amalinks wokungena

Breaking News

UMthuli Ncube Ukhuthaza Amazwe Akuzwekazi leAfrica Ukuba Akhathalele Asebethethe Umhlala Phansi


UMnu. Mthuli Ncube ((Columbus Mavhunga/VOA))
UMnu. Mthuli Ncube ((Columbus Mavhunga/VOA))

Umphathintambo wezomnotho, uMnumzana Mthuli Ncube uthi kuqakathekile ukuthi amazwe awezwekazi leAfrica, aphume lamacebo enhlelo ezizanceda izisebenzi lapho sezithethe umhlala phansi ukuze zibe lelakusasa elihle lapho seziluphele.

Uveze ukuba izwekazi leli, lilabantu abedlula okuyisilinganiso sokungamatshumi athobamunwemunye ekhulwini - 91 percent abangazilungiselanga ukungena enhlelweni zamampetsheni.

Lokhu kuphume, emhlanganweni wenhlanganiso eziqondisa inhlelo zamapensheni, emhlabeni jikelele, owe International Organisation of Pensioners Supervisors - I0PS global forum owenzelwe eVictoria Falls.

Lumhlangano wenziwe ngenhloso yokuxoxisana ngamanyathelo angathathwa ukuze uzulu athole inzuzo yeziginqo zakhe azisebenzela impilo yakhe yonke lapho esephele amandla umzimba ungasavumi ukuthi asebenze.

UNcube uchasisa kabanzi ngenhlupho ezibhekane lalabo asebethatha umhlala phansi.

“Inani elifika 91 percent lezisebenzi kuzwekazi leAfrica kalibeki esikhwameni imali zokulungiselela ukuluphala, yikho bezithola sebesehluleka ukuthola indlela zokwenza imali okokuthi lanxa sebethe bagula, bayehluleka khona ukuzilaphisa, loba kunjalo, uhulumende uzahlala esengqobeni yokubona ngokunaekelwa kwalaba, ngikhuluma izolo nje silobelane izivumelwano lohlangothi lwe Africa Union ezimayelana lokunzwa kukuzulu kugoqela lalaba asebekhulile.”

UNcube uqhubeke esithi ukuze babonise ukuzimisela kweZimbabwe kuloludaba lwamapesnion, sebethule umthetho omutsha ngaphansi kwesigaba se Statutory Instrument 162 of 2023 ozabona ukuthi wonke uzulu owalahlekelwa yimali yakhe ngomnyaka ka 2008 lapho isisindo sedola lelizwe saphenduka sabayize, uzathola imfanelo zakhe.

UMnumzana Lloyd Gumbo isikhulumeli sekomishini ebona ngezamapentsheni eye Insurance and Pensions Commission uchasisa ngokusebenza komthetho lo.

“Kusukela mhlaka 1 October kusiyaphela uDecember, ama pension funds kuzamele enze ama-calculations babone ukuthi ubani lobani kumele athole malini, bengaqeda bazakuletha kithi ukuthi thina sikhangele sibone ukuthi yikho yini abakwenzileyo so lokhu sizakwenza ngenyanga eyodwa singaqeda sizabe sesikhangelele ukuthi i-pension fund ibhadale within 30 days, ngakho sikhangelele ukuthi ama payments abe ngo March next year abantu sebebhadalwa izimali zabo.”

Omunye wabakhangelele ukuthola inzuzo yeziginqo lezi, ngumfelokazi uNkosikazi Regina Khumalo weHwange, yena owatshonelwa ngumkakhe ngomyaka ka 2012 esebenzela inkampani ye Zimbabwe Grain Bag. Uthi loba walungisa amaphepha okuba asale ethatha iziginqo lezi, kodwa lokhu akusafikanga ndawo ngoba ethi watshelwa ukuba inkampani le kayiselamali.

“Ngithe ngithi ngiyahamba njengoba babethe ngizabe ngihlola ngemva kwenyanga bathi ayikho.”

Umfelokazi lo uthi ulokudideka ngalokhu, engeza ukuba kakwazi ukuthi imali ingangena umswenya nje kungabindabazalutho.

“Okuyinto kwakhona lathi akusiphathi njengabantu abayabe besehlupheni, uswela lokuthi ubambe, lemali le ekwakufuze isincede sekuthiwa kayisekho njani mina ngingakafiki. Lokuthi yayangaphi angazi ngoba uvuliswa ama account suhlala ulamacard agcwele isikhwama engasebenzi.”

Ingcwethi ecubungula ngezamalungelo kazulu, uMnumzana Effie Ncube ekunhlanganiso yabathengi eye National Consumer Rights Association ephendula kumthetho omutsha lo, uthi okwenza inengi lingabi lamaphenshini kuleli yisimo sobuyanga abaphakathi kwaso ngokusweleka kwamathuba emisebenzi.

Uthi njalo inzuzo le kufuze uhulumende ayitholise wonke oseqe iminyaka engamatshumi ayisithupha kungakhethelekile okwemvelaphi njengalokhu kusenziwa kwamanye amazwe afana lawe South Africa.

“Yikho okuzakwenza ukuthi abantu bagcinakale ngendlela ehloniphekayo, ngendlela elungileyo, hayi lokhu esikubonayo, kanti ke kuyadingeka ukuthi kulungiswe ukuthi imali yabantu bayayifaka emabhanga ivuke kusasa ingaselamandla kumbe uhulumemde seyebile lamabhanga njengalokhu sikesakubona emuva le.”

AbeInsurance and Pensions Commission bathi umthetho omutsha usungulwe ngemva kokunanzelela ukuba manengi kakhulu amankampani aphule umthetho wamalungelo ezisebenzi zayizolo, ngakho kufuze bekhokhe ngemali yakuleli, eyephandle kumbe okubambekayo okufana lezakhiwo zaleyonkampani besithi abanengi iholo labo selabayize.

Loba kunjalo, bathi uhlupho ababhekane lalo njalo yikuba ezinye izisebenzi kazisondeleli kubaqhatshi ukuyathola inzuzo yazo, ethi kunje bahlezi phezu kwezigidi zemali ezingabikwayo.

Lokhu kugcizelelwe ngumsekeli kanobhala weleMelika kuhlangothi lwezisebenzi, uMnumzana Ali Khawar, othi labo babhekane lohlupho lunye ngembangela yokuba kabalandeleli amankamapni abawasebenzela besebatsha ukuthi bethole imali zabo ngokugcweleyo.

Lumhlangano uqhutshwe ngaphansi kwendikimba ethi Entreaching Retirement Security in a Challenging World, ubukhangela njalo ukuba kudingwe indlela zokuphathisa labo abazisebenzayo abaku –informal sector, ukuba labo betholelwe inhlelo zokulondoloza inzuzo yabo ezizabagcina kwelakusasa.

Forum

XS
SM
MD
LG