amalinks wokungena

Breaking News

Amakhosikazi Ezinduna Athakazelela Uhlelo Lweziphala Zokunceda Abahluphekayo


UNkosikazi Auxillia Mnangagwa unika ikhosikazi lenduna inhlanyelo. (Photo: Annastacia Ndlovu)

Ikhosikazi likamongameli welizwe, uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, usenike amakhosikazi ezinduna inhlanyelo yenyawuthi lombida ukuze basungule iziphala zabo ezilakho ukuqeda indlala lobuyanga obubhekane labantu abanengi elizweni lonke jikelele.

Abathole lokhu ngamakhosikazi ezinduna abahlala eMatabeleland North, eNkabazwe leMatabeleland South. Ebanikeza inhlanyelo le, uNkosikazi Mnangagwa uthe bajonge ukuvuselela okwakulinywa endulo okusobala ukuthi kwakunceda abantu isikhathi sonke, ikakhulu nxa izulu lingani ngemfanelo. Uthi kukhangelelwe ukuthi kuzakuba leziphala zamakhosikazi ezinduna ezizanceda kakhulu abaswelayo abanjenge ntandane labantu asebekhulile.

Inhlanyelo enikwe amakhosikazi ezinduna ahlala eMatabeleland leNkabazwe. (Photo: Annastacia Ndlovu)
Inhlanyelo enikwe amakhosikazi ezinduna ahlala eMatabeleland leNkabazwe. (Photo: Annastacia Ndlovu)

''Sizakwenza imincintiswano yokulima ukudla kwesintu sisebenzela iziphala zamakhosikazi enkokheli zomdabu. Iziphala yimvelo yethu zazikhona lasendulo iziphala zabogogo bethu zilokudla okuhlukile kwakusiba lesikhala sefasiteli yamabele, yonyawuthi lokunye sicupha khona kudliwa kusuthwa.''

Kukhanya amakhosikazi ezinduna ayakuthakazelela lokhu. Omunye wabathabileyo nguNkosikazi Regina Nyeluswi, ikhosikazi lenduna uShana.

''Besesiphilanzima esigabeni sethu. Uhlelo lukaMama lolu luzasisiza, abantu bebethi bengafika bekhala ngendlala ngicine ngibacuphela eyami impuphu engiyithengileyo kodwa ngaloluhlelo sizakwabela ezinye inkokheli zesigaba balime bazothela esiphaleni sekhosikazi leNduna ukuze oza elohlupho simcuphele kuso, lokhu kuzaqeda indlala lodubo esigabeni sethu siyabonga.''

Amakhosikazi ezinduna athola inhlanyelo yenyawuthi leyembhida. (Photo: Annastacia Ndlovu)
Amakhosikazi ezinduna athola inhlanyelo yenyawuthi leyembhida. (Photo: Annastacia Ndlovu)

UNkosikazi Phindile Mkhwananzi, ikhosikazi lenduna uNgungumbane, uthi uhlelo lokulima izilimo lezi luzabanceda kulandela ukuguquka komumo womkhathi elizweni.

''Siyalwamukela uhlelo lwesiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu ngoba sesizalima izilimo zendulo ezivuthwa masinya ngoba okwamanje sibhekane lokuguquka komumo womkhathi osekuhluphe isigaba sakithi sesizathi ukuphepha ngaloluhlelo lukaMama.''

Lokhu kusekelwe nguNkosikazi Chatiwa Sibanda, ikhosikazi lenduna uMasendu, othi bazazama ukuhlanyela inyawuthi lokunye ezivandeni zabo ukwenzela ukunceda abaswelayo.

Inhlanyelo enikwe amakhosikazi ezinduna nguNkosikazi Auxillia Mnangagwa. (Photo: Annastacia Ndlovu)
Inhlanyelo enikwe amakhosikazi ezinduna nguNkosikazi Auxillia Mnangagwa. (Photo: Annastacia Ndlovu)

''Isigaba sethu sesizathuthuka impela ngoba sesizalima kuzivande zethu esilazo abantu besigaba bathole ukudla. Ngempela siyalwamukela uhlelo lwesiphala samkhosikazi omdabu.''

UNkosikazi Florence Chipala, ikhosikazi lenduna uHwange, uthi uhlelo lolu luzathuthukisa imuli zesigaba sakhe ngoba bavele bengelanhlanyelo.

''Uhlelo lwesiphala samakhosikazi omdabu size ngesikhathi esihle ngoba thina esigabeni sami besivele singela nhlanyelo sibhekane lendlala ngakho sesizathi silime sifundise labatsha ukuba bengaphilanjani ngokulima ukudla kwendulo okulakho ukusiza wonke umuntu esigabeni.''

Ikhosikazi lenduna liphiwa inhlanyelo ngoNkosikazi Auxillia Mnangagwa. (Photo: Annastacia Ndlovu)
Ikhosikazi lenduna liphiwa inhlanyelo ngoNkosikazi Auxillia Mnangagwa. (Photo: Annastacia Ndlovu)

Amakhosikazi ezinduna athi bekuvele kunzima ukunceda abahluphekayo ngenxa yokuswelakala kwenhlanyelo lokunye okulinywayo. UNkosikazi Caroline Nekatambe, ikhosikazi lenduna uNekatambe, uthi luzanceda okumangalisayo uhlelo lukaNkosikazi Mnangagwa.

''Uhlelo lwesiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu luhlelo esilwamukela ngezandla zombili njalo isigaba sami sesizathuthuka ngoba singalima sizathola ukudla njalo sithole lokuthi sithengise imbida sithole imali. Uhlelo lwenhlanyelo lolu siyaluthakazelela luzasusa ubuyanga lendlala esigabeni sami.''

Isiphala samakhosikazi enkokheli zomdabu siyaqala elizweni, bekukade kulesiphala seNkosi kodwa lokhe ilizwe labhekana lendlala kanye lokuguquka komkhathi induna ezinengi azisela kudla eziphaleni. UNkosikazi Mnangagwa uthe ngokuya kwesikhathi ngemva kokulima ukudla kwendulo, kuzakuba lemincintiswano yokupheka ukudla kwesintu ukuze abantu elizweni baqakathekise ukudla kwabo okuzakhwabithwa layizethekeli zelizwe kulethe lemali eZimbabwe.

Ikhosikazi Likamongameli Linika Amakhosikazi Ezinduna Inhlanyelo
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:51 0:00


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG