amalinks wokungena

Breaking News

Abantu Abanengi Bathi Bathwele Nzima Ngesikhathi Kuqhutshwa Uhlelo lweCOVID-19 Lockdown


Abantu abanengi abahlala koBulawayo bathi bathwele nzima ngenxa yohlelo lweCOVID-19 lockdown.

Omunye wabahluphekayo nguMnu. Nhlanhla Mkhwananzi, ohlala eNkulumane.

“Isimo sibucayi ebantwini abanengi ngoba singabantu esizesebenzayo, ukuthi sizaphila kanjani ngoba ama shops evalile singasakwanisi ukuthi sithengise. Uhulumende ngabe uyakukhangela konke lokhu njengoba inengi lizisebenza. Amashops kawavulwe kodwa i-social distancing yenziwe. Amapholisa ahambe ebhoda bekhangela ukuthi izinto zenziwa ngendlela kodwa abantu bezisebenza. Ukuthi abantu bahlale ezindlini kulanjwe akuhlaleki yilo iqiniso akuhlaleki.

Lokhu kusekelwa nguNkosikazi Faith Tshuma, ohlala eNketa 7.

“Abantu abanengi siyazisebenza. So, ngesikhathi lesi siku lockdown kunzima ukuthi imuli ziphile ngoba abantu bathengisa izinto ezehlukeneyo ukuze kubadalwe i-rent lokuthenga ukudla kwabantwana. Okunye njalo okuhluphayo yikuthi abantwana kabayi ezikolo lokhu sokubenza bacine betshona, bebheme imbanje, abantwana abangamankazana abanye sebezithwele, okokuthi lanxa izikolo sezivuliwe abantwana bazacina bengasabuyelanga ngenxa yalokhu.”

UMnu. Khulekani Ndlovu, ohlala ePumula, uthi abantu abanengi bahlutshwa yikuswelakala kwamanzi ngesikhathi bevalelwe ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19.

“ICOVID isithwalise nzima sibili, okunye okusihluphayo ludubo lwamanzi. Akula manzi ngesikhathi kumele si-sanitizer, lezibholane lazo ziyafa. Kwesinye isikhathi uyachitha ilanga lonke usesibholaneni ufolele amanzi ucine utholwa yi-curfew lokhe ungakatholi amanzi, sungahlangana lamapholisa kumbe amasotsha kube ngokunye. Kunzima sibili.”

UNkosikazi Gertrude Moyo, ohlala eLobengula, uthi zitholakala nzima incwadi zokuhamba endaweni ezitshiyeneyo.

“Indaba yencwadi lezi zokuhamba isithwalise nzima. Lanxa usuvelelwe ludubo olukuqondileyo kunzima ukuthi uthole usizo masinyane. Uyahamba ku-local police station bafike bakujikele le lale kungacaci ukuthi usizo uzaluthola. Thina sithwale nzima ukuthi sithole amaphepha okuyabeka umalume size sacina sathola umsebenzi suwenziwe. Kambe ngithwale nzima ukuhamba engathi ngisuka khatshana?”

Abezempilakahle baqhubekela phambili becebisa uzulu ukuba alandele iziqondizo wokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. UDokotela Rodgers Magigo uthi kuyanceda kakhulu ukulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yeWorld Health Organization.

“Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ama rules e-social distancing loba singaze sibe kuma circumstance anzima ngenxa yokuthi awukwazi ukuthi umuntu oseceleni kwakho umi njani loba esemanzini kumbe udinga itransport. Hlala usanitizer izandla zakho njalo imask yakho ivale umlomo lamakhala.”

Kusenjalo, iphephandaba leSunday Mail libika ukuba inkampani yeKlosad Clinical Diagnostics Lab, ithengisa okungekho emthethweni incwadi zabafuna ukuya kwamanye amazwe eziveza isimo sabo ngomkhuhlane weCOVID-19.

Iphephandaba leli libika ukuthi incwadi eyodwa ithengiswa ngamadola eMelika afika amatshumi amane lanhlanu - $45. Kubikwa ukuba omunye wabaqondisi benkampani le nguDokotela Obadiah Moyo, owayephethe uhlangothi lwezempilakahle. Waxotshwa kuhulumende esetheswa icala lokulobelana isivumelwano okungekho emthethweni leyinye inkampani okwakumele ithenge imitshina lokunye okuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19.

Kasenelisanga ukukhuluma loMoyo leziphathamandla zenkampani le akade bengaphenduli omakhalukhukhwini babo.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG