amalinks wokungena

Breaking News

Uzulu weZimbabwe Unanza iPhasika Ilandelana loZibuse


Amakholwa esiKatholike benanza iPhasika
Amakholwa esiKatholike benanza iPhasika

Ingcwethi kwezokholo lwesiKhristu kanye lenkokheli yalolukholo bathi elalonyaka ikhefu lePhasika liqhakatheke kakhulu ngoba lilandelana lelokunanza ukufikisa kweZimbabwe iminyaka engamatshumi amathathu lasitshiyagalolunye yatholayo uzibuse.

Ingcwethi zokholo lwesiKhristu bachaze isimo sokuqondana kwamakhefu womabili la, njengesimanga esikhulu njalo kulomutsho kuzulu weZimbabwe.

Enye yalezingcethi kungu Dr Lamiel Phiri ochasisa kabanzi ngakunanzelelayo ngalokhu kuqondana kwamakhefu lonyaka.

“ U Jesu Christu wazinikela esiphambanweni ukuthi mina lawe sithole usindiso,sivuselele ubudlelwano bethu lonkulunkulu, bubuyele esimeni sabo sakuqala. Kumele sazi ukuba lozibuse lo esimthakazelelayo lamuhla kabuyanga nje kalula, walethwa yikuzinikela. Kulokuhambelanayo okukhona kulezi zehlakalo zombili. Thina njengesizwe kumele sijulise ingqondo sizibuze ukuba kungani labo abazinikela impilo zabo ukukhulula leli lizwe balahlekelwa yimiphefumulo yabo,bakwenza lokho. Siqale ke ukukuqakathekisa lokho okwabenza bazinikela ekuthini balahlekelwe yimpilo zabo. Ngokufanayo lathi thina abaphila kulomhlaba,uJesu wasifela sonke. Sekumele lathi sizibuze ukuba kungani u Jesu wafela esiphambanweni? ”.

Kodwa umfundisi Clement Zenda okhokhela inhlanganiso ye Christian Voice International Zimbabwe uphambana labanye ethi akutsho lutho ukuqondana kwalamakhefu.

“Ukuthi kuhlangane le holiday ye Independence lapha e Zimbabwe, ayisikho kuhlela komuntu kodwa ke yikuwelana kwezinto nje esingathi yi coincidence ngesilungu. Into nje edanisayo yikuthi sithakazelela I Easter ngesikhathi indlala, ukukhwela kwezinto ezinje ngokudla sekubhahile elizweni abantu ke bayahlupheka, ubuyanga bunengi ngendaba yokuthi ke ukudla kuyadula izinto ziyadula I transport amabhasi ayadula abantu abala mali. Yinto esidanisayo nje ukuthi I Easter yethu isiphazanyiswe yikhonokho ukuthi ilizwe lethu kalimanga kakuhle ”.

Unobhala jikelele webandla le Church of Central African Presbetyrian - CCAP umfundisi Kingstar Chipata uthi inengi labantu eZimbabwe selalahla ithemba ngenxa yesimo somnotho.

“Kumele siluthakazelele lolusuku ngoba luyisikhumbuzo sokudubeka okwaba khona. Ngasikhathi sinye singaze sabe silokhe silukhumbula lolo dubo esikilo. Unkulunkulu uhlezi engokhokhela kikho konke. Langesikhathi u Jesu Khristu ephakathi kokudubeka ese Gethsman, wayekhathazekile yebo kodwa lokho akutsho ukuba uNkulunkulu wayesemfulathele,hatshi. UNkulunkulu wathumela ingilosi zakhe ezamkhuthazayo ukuba anelise ukuwufeza umsebenzi ayengawo ”.

Unkosikazi Primrose Baison Mandenge okhonza eCCAP emzini weRugare uthi ubudlelwano obukhona phakathi kwalamakhefu yikuchitheka kwegazi lanxa izizatho zisehlukana.

“U Jesu wafela mina lawe ukuze singaze singathabi okwedlulisa amalawulo ngesikhathi sePhasika. Kumele sikhumbule ukuzinikela kwakhe lathi sinikele impilo zethu ku JesuKhristu.

Lesi akusona isikhathi sokwenza izinto ezingajabulisi uNkulunkulu, lesi akusona sikhathi sokulandela izinto zomhlaba. Ukuhlangana kwe Phasika le Independence kuqakathekile kithi kulonyaka ngoba kuyasikhumbuza imibuzo le. Umbuzo wakuqala, kungani amaqhawe asifela, umbuszo wesibili, kungani u Jesu wasifela”.

Kwele Zimbabwe ikhefu lePhasika liqakathekile kakhulu empilweni yomKhristu njengoba kulilizwe elilesilinganiso esikhulu samakholwa esiKhrestu ngoba luyisikhumbuzo zokubethelwa eziphambanweni kweNdodana kaThixo, ifela ukuze abakholwa kuJesu bathole indlela yokusindiswa ngayo behlengwa lokuthethelelwa izono zabo.

Kuthi elikazibuse lona lingelikhumbuza uzulu weZimbabwe ngembali yakhe ukuba azi ukuba weza kanjani.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:10 0:00
XS
SM
MD
LG