze angene kwabangcwele bona ke?

Benkungathandazwa sikhathi sonke emhlanganaweni lo. NgoMgibelo kwaba lefashion show yezembatho ezithungwa ngomunye owesifazana osakhulayo olilunga leWOD ohlala khona eOhio unkosikazi Edna Ndebele obukise izigqhoko azithungayo.

Abafundisikazi abambalwa abakade besemhlanganweni lo badedelana benikana ithuba lokukhulekela abakade beze lnhlupho abafuna ukukhulekelwa zona ezifana labagulayo, abadinga imisebenzi bengayitholi, abadinga imendo, inhlupho emendweni, inhlupho ekondleni abantwana lokunye okunengi nengi.

Abakade bekhona emhlanganweni abangabafundisikazi emhlanganweni weWomen of Dominion International 2015 bagoqela umkhokheli wayo uPresident Marvelous Ndlovu ngokwakhe, uMvangeli Florence Ndlovu, Pastor Adonis Khupe-Ayemi, Reverend Mudambanuki, Pastor Jeneth Davis, Pastor Catherine Marurama, Pastor Rebecca Makayi, Rev Chikoore, Rev. Kabete, Pastor Linet Jeranyama labanye.

Bekulabafundisikazi abedlula abalitshumi lanhlanu kanye labomkabo babafundisi abakhokhela inhlangothi zabomama emacaweni abo abambalwa, kulabakade beze emhlanganweni abedlula amakhulu amabili lamatshumi amahlanu-250, owe Cincinnati 2015 WOD Conference oqale mhlaka 2 Ntulikazi waphela ngeSonto mhlaka 5 Ntulikazi 2015.

XS
SM
MD
LG