amalinks wokungena

Breaking News

Sokugcwele Abantu Endaweni Ezinengi Okuhlatshwa Ijekiseni Yokuzivikela Kumkhuhlane weCOVID-19


Udwendwe lwabantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.

Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba inani labantu ababulawe yiCOVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamatshumi ayisificaminwemibili lasithupha - 86 kwathi abantu abazinkulungwane ezimbili phose lengxenye -2,491, batholakale belegcikwane leli.

Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa - 1,036,252 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala eyeCOVID-19 vaccine, eZimbabwe jikelele, njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha - 630,610, asebehlatshwe ijekiseni yesibili.

Ugatsha lolu luphinde lwethula umbiko othi wonke umuntu oya emtholampilo elanda ukuyahlatshwa ijekiseni eyeCOVID-19 vaccine, kumele ahlatshwe nxa kuyikuthi ufike ihola lesihlanu ntambama lingakatshayi.

Embikweni uhulumende weZimbabwe awethule ekuqaleni kwayonale iviki uthe abangela zithupha kumbe incwadi zokuzalwa amabirth certificate labo babikwa kumele bahlatshwe kungakhathalekile ukuba abalazo lezo ncwadi, okumele bakwenze nje yikuthi bathole incwadi ezilesiqiniseko sokuthi bahlala kulezo ndawo ezilotshwe ngosobhuku kumbe amakhansila.

Ilunga ledale lephalamende, uNkosikazi Jasmine Toffa, uthi kuyinto enhle leyo enziwa nguhulumende kodwa kumele abone ukuba uyahlawula izisebenzi zempilakahle i-overtime.

"Luhlelo oluhle olwenziwe nghulumende ukuba ahlabe abantu ijekiseni evikela ukubamba iCovid-19, njalo lokuthi wonke umuntu kumele ahlabe engabuyeli ekhaya engahlabanga esesmtholampilo. Kuqakathekile ke ukuba uhulumende abhadale bonke abasebenza kuloluhlelo iovertime ngoba bebanengi abantu abafuna ukuhlaba."

Uqhubeke ethi zikhona inkinga ezibhekana labantu abayahlaba ezizaphazamisa loluhlelo.

"Ngibonga uhulumende ngokunika ithuba lokuhlaba lobanje sekukhona okuphazamisa loluhlelo okufana lokuthi ukungatholi umbiko lolwazi lokuhlatshwa khona kungaphi, bayagada besiyahlatshwa baphendukiswa endleni ngamapholisa, ukusilela kwamajekiseni emakilinika lezibhedlela."

UKhansila kaWard 17 lo19, uNkosikazi Sikhululekile Moyo, uthi uhlelo luhamba kuhle lobanje kuphuza ngoba abongi bebebalutshwana.

"Uhlelo luhamba kahle ePumula kodwa abadinga ukuhlaba banengi kodwa abongi bayasilela okudala ukuba abantu bathole usizo ngemva kwesikhathi. Olunye udubo esibhekane lalo yikuba ivaccine iyaphuza ukufika ePumula ngoba ayigcinwa khona ithi ifika seuyisiminye minye abantu bayaphuza ukuthola usizo. Abanye bacina bebuyele emakhaya bengahlabanga njalo bayaphuza ukuthola usizo"

Izakhamizi zakoBulawayo zikhuthazwa ukuba ziyehlaba ijekiseni yokuvikela iCovid 19, zilandele iziqondiso zeLockdown.

"Ngikhuthaza uzulu ukuba ahlale emakhaya uma engela okokwenya ukuze singathelelani lumkhuhlane. Asiyeni hlaba ijekiseni lokuvikela iCovid njalo silandele zonke iziqondiso zelockdown ngazo zonke izikhathi."

Olwela amalungelo oluntu uNkosikazi Cora Ndebele uthi kulesiminye minye kuzonke indawo okuhlatshwa khona abantu.

Ethi lokulayinela ukuhlatshwa sekubhadaliswa ngabavukela ukuyabamba indwendwe.

"Amaline semanengi kakhulu sebegxobana sekuxokozela sebebaneki abafuna ukuhlaba. Inkinga yikuthi indlala ibambile, sebekhona abavukela ukuyabamba indwendwe bathengise. Sikhuthaza uhulumende ukuba angezelele amajekiseni awatholisa amakilinika ukuze kuqedwe isiminyeminye sesikhona ngoba abantu bayacina njalo bethelelana umkhuhlane."

Ngemizamo yokumelana lokumemetheka kweCovid-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso zeLockdown ezikuhlandla lesine, kuLevel 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni-8am avale ngehola lesithathu ngemva kwemini ankulu-3pm. Kuthi uzulu kumele ame ukuhambahamba ngehola lesithupha-6-30pm ntambama kuze kuyekuba lihola lesithupha ekuseni, iCurfew njalo akusela kuhambahamba kwamab hasi lezimotha phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelanwa kweCovid-19. Kodwa uzulu uthi kubayize ngoba uhulumende akancedisi uzulu ngokuphila ngesikhathi seLockdown.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG