amalinks wokungena

Breaking News

Kulabantu Abathi 'Owindi' Ngomabon'abulawe


Kulabantu abathi owindi ngabantu abalungileyo babekhona njalo abathi yizikliwi ezikhathaza uzulu. (Photo: Bathabile Masuku)

Abamemezela imitshova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kazulu. Bakhona abantu ababathandayo kubekhona njalo abathi yizikhliwi ezicatsha ngokusebenza emphakathini.

Abanye ababizela imitshova baphila ngokuhotsha insangu lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obutshisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye balemizi kubekhona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babatshayeli bemitshova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa lokuthi yindaba kuthiwa ngowindi.

Osakhulayo uMoreblessing Zinyamambi, omemezela imitshova koBulawayo, uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu.

“Ngingu sliding door operator, abanye bathi nginguwindi. Thina kumsebenzi wethu sisebenza labantu. Ekusebenzeni kwethu sihlangana labantu abanengi kakhulu. So, nxa usemsebenzini wethu lo kumele ubengumuntu ongela temper ngoba uthwala abantu abatshiyeneyo. Omunye uyabe edakiwe, omunye esober so kumele ukwanise ukuthi ureasoner laye lumuntu, omunye ungamthwala edakiwe kube nzima ukuthi abhadale kodwa ungaba ngumuntu ole temper ungacina umtshayile. Kumele ukwazi ukukhuluma laye akuphe imali yakho lingazange laxabana. Kodwa abanye abadala bathi singabantu benhlamba kodwa thina sile customer care, abantu sibaphatha kuhle. ”

Amazwi kaMoreblessing asekelwa nguMnu. Melusi Sagwande, osebenza umsebenzi ofanayo, othi kunzima ukuphila ngokumemezela imitshova.

“Kudala isiwindi sasibhadala, wawukwazi ukuthi ungatshova kusukela ekuseni kusiyatsha usix ntambama imali yomlungu leyakho okumele uyithole iyabe sikwanile. Kodwa khathesi ukutshova sekunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Loba ungaze uthi uyatshontsha uyaba lenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba lemali yomnikazi iyabe ingakwani, so lokhu kwenze abanye abantu batshiye isiwindi. Eyinye ichallenge esikhona ngamabhasi la. Bona bathola ifuel etshiphileyo lemali yabo iphansi akusela kusebenza kithi sesidinda one ndawo. Ukuthi ukwanise ukuselele imuli sekusiba nzima ukuthi ukwenze.”

Abatshayela imitshova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo windi nguMnu. Peter Tshuma.

“Laba abafana baqakathekile kakhulu ngoba uwedwa ngeke ukwanise ukuthi usebenze. Njalo lowu umuntu uyabe ewazi amapholisa, lokuthi singabotshwa. Laye uyabe ezama ukuthi alungise impilo yakhe, mina angisoli lutho ebafaneni laba. Silabo abanye abalenhlamba, abakhuluma kubi bengadakwa, aba harasser ama customers kodwa hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa ngeke ube leproblem. Baqakathekile ngoba uwedwa ngeke wenze umsebenzi. Kunzima la.”

Kulabantu abagada imitshova abancoma imisebenzi yabasekeli babatshayeli kubekhona abeyisa konke abakwenzayo. UNkosikazi Comfort Nare, osebenzisa imitshova phose nsukuzonke, uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.

“Uwindi ungumuntu oyeyiswayo izikhathi ezinengi kodwa siyananzelela kakhulu ukuqakatheka kwakhe ngosuku engekho ngoba uyathi uyi-customer uhlezi emnyango nguwe osekumele uvulele abanye abantu isivalo, nguwe njalo osuqhuba imali kudriver. So, ukuba khona kwakhe kuyasiza thina abagadi bakatshova kuphinde kuphathise njalo udriver laphana. Ngakho bangabantu abaqakathekileyo,nguye okhalaza kuye nxa imali yakho isilela, nguye njalo okuthwalisa impahla ngakho baqakathekile benza kube lula kithi sonke.”

UMnu. Mbuso Ndlovu, owake waba nguwindi osengumtshayeli womtshova, uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.

“Umahluko babowindi bakudala labalamanje yikuthi inengi labantu bakudala yikuthi inhlonipho babelayo ukuthi umzali nxa ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka, akwazi kufuna ukuzegada kusasa ngendlela ayabe ephethwe ngayo. Hayi nje, kodwa lakho kudala babekhona abangamahlongandlebe. Kodwa osekusenzakala khathesi nje yikuthi inengi labo ngabantwana basakhula, njalo umthetho abawazi, umuntu omdala kabamazi. Bavele babe zinyamazana, ngoba bahlala bedakiwe isikhathi sonke. Kanti nje akusibo bonke, kulabanye abakwazi ukuphatha kahle umuntu.”

UNdlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela.

“Kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengasonesi ukuthi uyabe ebuye enguwindi kodwa ecine enguDriver. Ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzane ubona izinto zisenzakala, ukwazi imota kuba lula. Into yonke nje iqalela esifisweni somuntu, ekuthini ungubani ngoba kahle kahle sesikhangele ngezenzuzo, inengi bayazuza imali engathi ithe qotshotsho edlula sikhangele mhlawumbe ema industry. Imali ngeke ibavimbele ukuthola ama licence, into nje yisifiso sabo. Bayathatha nje ama licence inengi labo becine bengo driver.”

Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labatshayeli lezihambi. Balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke, bakhombe ngophakathi.

Owindi Bakhathaza Abagada Imitshova Na?
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:27 0:00


Facebook Forum

XS
SM
MD
LG