amalinks wokungena

Breaking News

EZAMASIKO: Abako Mpofu Balobola koMguni


UNomvelo Mguni loMehluli Mpofu basesibayeni senkomo. (PHOTO: Ezra Tshisa Sibanda)

Isintu sithi indoda iyalobola umfazi, yakhumuzi, ibelemuli.

Isiko laMaNdebele elasukela ekadeni liyakuchaza ukuthi inkomo ziyaqhutshwa ziyenikwa abakibo kamakoti. Kulemicimbi eminengi eyenziwa ngosuku lokulobola.

Kuyatsholwa koMguni ... (PHOTO: Ezra Tshisa Sibanda)
Kuyatsholwa koMguni ... (PHOTO: Ezra Tshisa Sibanda)

Bekungabizwa ozwayo, zivulelwe inkomo emzini kaMpofu zaqhutshwa zisiwa koMguni ukuyalobola umakoti wabo, uNomvelo Mguni.

Ekufikeni emzini wakhona sithole uMaMguni ezimelele esibayeni senkomo wazivimba ukutho zingangeni.

UGogo uNaka Owen thi, "Uyabe umakoti ehamba phambi kwenkomo ezivimba ukuthi zingangeni esibayeni. Lisiko abalenzayo esintwini ngapha uyabe besenzela ukuthi bevimbe inkomo laphana ukuthi zingangeni esibayeni kuqale abakomkhwenyana bekhuphe imali ukuthi inkomo leziyana zihlangane lezako Mguni zingene esibayeni."

Yakhitshwa leyo mali engange 100 rands zangena esibayeni wama eceleni umakoti. Ubabakazi kamkhwenyana uKhethiwe Ndlovu wazethula inkomo zamalobolo etshela abakomakoti ukuthi bazelobola.

"Siza lamathole amahlanu, mane elesihlanu ngelokubusisa ekhaya koMadlala.”

Kuhlatshwe inkomo eyodwa ukuthi abantu badle umhlubulo wonke emkhosini lo, omunye umhlubulo wabiswela komkhwenyana, uMnu. Mehluli Mpofu, njengesiko ukuthi labo bayekudla. Kwathathwa amathumbu egcwele ubulongwe kwathiwa abathathanayo basike besebegida phezu kobulongwe obuphuma phakathi kolusu.

Kulotsholwa intombi yako Mguni. (PHOTO: Ezra Tshisa Sibanda)
Kulotsholwa intombi yako Mguni. (PHOTO: Ezra Tshisa Sibanda)

Ugogo uNaka Owen ukhuluma ngokuthi kwenzelwani lokhu. "Bayabe sebedabula ulusu-ke befaka umswane ukuthi umkhwenyana lomakoti begide phezulu lisiko lakho ukuthi bayabe sebe kusenzela ukuthi bahlanganise amadlozi akoMpofu lawako Mguni. Bethelw'inyongo bayabe sebesamukela umkhwenyana wabo ngokupheleleyo."

UMpofu, odabuka eKezi, uhlala kwele Canada. Ubesekhaya kibo ukuzeqedisa ukuzolobola. Ujabule kakhulu ngomcimbi wakhe.

"Namhlanje bekulusuku lwethu olukhulu, besiyeqedisa amalobolo kobabazala koMguni sijabulela labantu ababuye bazosixhasa. Okwamalobolo ngiqedile akusela okunye okuseleyo ngikhuphile inkomo njengoba ubona bangigqizisile inyongo le, okuthiwa yikucolwa okutshengisa ukuthi sengiqedile angisaba owe kobabazala bajabule kakhulu abadala."

Isizwe kumele siziqhenye ngolimi lamasiko aso. AbakoMpofu lakoMguni lezakhimizi zeFumugwe eMatopo, esabelweni seMatabeleland South, ziyawalandela amasiko azo eSiNdebele.

Ezamasiko: Kuyalotsholwa koMguni
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG