amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu Ukhala Ngokuthi Kayasenelisi Indleko Yokudinga Usizo Lokwelatshwa eZimbabwe


Mpilo Hospital

Uzulu eZimbabwe ukhala ezimathonsi ngokukhuphuka kwendleko yokuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lezizimele zodwa leyokuthenga imithi. Lesi simo sesiqhelise inhlupho ezivele zibhekane labantu elizweni, okungenza inengi lehluleke ukudinga ukwelatshwa lapho sebegula.

Izigulane ezisebenzisa uhlelo lweMedical Aid lazo zikusimo sinye ngoba imali eziyikhipha nyangazonke ingaseneli ukuzelaphisa. Nxa besezibhedlela kudingakala ukuthi bangezelele imali abayibhadalayo eyamashortfalls.

Unkosikazi Sifiso Nothando Sibanda oyisakhamuzi sakoBulawayo obeye esibhedlela esingekho phansi kukaHulumende uthi imbadalo yeMedical Aid eyePSMAS ayisancedi.

“Ukuthi sisebenzisa ama medical aid akusancedi ngoba bengakakwelaphi bahle bakutshele ukuthi imali ekhona ayeneli mina ngibhadaliswe imali engange 1400 RTGS or 15 US nxa ungela ukuze ngelatshwe lokhu kubuhlungu ngoba imali yakhona uyabe ungelayo ngicine ngingena ezikweledeni ukuze ngelatshwe. Ngemva kokubhadala bathi umtshina wabo wokuhlola iBp awu setshenziselwana kumele ngibuye lowami ngenxa yecorona. Imali ezifunekayo azipheli ngoba lamaphilizi ngibhadalisiwe i197RTGS.”

Imali efuneka ukuthi umuntu abone udokotela ozimeleyo nxa engela Medical Aid ingamadola aweMelika angamatshumi amathathu – US$30.

Unkosikazi Melisa Sithole oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi impilo isithengiswa ngoba nanku lemithi isithengiswa ngedola leMelika.

‘‘Amaphilizi esiwathengayo asedula afuna iforex ngapho lokudla kwakhona okumele sikudle ngokuthi iphilizi ngeke ulinathe ungadlanga ukudla kwakhona lakho sekudula. Sithwele nzima amaphilizi sizayekela thina sizakufa ngawo amaphilizi akula ncedo esilutholayo siyawathengiselwa abantu bathengisa ngentengo yabo abafuna ngayo. I medical aid ayisebenzi ayisiniki lutho sesisenza okokuyazithengela emarket.’’

Umnunzana Ashton Siziba ongumongikazi uthi inani labantu eliya esibhedlela liya lisehla njalo abanye babuya sebegula kakhulu ngenxa yokwesaba indleko.

“Selokhe kwakhwela intengo esibhedlela ngokunanzelela kwami abantu ababuyayo esibhedlela inani selayehla akusafani lakuqala. Abanye ngababuya sebegula kakhulu nxa ubuza isikhathi asebesithethe begula sesiside kodwa isizatho sokuthi babuye esibhedlela ngesikhathi kube yikuthi imali yiyo engekhoyo ikanti ikhona indlela bayabuya emaclinic aseduze labo lengcwadi yamanzi belatshwe kodwa ngesikwelede esiza ngena emanzini.”

Ngeviki edluleyo isibhedlela sikahulumende eseUBH sethule umbiko wokukhwezwa kwembadalo yokwelatshwa esibhedlela lesi. Abantu abadala bengakalaliswa esibhedlela kuzamele baqale bahlawule inkulungwane ezilitshumi lanhlanu zamadola eZimbabwe-ZW$15,000 eyedeposit, abesezahlawula inkulungwane ezinhlanu zamadola ngelanga-ZW$5,000, ukulaliswa esibhedlela. Umntwana othola ukuncediswa esibhedlela usezahlawula inkulungwane eziyisikhombisa lanhlanu -$7,500 engakalaliswa kuthi engalaliswa ngelanga ezahlawuliswa inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye- $7,500 ngelanga.

Umntwana olaliswa esibhedlela engelamzali kumbe umcedisi uzahlawula inkulungwane ezinhlanu -$5 000 kuthi olomncedisi uzahlawula ingxenye yalokhu.

Izibhedlela ezizimeleyo ezifana leMater Dei zona zibhadalisa ngedola leMelika okutsho ukuba inengi labantu makhaza aliveli lilokothe ukuyadinga khona usizo lokwelatshwa.

Izitolo ezithengisa imithi lazo sezithengisa ngedola leMelika kuthi ngedola leZimbabwe intengo iyabe iqanse okwedlulisileyo. Izisebenzi ezinengi elizweni zihola ngedola leZimbabwe njalo izisebenzi zikaHulumende zithola inkulungwane ezintathu zamadola- ZW$3,000, ngenyanga.

Ukungafinyeleli ukwelatshwa kwengezelelwa njalo layikusweleka kwabongi, odokotela kanye lezinye izisebenzi zezempilakahle esezilamaviki amathathu zikhalala umsebenzi zikhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelekala kwempahla yokuzivikela emkhuhlaneni weCOVID-19.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG