amalinks wokungena

Breaking News

Ikhansili Yako Bulawayo Icela Abantu Bayisekela Ukuze Kulungiswe iBarbourfields Stadium


UDictor Khumalo, obona ngezakhiwo lokunye okutshiyeneyo koBulawayo. (Photo: Joseph Njanji)

Ikhansili yedolobho lako Bulawayo idinga abangayiphathisa ukuze iphange ilungise inkundla yeBarbourfields ukuze ivunyelwe ukuba ingadlalelwa imidlalo eqoqwa ngaphansi kokunqondisa kwenhlanganiso yeConfederation of African Football.

Ekhuluma emkhosini wokwemukela imigodla yesamende elikhulu abayiphiwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso ye Premier Soccer League njalo engusomabhizimusi, uBeadle Musa Gwasira, okhokhela ugatsha lwe Housing and Community Services, uDictor Khumalo, uthe umsebenzi wokulungisa inkundla yeBarbourfields ungaphutsha masinyane nxa bengathola usekelo oluvela kulabo abayenelisayo.

"Umsebenzi uvele usuqalile njalo uqale kudala. Okade kusihlupha kusenza singaqhubeki ngesiqubu esikhulu yikuba imali yona ngokwayo ibisilela. Yikho sihlabe umkhosi ukuthi abangasincedisa babuye phambili besincedisa. Nxa singathola abanye njalo kuzenza lomsebenzi wethu siwenze masinyane okungadala ukuba sifeze konke lokhu okufunwa ngabe CAF ngokuphazima kwelihlo.”

Iziphathamandla zekhansili yakoBulawayo losomabhizimusi, uEddie Chivero. (Photo: Josep Njanji)
Iziphathamandla zekhansili yakoBulawayo losomabhizimusi, uEddie Chivero. (Photo: Josep Njanji)

Phezu kwezamende ezilikhulu, uGwasira labangane bakhe baphinde bapha ikhansili yako Bulawayo isiqandisi esizafakwa ekamelweni elisentshenziswa yilaba abahlola ukuba abadlali kabasebenzisi izidakamizwa lokunye okungavunyelwayo.

Ikhansili yedolobho lako Bulawayo iphinde yathola njalo izigidi ezilitshumi lantathu zivela kuhulumende okuyimali okumele isetshenziswe ekulungisiseni inkundla ye Barbourfields.

UKhumalo uthe bavele sebehle bakhulumisana lalabo abathengisa lokhu okudingakala ukuba inkundla ilungiswe njalo balinde ukuba imali le evele kuhulumende ingangena ebhanga labo bahle babhadale baphiwe leyompahla abayifunayo.

Abanye labo abasukumele phezulu ngemva kokuzwa umkhosi obuhlatshwa ngabe BCC ngabekolitshi ye Herentals bona abathe bazalungisisa amakamelo okugqokela khona abadlali kanye lekamelo lalabo ababona ngokuvikelwa kokusetshenziswa kwezidakamizwa.

Obemele lelikolitshi, uMduduzi Ndlovu, uthe bakubone kufanele ukuba bencedise njengendlela eyokubonga usekelo abaluthola emphakathini.

"Sikubone kufanele ukuba silungise izambuzi enkundleni yeBarbourfields eMagumeni. Lokhu yindlela eyokubisela imali esiyithatha ebazalini njengoba lathi sisebenza sisedolobheni lako Bulawayo. Sibone ukuthi iqembu lesizwe akumelanga lidlalele ngaphandle kwelizwe bona besekhaya njalo kungangcono babuye lapha ko Bulawayo," kutsho uNdlovu.

Inhlanganiso ye CAF iphe inhlanganiso ye Zimbabwe Football Association uluhlu lwezinto okumele zilungisiswe enkundleni ye Barbourfields.

Lezizinto ngezigoqela isimo senkundla ngokwaso lapho okuthiwa utshani bumele bube luhlaza tshoko ikanti lamasango kumele kube ngamasango akhupheka lula njalo engawe aluminium.

Kumele kungezelelwe izambuzi emakamelweni okugqokela khona abadlali kuphindwe kufakwe lamatafula umuntu alala khona nxa bemcovacova, imassage table.

Okunye njalo kuthiwa kumele kube kubhalwe kukhanya kuhle izaziso ezincedisa ukuba abantu babekwazi ukuba baqonde ngaphi.

Konke lokhu abekhansili yedolobho lako Bulawayo bathi yizinto abalakho ukuzenza ngesikathi esifitshane kuthi ukufakwa kwezihlalo enkundleni yonke kuzakwenziwa ngokuhamba kwesikhathi.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG