amalinks wokungena

Breaking News

Woza Friday: UMndeni Ka Krestu Usibusisa Ngengoma Zokholo


UMndeni Ka Kristu

BULAWAYO - Kuliviki kuhlelo Woza Friday sileqembu elizibiza ngokuthi Umndeni KaKrestu lona elicula ingoma zokholo likubandla leZion Church.

Umndeni Ka Krestu liqembu elidume kakhulu kubandla leZion. Sixoxa lomele iqembu leli, uNdodana Manda, ongumhlabelisi waleliqembu.

"Ngokuzalwa ngizalwa lapha endaweni yase Dolali eNkayi. Isikolo ngifunde eDolali iprimary yami yonke ngayifunda lapha eDolali, ngasengisiya futhi esecondary eKhomayangi. Kwezomculo ngiqale ukungena ngo2013, ngisacula kweyinye ichoir ‘Umuzi Wokuphila’ ngasengisiya kuMndeni kaKrestu kulapho engavula khona Umndeni kaKrestu lsbanye abafowethu."

UMndeni Ka Kristu
UMndeni Ka Kristu

Iqembu leli lilamalunga angamatshumi amabili lambili - 22, lona labunjwa njani?

"Umculo we-choir bekuyinto ebesiyithanda kakhulu ngingathi njengami ngoba ngingumuntu ozalelwe eSontweni. Bekukhona ama-group ekade ethi ma edlala ngiyithande leyonto futhi ngingumuntu lowana olesiphiwo sokucula noma ngifika endaweni abantu besho ukuthi kungani ungaculi … Ngasengibona kufanele ukuthi sibenayo igroup sibenakho sihlangane singabantu, ngasengihlanganisa-ke abantu sahlangana. Umculo wethu ebantwini ufika kahle kakhulu ngoba nanku abantu bayawuthakazelela endaweni ezinengi la ofika khona."

Akulula ukuhlanganisa abantu kwezomculo basebenze kungela kudlephana kodwa leliqembu lisebenza kuhle lisiyaphambili selilamadlalade ambalwa.

"Iningi labantu bekungabantu ebesisazana njalo sahlala phansi sabona kufanele ukuthi njengoba sisenza into yeSonto sifanana labantu abenza ifamily into yomndeni. Ama album esinawo amane. I-album yethu yokuqala ithi yona Sophumelela, eyesibili ithi Amalanga wonke, eyesithathu ithi Njengendluzela yomele amanzi, eyesi 4 eyokugcina ithi Umhawu wamudimu okuyiyona esiyikhiphe ngomnyaka odlule."

UMndeni Ka Kristu
UMndeni Ka Kristu

Isikhathi sesidliwe ngumangoye, ulelizwi bani kubalaleli njalo umculo woUmndeni Ka Krestu utholakala ngaphi?

"Abantu mabahlale besethembeni likaNkulunkulu noma isimo sinzima kangakanani kodwa bengamdeli uNkulunkulu. Ingoma zethu ziyatholakala kuma YouTube, kubo Facebook sinawo amapage esitholakala kuwo. Ngaseyitolo umculo wethu ubungakatholakali. Ungakwazi ukuthi uxhumane lathi laphana, uxhumane uKhuphe laphana ku-0731144182, ngiyabonga.”

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG