amalinks wokungena

Breaking News

Simanikiniki Isibhedlela seThorngrove Okumele Kwelatshwe Abagula iCoronavirus


Phakathi kwesibhedlela okumele kulaliswe abagula umkhuhlane weCoronavirus. (Annahstacia Ndlovu)

Amalunga ekhomithi yedale lephalamende ebona ngezempilakahle athi isibhedlela seThorngrove Hospital koBulawayo, eselapha abalomkhuhlane omemetheka kakhulu, asilungelanga ukuba izigulane zelatshwe zihlala kuleyo ndawo okugoqela abalomkhuhlane weCoronavirus.

Amalunga edale lekhomithi elikhokhelwa nguDokotela Ruth Labode. (Annahstacia Ndlovu)
Amalunga edale lekhomithi elikhokhelwa nguDokotela Ruth Labode. (Annahstacia Ndlovu)

Amalunga la athi akulamitshina eqondileyo engasetshenziswa ngabezempilakahle ngakho-ke labo balakho ukuba lemikhuhlane yezigulane.

Amalunga la akade ethekelele indawo le aphinde athi akulamithi yokuhlanza isibhedlela lesi okumele sihlale sihlanzekile.

Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThorngrove Hospital esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane lecoronavirus besithi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi.

Umgcinisihlalo wekhomithi le, uDokotela Ruth Labode, uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.

Naku okunye okusesibhedlela lesi. (Annahstacia Ndlovu)
Naku okunye okusesibhedlela lesi. (Annahstacia Ndlovu)

''Isibhedlela okuthiwa sizagcina izigulane zeCoronavirus koBulawayo asilungelanga ukuhlala muntu ngoba asilalutho olusebenzisekayo yindlu eyayihleli ingasasebenzi. Ayihlanzekanga yonke into yakhona ayicaci. Ngale okulezigulane zeTB kuhlanzekile kodwa ngapha kubi. Ikhansili ayincediswe isebenze.''

UDokotela Labode uthe imali efike izigidi ezingamatshumi amabili lanhlanu (USD$25 million) eyanikwa ilizwe leZimbabwe yinhlanganiso yeGlobal Fund kumele isetshenziswe ukuthuthukisa isibhedlela lesi.

''Zonke izibhedlela zakoBulawayo azilungelanga ukwamukela lokugcina abantu abazohlolwa labatholakala belegcikwane lecoronavirus. Sesilinde ukuba imali yeGlobal Fund izoncedisa ikhansili yedolobho lakoBulawayo kulungiswe lindawo icace kuyethengwa lemibheda ezasebenza esibhedlela Ekusileni sivulwe kungabi lomuntu ozaya eThorngrove. Isibhedlela size silungele ukugcina abantu.''

Isibhedlela seThorngrove koBulawayo. (Annahstacia Ndlovu)
Isibhedlela seThorngrove koBulawayo. (Annahstacia Ndlovu)

Omele iNkayi South edale lephalamende, UNkosikazi Stars Mathe, obekhona ezohlola sibhedlela seThornGrove Hospital, uvumelane loDokotela Labode.

“Isimo esiseThorngrove asimanga kahle. EThorngrove kumele sisebenze nzima ukuze mhla kusiba lomkhuhlane lo bathole usizo njalo indawo ihlanzekile. Izisebenzi azila mpahla yokuvikela ukubamba mkhuhlane. Yonke into yakhona ayihlelekanga kudingeka ukuba lindawo ilungiswe masinya ayikho esimeni sezempilakahle.''

Ilunga ledale lephalamende koBulawayo, uJasmine Toffa, uthe uBulawayo udinga uncedo kakhulu ngoba yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela.

Thorngrove Hospital. (Annahstacia Ndlovu)
Thorngrove Hospital. (Annahstacia Ndlovu)

''IThorngrove Hospital akulalutho abakalungeli ukwamukela izigulane yonke into yabo ayihlanzekanga njalo ayilungele izigulane. Isigulane singafika lapha sihle sibulawe yingcekeza elapha. UBulawayo udinga uncedo kakhulu lezisebenzi seziphelelwe azila okokubamba ukuze zisize izigulane uma kugaqhamuka umkhuhlane edolobheni.''

Ilunga ledale lephalamende ePumula, uNkosazana Sichelesile Mahlangu, uthi ugatsha lwezempilakahle akulalutho abasebelwenzile ekulungiseleleni ukumelana leCOVID-19.

''EThorngrove ayilungelanga ukuthatha izigulane uma ngiqathanisa lesibhedlela seHarare. Ugatsha lukahulumende lwezempilakahle sathi sibabuza bathi sebelungiselele ezigabeni zonke zelizwe ukumelana lomkhuhlane weCoronavirus kodwa esikuthole lapha akuhambelani labasitshela khona ngoba isibhedlela seThongrove asilalutho, asilungelanga ukwamukela muntu.''

UMqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo, uDokotela Khulamuzi Nyathi, uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abaleCOVID-19, sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke.

Okunye okusesibhedlela seThorngrove koBulawayo. (Annahstacia Ndlovu)
Okunye okusesibhedlela seThorngrove koBulawayo. (Annahstacia Ndlovu)

''Sesithe sahlala phansi sakhangela ukuba yini esiyidingayo kumali ilizwe eselithe layithola ukuthi senze isibhelela sisebenze ukwamukela izigulane zeCOVID-19 njalo sesithe sathumela indingeko zethu zonke ezingasenza sisebenze esigodlweni silokhe silindile okwamanje silokumbalwa okwamalanga angatsho lutho. Okwamanje asilalutho njalo akusebenzeki ngoba lezisebenzi azila impahla ezithile lemithi ethile yokusebenzisa.''

Isibhedlela seThorngrove Hospital silakho ukugcina izigulane ezilitshumi lasikhombisa abantu bengaminyananga.

Okwamanje akulamuntu ogcinwe khona. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempilakahle bezikhala ngezembatho zokusebenzisa lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama sanitizers.

Okwamanje akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG