amalinks wokungena

Breaking News

Abantu Ababanjwe Ngumkhuhlane weCOVID-19 Bathi Banatha Imithi Yesintu Bafuthe Okungapheliyo


Lokhu ngokunye okusetshenziswa ngabantu eZimbabwe. (Photo: Gibbs Dube)

Abantu asebephephe kumkhuhlane weCOVID-19 bathi basebenzisa imithi yesintu lokunye okukhanya engani kwabavikela kumkhuhlane lo. Kodwa abezempilakahle bathi amalemoni, iginger lokunye okusetshenziswa yilabo abatholakala bele COVID-19 akwelaphi umkhuhlane weCoronavirus.

Intathelizindaba, uMnu. Kudzai Madziyire, omunye wabahlolwa batholakala bele COVID-19 uthi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane weCoronavirus.

“Emva kokuzithola ngikulesi simo ngihle ngaqala ukuhlasela igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiswa wekhambi leginger, ilemon kwesinye isikhathi ngifake loluju ukuze kunatheke kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakede lendlini kane ngelanga, sonke isikhathi ngizizwa ngomile, benginatha lo mhlanganiswa.”

UMadziyire wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.

“Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlangane leguava. Sonke isikhathi bengisiba leqiniso lokuthi ngihlala ngikhudumele njalo ngigqoke impahla ekhudumalayo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela lapho engaphiwa khona amaphilisi wokubulala ubuhlungu kuphela.”

Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo iCOVID-19.

“Abantu kumele bafunde ukuba lomkhuhlane akusiso sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise uma singazithola sesihlaselwe yileligciwane. Isifiso sami ngesokuthi ngibe yisibonelo esokuthi leligciwane liyalwiseka njalo ungqobe. Ngingathi kusalomsebenzi omkhulu ukuntshintsha lumcabango kuzulu.”

Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu nguMnu. Qinani Mthembu, ohlala eNkabazwe.

“Kwakusithi nje ngezikhathi zantambama isikhathi esinengi ngangifutha. Ukufutha ngisebenzise into ezinje nge eucalyptus oyili. Kwesinye isikhathi sifuthe nje ngamanzi nje angelalutho ngoba i-oyili iyabe ingekho. Esasikwenza nje isikhathi esinengi okunye ngokufana lokudla ama orange, udle sibili ama orange amanengi, hatshi elilodwa kodwa abe manengi lamanzi unathe ikoro, ikoro leyo uyikhamele ilemon, kube yiyo idrink oyabe uyinatha.”

UMthembu uthi okunye okwamsiza kakukhu yikuhlala eselula umzimba.

“Into engangivame ukuyenza yikuthi ngingafutha, ngifuthe, ngifuthe ngigeze ngamanzi atshisayo ngilale, ngigubuzele sibili ngengubo ngitshiselwe ekuthini ngize ngiphose ngiginqe kumbe ngiginqe isikhathi esinengi. Ukulala nje kuqakathekile ukuthi umuntu elale isikhathi esaneleyo ngoba umzimba lawo uyabe ufuna ukuthi ungani uyathola amandla, ungahlali umzimba ungaphumulanga, kufanele ukuthi umuntu ephumule sibili isikhathi eside.”

UDokotela Henry Madzorera lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzorera uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhukhane weCOVID-19.

“Kasikabi lobufakazi obanelayo bokuthi ziyasebenza na lezindlela zangekhaya kodwa inengi lazo kazilangozi nxa zingasetshenziswa ngendlela eyiyo lapho sizisebenzisa njengokudla. Ziyatholisa amanye amavitamins adingakalayo okufana labo vitamin C lokunye okungasiza kancane. Silelanga elinengi elisitholisa uvitamin D ngoba ulungele imizimba yethu njalo umthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu, ngakho kumele sikusebenzise lokho.

“Kumele sizilondoloze, siphumule ngokufaneleyo lapho sithe satholakala silalomkhuhlane, singaze sazisebenzisa ngokwedlulise amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo. Bona udokotela nxa ufuna ama antibiotics, udokotela uzakuba kwazi okumele akutholise khona ukwelapha leyo mikhuhlane eyabe isivuke ngoba usuloweCOVID-19.”

UMadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane weCOVID-19 kodwa bengatshengiseli kubelabanye njalo abawugulayo besile kungelazibonelo zeCoronavirus.

Badla Amalemoni, iGinger Lokunye Abacabangela Ukuthi Kuyelapha iCOVID-19
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:27 0:00


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG