amalinks wokungena

Breaking News

Wenelise Ukuqalisa Uhlelo Lokwelatshwa Ukuba Aguquke Esuka Ukuba Ngowesifazana Esiba Ngowesilisa uSam


Inhlanganiso eyeTrans Research Education Advocacy and Training - TREAT

Ukuzalwa ulobulili obesifazana kumbe obesilisa kodwa isimo semizwa yakho singahambelani lobulili bakho kuvamile kweleZimbabwe kodwa akukabi lezibhedlela ezibona ngezimo ezinjalo kuthi labodokotela abanengi kabavamanga ukufundela ukwelapha abantu abalezimo ezingahambelani lobulili abazalwa belabo.

USam Ndlovu oleminyaka engamatshumi amathathu lane olobulili besifazane kodwa elemizwa yabesilisa uchaza ngobulili ababubiza ngesilungu bethi yiTransgender.

"I-Transgender ngokwayo esintwini akuvamanga ukuba lamagama akuchazayo kodwa ngumuntu othi ngokuzalwa kwakhe umzimba wakhe umi neyinye indlela kodwa ubulili bakhe butsheyene lokuma kobulili bakhe ngokuzalwa.''

UNdlovu uchaza ngempilo yakho ukuba wazalwa eyinkazana kodwa impahla lokwenza kwakhe kwakungokwabafana.

“Mina kusukela ngimcane kwakukhanya ukuba ngihlukile labanye abazelwe benamankazana, enganikuthanda lempahla kwakuhlukile, ebuntwaneni akulanto engakutshela kodwa nangizizwa ngingumfana kwakunzima ekukhuleni .''

UNdlovu uthi ubuTransgender abufanani lalabo abathandana ngobulili obufanayo.

"Abantu bayahlanganisa ubutransgender lobutane, kuhlukile akuhlangani lemizwa ngoba kuyinto ehlukile. Imizwa ayilani lokubayitransender. lnengi likuthatha inathi awuhlangananga ekhanda."

UNdlovu uthi kuleli akulandlela yokuthola usizo kodwa kweleSouth Africa lapho atholakhona usizo kulendlela ezilandelwayo.

“Okwakhathesi ezweni lethu akulandlela yokuthola usizo, usizo siluthola kwamanye amazwe kulenhlelo ezilandelwayo ukuze batholisise ukuba ukuleso simo."

Uchaze ukuba ngemva kwemithi enathwayo, umuntu uyahlinzwa ahambelane lobulili azizwa eyibo.

“Kuyafika kusibanga sokuhlinza lapho abakhupha khona amabele besakha isifuba sendoda, kuthi ngaphansi lakho uyahlinzwa uhambelane lobulili obutsha."

Zinengi inhlupho ezibhekane labantu abalesimo esifana lesikaNdlovu, asimuzweni ekuchaza lokho.

“Inkinga zikhona zinengi abantu abazinanzeleli, kusukela kuzambuzi zokusebenzisa, izitho eziyabe zinakaguquki, ukunena lokuphuma elizweni kanye lokuguqula amaphepha okuzalwa lezithupha."

UCaroline Mudzengi, umnane kaSam uchaza intokozo yakhe nesimo sikaSam esitsha.

“Kuyathokozisa ukubona isimo esitsha sikaSam usephila impilo entsha usephila ethokozile engalakuncindezelwa enhlizweni lasekupjileni kwakhe"

USikhulile Sibanda uthi uSam wabamazi kusukela kudala manje usebona engumuntu okhululekileyo njalo ojabule kakhulu kulezolo

“USam ngamazi kusukela kudala engakafiki ekuzazini ukuba uyiTrans, nemva kokuzinanzelela ngimbona esengumuntu okhululekileyo njalo ojabulayo kulakuqala"

Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eTrans Research Education Advocacy and Training
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo eTrans Research Education Advocacy and TrainingObona ngokuqoqwa kwenhlelo eTrans Research Education Advocacy and Training uDzoe Ahmed inhlanganiso elwela amalungelo abantu abalobulili obungahambelani lesimo somuntu uchaza umsebenzi abawenzayo.

“Umuntu wonke ulelengelo lokuphila kungelabandlululo, inengi labantu abangamatrans baphilanzima kunzima ukuthola usizo lwempilo kuleli ngoba labodokotela bethu abazi lutho ngalesisimo."

Kucwanino olwenziwa yiTREAT eZimbabwe ngomnyaka ka2016 luthi ezweni kulabantu abangamakhulu amane abaphila mgceke ezweni abalesimo sobulili esingahambelani lezimo zabo.

UNdlovu yena uchaze ukuba okwamanje uthatha umuthi abawubiza ngokuthi yitestosterone gel elakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba wakhe njalo kuyadula kubiza amakhulu amabili kusiya kwamane amadola elemelika ngenyanga kuthi ukuhlinzwa khona kubiza inkulunwane ezine kusiya ngesibhedlela lesimo sakho.

Isisekelo selizwe asicaci ukuba sithini ngabantu abazalwa belezimo ezingahambelani lobulili babo kodwa kusuka kubenzima lapho sebefuna ukuguqula izithupha kumbe incwadi zokuzalwa lokutshada.

AbeTreat bathi baphakathi kokukhankasela ukuthola ezempilakahle kuleli kanye lokuthi imithetho ekhona ezweni icace ngezimo zabantu abalobulili obungahambelani lokubunjwa kwabo.

Isibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo siphakathi kokubhalisa abantu abalobulili obunahambelani lezimo zabo ukuze babatholise usizo lwempilo kanye lokuvikela iminye imikhuhlane elakho ukubahlasela ikakhulu umkhuhlane wemvukuzane yezitho zomzimba wangasese.

please wait

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG