amalinks wokungena

Breaking News

Abadabuka eZimbabwe Abahlala eSouth Africa Bethuswa Yikumemetheka Kwegciwane leCOVID-19


Bahlolwa igciwane leCOVID-19 eJohannesburg, South Africa, Dec. 19, 2020.

Sezethuke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ngemva kokuba icoronavirus ihlasele abantu abedlula izinkulungwane ezingamatshumi amabili yabulala abedlula amakhulu ayisitshiyagalombili izolonje kuphela.

Ugatsha lwezempilakahle lumemezele ukuthi izolo kuphela abantu abahlaselwe yicoronavirus bedlula izinkulungwane ezingamatshumi amabili lanye (21,832). Abafileyo bedlula amakhulu ayisitshiyagalombili (8,44). Lokhu kutsho ukuthi inani labo bonke asebehlaselwe yicoronavirus kwele South Africa selisedlula isigidi esilenkulungwane ezilikhulu (1,100,000).

Ngokwakuqala ukuthi inani labantu abahlaselwayo labafayo langalinye libephezulu ngaloluhlobo.

Lezindaba sezethuse kakhulu izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa.

Abanye bathi sebesesaba lokuphuma phandle ngoba kukhanya lumkhuhlane usugcwele emuntwini wonke. Isizalwane seZimbabwe, uThembeka Ncube, uthi okumzwisa ubuhlungu yikuthi indlela abeZimbabwe abaphathwa ngayo nxa bengena emngceleni kweleSouth Africa yiyo ezakwenza ukuthi babulawe yileli gciwane okwedlulise amalawulo.

“Kube bona bayaqakathekisa ukuthi abantu baphathe incwadi zokuhlolela icovid ngesikhathi. Njalo bengami isikhathi eside laphana ngoba siyezwa ukuthi akumelanga abantu bebe more than 50 kwezinye indawo more than 30. Kodwa bona bayekela abantu bebe baningi belale laphayana bephefumula imoya ephefumulwe ngabanye abantu, behlangana labanye abantu. Hayi lento izwisa ubuhlungu ngoba ma ngikhangele ngempela isifo lesi sizasiqeda thina abanengi njengamaZimbabweans.”

Umlingisi weZimbabwe odumileyo, uDJ Mapressa, uthi basevalweni olumangalisayo. Uthi okubadanisayo yikuthi inkokherli zeAfrica zilokhu ziphitsheka ngokumelela imithi yaphetshaya kanti akulamizamo eyenziwayo ukuthi kuzanywe lemithi yesintu njengoba bekusenzeka emandulo.

“Khona kuyasi affector njengoba kuyavala amaborder thina vele singabantu abanormadic abantu beZimbabwe. Abantu beZimbabwe ngabantu abahlala behamba. Noba kungelasidingo umuntu wakhona uyahamba elandela abanye ecabanga ukuthi lapho abayakhona yikho okulamagreen pastures. Kusazosihlupha sibili ngoba ngezibalo zonezi uyabona ukuthi ilockdown khona izakhuphuka eyeku stage 5 iye kustage 10. Kulabantu abazabulawa yi-anticovid, bebulawa yikudubeka, bebulawa yindlala bebulawa ngotsotsi.”

UNkosazana Thembi Ndlovu yena uthi ngobunzima obuhlangana labeZimbabwe ekungeneni ezibhedlela kwele South Africa, kutsho ukuthi bazaphela. Uthi kusegcekeni ukuthi amabhizimusi amancane azavalwa kuthiwe yiwo amemethekisa leli gciwane.

“Ingcikwane leCovid-19 liyasihlasela thina amaZimbabaweans ahlala eSouth Africa kakhulukazi. Sonke siyazi ukuthi amabhizimusi angekho emthethweni avalile ngobunengi bawo. Lokhu kutsho indlala kithi amaZimbabweans ngoba inengi lethu kulapho esisebenza khona.”

Ingcitshi zithi uhlobo olutsha lwecoronavirus olutholakala kwele South Africa yilo olumemethikisa kakhulu lumkhuhlane okwedlula obekusenzeka kuhlandla lakuqala.

Kodwake bayahlekelela abanengi kwele South Agfrica ngemva kokuba uhulumende ememezele ukuthi abantu abedlula isidigi bazaqala ukuthola umuthi wokuzivikela kuleli gciwane kweleSouth Africa kuyonale inyanga.

Kodwake kwabe Zimbabe akusindaba zalutho lezi ngoba kusegcekeni ukuthi kuzaqakathekiswa kuqala izizalwane zakwele South Africa njengalokhu okwenzeka khathesi ezibhedlela.

Facebook Forum

XS
SM
MD
LG