amalinks wokungena

Breaking News

Coronavirus

UMongameli Mnangagwa Uncoma uHulumende Wakhe Ngokuqhuba Kuhle Uhlelo Lokuhlaba Abantu Ijekiiseni yeCovid-19 Vaccination

President Emmerson Mnangagwa.

Ele Zimbabwe libikwa liphakathi kwamazwe awezwekazi le Africa, aphezulu kuluhlu lwalawo aqhuba kakhuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19, eye Vaccine.

Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcitshi zezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kweleChina kawakasebenzi okwezinga laphezulu.

Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana, eyebulenjini eye Twitter uMongameli Emmerson Mnangagwa uncome inkokheli yogatsha lwezempilakahle, ethi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveza ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela okwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19. Ekhuthaze uzulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile.

Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu iCovid 19 Vaccine liqale ngoNhlolanja, kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela.

Ihlandla lesibili laba ngelababalisi, abezomvikela, abafundisi labantu abaphila lemikhuhlane engelaphekiyo lalabo abezempilakahle ababe sele kuhlandla lakuqala.

Kodwa ingcitshi zezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlatshwa uzulu weZimbabwe, alungiswa kwele China, alamandla angakanani, okumelana lalolubhubhane.

Omunye olomcabango munye nguNkosikazi Nosipho Sithole ongu Mongikazi waseHarare.

“IVaccine le mina kangiyithembi, wonke amajekiseni kumele afundiswe abantu axazululwe kuleli. Kasiphiwanga usizo oleneleyo kabahlabane bona sezibona ukuba ngubani ozaphila”

Lokhu kusekelwe ngu Dokotela Henry Madzorera yena othi kumele uhulumende achasisele uzulu ngokugcweleyo ukuba imithi yele ijekiseni isebenza njani.

“Okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni e SInophram le Sino vac asebenza njani ngoba sesihlabe abantu abangi. Sekufuzze sibe lolwazi njalo oDokotela kumele ngabe sebekwazi”

Kodwa umphathintambo wezemali uMnu Mthuli Ncube uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.

“Sifuna ukubona ukuba siyaba lemali efika ukuba sithole amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziwo ngoba yimali esiyithole kuleli”

Kwathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu -100 000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala kuthi izolo ntambana besebezafika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili.

Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni alikhulu nge nyanga okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye ye khulu ngenyanga kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga selifika kulelo elalikhangelelwe.

Uhulumende useyengezelele indawo zokuhlabela ijekiseni yeCovid 19 Vaccine, elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni eseduzane lalapho ahlala khona.

Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilitshumi-10million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba yisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini-60%.

Ugatsha lwe Africa Centre for Disease Control (CDC) luthi ele Morroco yilo eselihlabe abantu abanengi abafika izigidi ezingamatshumi amane- 4 million asebehlatshwe kabili.

Amanye amazwe abikwa eqhuba kuhle kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni eye Covid 19 Vaccine ngagoqela ele Malaysia, Rwanda, Senegal, South Africa lele Zimbabwe.

Ele Zimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1,2 million samadola eMelika kwele China.

Amanye amajekiseni aphose afike ingxenye yesigidi- 400,000 asephiwe ele Zimbabwe ngele China kuthi ele India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintantu 35,000.

Udaba lohlelo lokuhlatshwa kwabeZimbabwe ijekiseni yeC19 Vaccine siluphiwa nguMlondolozi Ndlovu
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:31 0:00

See all News Updates of the Day

Kawuhlonitshwa Umsebenzi Wethu eZimbabwe: Kutsho Abalisi

World Teachers Day

Ababalisi beZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo, olweWorld Teachers Day ngesikhathi bekhala ngokungazihluphi kukahulumende ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo.

Lokhu kuphume embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye Amalagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe - ARTUZ abawethule ukunanza ilanga lanamuhla eleWorld Teachers Day.

Isikhulumeli seARTUZ, umnumzana Thembakhuye Moyo ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.

"Izikhalazo zethu esikhala ngazo, liholo. Singalikhangela iholo

lethu, seligugudeke kakhulu, nxa ukhangela izidingo ezifunakalayo. Umuntu ulemuli, iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo. NgeSilungu sithi thina i-Salary isiyi 50% ye, kuthiwa yi-Total Consumption Poverty Line, eyiyo evezayo ukuthi umuntu uyahola, uyenelisa yini ukuthenga izidingo zakhe."

U-Moyo uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane lenhlupho eziphindiweyo nxa kuqathaniswa labasebenzela emadolobheni.

"Pho thina njenge ARTUZ, inhlanganiso evele iyeyame kakhulu kubabalisi basemaphandleni,

sikubona kuyikudlalela phezu kwesithunzi sombalisi, ukuthi umbalisi ahlale endlini yotshani, evuzayo, etshekileyo. Ukuthi nxa izulu lisina, kuyafana lomuntu ophandle. Umbalisi ehle, ahambe umango ongange 10km, 15km elanda isikolo."

Okugcizelelwe ngumnumzana Effie Dlela-Ncube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye National Consumer Rights Association – NACORA.

"Liqiniso elikhulu elikhulunywa yizisebenzi ukuthi kabaholi, abathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo, njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo. Kanti ke wonke umuntu alayo, ukufunda ayabe elakho noma kungaphi emhlabeni, yizandla lomcabango katitshala "

U-Ncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu hatshi e Zimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.

"Kodwa nxa kuseZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu, umsebenzi wakhe kawuhambisani lalokho akuholayo, ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khonalokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu, kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khonalokho"

Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye Primary le Secondary umnumzana Taungana Blessing Ndoro utshele lumsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo wokuthuthukisa isizwe. U-Ndoro kodwa uthe akenelisi ukuthatshwa amazwi ngaloludaba ngoba ubekuhambo etshayela imotha.

Usuku olwe World Teachers’ Day lunanzwa emhlabeni jikelele mhlaka 5 Mfumfu minyaka yonke njalo lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka1994, ngemva kokulotshwa kwesivumelwano eseRecommendation Concerning the Status of Teachers, luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba, olubona ngezemfundo olweUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation, kanye lolubona ngezezisebenzi olwe International Labour Organisation, ngomnyaka 1966.

Udaba lokunanzwa kosuku lwababalisi olweWorld Teachers' Day siluphiwa nguMavis Gama
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00

Usudluliselwe Phambili Umncintiswano WabeMarvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament

Marvelous Nakamba Foundation

Umncintiswano wenguqu owabafana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa, ama Under 17, oqoqwa ngabenhlanganiso yeMarvelous Nakamba Foundation awuseyikuba khona lonyaka njalo abaqoqi bawo bathi usuzaqutshwa ngomnyaka ozayo.

I Marvelous Nakamba Foundation yinhlanganiso ebunjwe ngumdlali wenguqu oyisizalwane selizwe le Zimbabwe odlalela iqembu le Aston Villa kwele Ngilandi uMarvelous Nakamba.

Linhlanganiso iphathisa abasakhulayo kwele Zimbabwe ngokubabhadalela imali yesikolo kanye lokuthuthukiswa komdlalo wenguqu eZimbabwe.

Umncintiswano lo obekumele uqale lonyaka uhlose ukupha abasakhulayo ithuba elokuba babonwe ngamaqembu aphetsheya.

Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeMarvelous Nakamba Foundation njalo enguyise ka Marvelous uAnthony uthi isikhathi kasisavumi ukuba umncintiswano lo ozangenwa ngamaqembu asuka endaweni ezitshiyeneyo zakwele Zimbabwe uqhutshwe lonyaka.

“Umncintiswano usazakuba khona ngomnyaka ozayo ngoba lonyaka sibone ukuthi isikhathi sesisitshiyile.

Asikabi losuku lwakhona njengoba sikhona sizahlala phansi njengenkokheli sibone ukuthi yiluphi usuku okuzaqhutshwa ngalo lumncintiswano kodwa wona usuzakuba khona ngomnyaka ozayo noma sekutheni,” kutsho uNakamba.

Umncintiswano lo ubuhlelwe ukuba ube khona ngenyanga kaNhlangula lonyaka kodwa wasudluliselwa phambili ngemva kokuba ezemidlalo zimisiwe elizweni ngemva kokuba kusuke kwakhuphuka inani lalabo abatholakale belomkhuhlane we Covid – 19.

Kungaphumelela ukuba lumncintiswano udlalwe ngomnyaka ozayo kuyabe kungokwakuqala ukuba ubekhona njalo abaqoqi bawo bathembisa ukuba bazaletha abasebenzisana labo abahlala phetsheya kolwandle ukuba bezodinga abadlali abangabadingela amaqembu okudlalela khonale.

Sikhangele umdlalo kakhilikithi;

Umqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uAdam Chifo uthi bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba baqhube kuhle kumncintiswano wokudinga amaqembu azakuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba owohlobo lwe One Day International.

“Kusobala ukuba limidlalo esiyakuyo eye ODI ikuzinga eliphezulu kulale esisuka kuyo ngoba kulamaqembu alohlonzi kulathi.

Sizazama konke okusemandleni ethu kodwa ukuba lumncintiswano usithole silungiselele ngemfanelo.

Asijwayelanga ukudlala kuzinga eliphezulu kumidlalo ye ODI kodwa njengokutsho kwami sizazama ngamandla ethu wonke njalo lemidlalo yobungane esihlele ukuyidlala phambilini komncintiswano izasiphathisa kakhulu,” kutsho uChifo.

Lumncintiswano obizwa ngokuthi Women’s ODI World Cup qualifier 2021 uzaqhutshelwa kwele Zimbabwe kusukela mhla zingamatshumi amabili lanye kunyanga ka Mpandula usiyafika mhla zinhlanu kuMpalakazi.

Amazwe azancintisa ngabalisa ele Pakistan, ele West Indies, ele Sri Lanka, ele Bangladesh, ele Ireland, ele Thailand, ele Papua New Guinea, ele Netherlands kanye lele United States of America.

Amaqembu amathathu azaphutsha esendaweni eziphezulu yiwo azathola ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele New Zealand.

Zimbabwe Democracy Institute: Uhlangothi Lwezempilakahle Soluphanjaniswa Ngamandla Ngezombusazwe

Zimbabwe Democracy Institute

Umsebenzi wezempilakahle phansi kukahulumende weZimbabwe ubikwa ungaqhubi kuhle ngenxa yikuphazanyiswa ngezombusazwe ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe lizama ukumelana lobhubhane lwe COVID-19.

Lokhu ngokunye kokuvezwe luphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ezimeleyo ecubungula ngezombusazwe eye Zimbabwe Democracy Institute - ZDI abalwenze phansi kwesihloko esithi “ LOCKING DOWN DEMOCRACY IN ZIMBABWE’S COVID 19 ERA.”

Umqondisi we ZDI, uDr Pedzisai Ruhanya uthi loluphenyo belukhangela njalo indima edlalwa ngabakubutho emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sokumelana le COVID-19.

“ Liyazi ukuba ngubani ongumphathintambo wezempilakahle, liyazi njalo ukuthi ngubani ongunobhala wogatsha lwezempilakahle, lizabona ukuthi sebesanda abakubutho kumisebenzi okumele yenziwe nguzulu.”

Okusekelwe ngesinye isiphathamandla seZDI, umnumzana Bekezela Gumbo.

“Uphenyo lolu luyaveza ukuthi abezamabutho laba bangena ngendlela ezintathu, kulo kuthiwa yiku aphoyintwa ngumongameli, ukuthi bathathe imisebenzi emikhulu kakhulu kwabezempilakahle njalo okwesibili sibone ukuthi baphiwe abantwana abangena bengaso mabautho, baya joyiniswa ukuthi bejoyine i-Army and abantu abasebenza ngaphakathi, abathokozi ngakho khonokho.”

U-Gumbo uthi sekulendlela esisetshenziswa yokubandlulula abantu ngemihlobo kuqhatshwa izisebenzi zezempilakahle ezivela kwezinye indawo zisiwa lapho okukhulunywa khona indimi ezingazaziyo.

“ Kukanti impilakahle ukuze ibe khona kumele umuntu ezwisise lokho omtshela khona, imithi yona leyi esiyithathayo ingasibulala ma umuntu ositshela ngayo ukuthi siyisebenzise njani engasitsheli ngolimi esiluzwayo. So sikunanzelele ukuthi khonokhuyana lakho kukhona, abantu babuhlungu ngakho okufanele ukuthi i-NPRC kumele ikukhangele ngoba iyindaba eye Peace and Reconsiliation elizweni.”

Umnumzana Ostallos Siziba uthi ukwanda kwabakubutho emsebenzini wezempilakahle akumangalisi.

“So khonokho kube yinkinga ngoba ekuqaliseni bayesenza becatshile ukuthi kufakwe uPermanent Secretary, kufakwe omunye. Khathesi manje sebengena, yikho ubona nje kuloVice President olisotsha, uyabe elokhe ephiwa i-identity yokuthi General, kuhamba kunjalo. Kula ma-Minister, kunjalo, kuyatholakala ukuthi khathesi bengene kuCOVID njengoba sebekwazi ukuthi indaba yeCOVID, bayithatha imali yonke bathi thina yithi esizadistribyuta, yithi esizathenga, yithi esiza admnistrator, imali zakhona.”

Lumsakazo kawusanelisanga ukuzwa okuvelela kuhulumende njengoba esinye seziphathamandla kugatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri ethe angake apha umbono wakhe njengoba engakaluboni lologwalo olumumethe impumela yophenyo olwenziwe ngabe ZDI.

Ugwalo lwempumela yophenyo lwabe ZDI luphethe ngokuxwayisa abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ukuba zihlolisise indaba zokwephulwa kwelungelo loluntu emsebenzini wezempilakahle ngalesi sikhathi sobhubhane lwe COVID - 19.

Bakhuthaza ukuba kuqakathekiswe ukulondolozwa kwelungelo lomuntu wonke elizweni lokuthola lula usizo lokwelatshwa ezibhedlela zikahulumende lokuthi zibhalwe phansi izehlakalo zenkohlakalo ngalesi sikhathi sobhubhane lwe COVID-19.

Sizalandela Isinqumo Sikahulumende Esalisa Abangahlatshwanga Ukuzokhonza Emacaweni Hatshi Esomthethwandaba

Zimbabwe Council of Churches

Inengi labamabandla ezokholo bathi bazolandela okwethulwe lidale labaphathintambo, eleCabinet, elinqume ukuthi amakholwa ahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19, yibo kuphela abazavunyelwa ukuzokhonza mathupha emacaweni.

Inkokheki yezinye inkonzo yethule lumbiko, ngemva kokuba uMahluli womthethwandaba waphezuu oweHigh Court u-Justice David Mangota esenqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso sikahulumende sika mhla ka 11 Ncwabakazi sokuthi abahlatshiweyo yibo kuphela abavunyelwa ukuyakhonza emacaweni abo.

UJustice Mangota wethula lesi sinqumo edabeni olwalukhwezwe ngumnumzana Obert Kondogwe elinye lamagqwetha eliphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu.

Kodwa ngolweSibili ngemva komhlangano wedale leCabinet, umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mutsvangwa uthe kabasinaki isinqumo somthethwandaba bona bama ngesinqumo sabo sokwalela abangahlatshwana emacaweni.

“Iqula labaphathintambo livumelene ukuba amakholwa ahlatshiweyo kuphela yibo azavunyelwa ukuyakhonza njalo kumele inani labo lingedluli isilinganiso sokungamatshumi amahlanu ekhulwini - senani elithwalwa yisakhiwo sebandla linye ngalinye.”

Umfundisi Jacob Mafukidze webandla le Faith Ministry Church edolobheni leChinhoyi uthembise ukuba uzokhuthaza abebandla lakhe ukulandela isinqumo sikahulumende hatshi esomthethwandaba.

“Umbuzo ngothi wona silalela bani, imithethwandaba yini kumbe silalela okuvela kuhulumende?. Thina njengebandla silandela okukhulunywa nguhulumende.”

Umnumzana Dumisani Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi akavumelani lesinqumo sikahulumende.

“Akukho fair ukuthi kuhambe abahlatshiweyo kuphela, what if ungafuni ukuhlatshwa, uzokwenza kanjani, akusamelanga usonte?. Mina ngibona engani sebefosa abantu indirectly.”

Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eye Zimbabwe Council of Churches - ZCC bemelwe ngesinye seziphathamandla sayo, uMfundisi Willingmore Mhlanga ongathandanga ukuthatshwa amazwi uthe bona kanye labe Zimbabwe Heads Of Christian Denominations - ZHOCD abakaphumi lesinqumo ngokwethulwe nguhulumende loba umthethwandaba owe High Court. Wathembisa ukuba uzokwazisa lumsakazo uma kuthe kwaba khona abangabe bekuvumelene phezu kwaloludaba.

Uhulumende uthi ufisa ukuhlaba izigidi ezilitshumi zabantu - 10million kumbe isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini - 60% kusiyaphela umnyaka ukuze uzulu abe ngolondolozekileyo kulomkhuhlane we COVID-19.

Udaba lokuvunyelwa kwabahlatshwe ijekiseni yeCovid 19 Vaccine kuphela emacaweni siluphiwa nguMavis Gama
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:36 0:00

Izikolo Zikhala Ngokuswela AmaCovid-19 Testing Kits

Testing kits

Izikolo ezinengi zeZimbabwe zikhala ngokuthi kaziselakho okokusebenzisa ukuhlola abantu ukuba baleCovid-19 na, loba hatshi, amatesting kits, lanxa uhulumende ethi wakubona kufanele ukuthi izikolo zonke elizweni zivulwe ngoba zilakho konke okudingakalayo ukumelana laleli gcikwane.

Inhlanganiso zababalisi zithi udubo lokuswelakala kokuhlola umkhuhlane we Covid-19 sekuphazamisa kakhulu abantwana ezikolo ngoba besengozini yokuhlaselwa yilo umkhuhlane.

Umkhokheli wenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe (PTUZ) uMnu Takavafira Zhou uthi izikolo ezinengi kazilungelanga ukuhlola lumkhuhlane.

“Sake sakutsho njenge PTUZ ngemva kokuhlola ukuba izikolo ezinengi zazingalungiselanga. Ngemva kokuvulwa kwezikolo kumqotho ukuba izikolo ezinengi sezilalumkhuhlane njalo lokhe usala ukhuphuka ezikolo.

Uqhubeke esithi kumele uhulumende angenele kudubo lolu esithi umkhuhlane we Covid-19 awukaphela loba nje sekutshisa elizweni.

“Izikolo ezifana le Kriste Mambo, Masasa, Tongwe High school, sekulendaba ze Cvodi-19. Labo ababesithi izikolo zivulwe, lokho bengasitsheli ukuba kuthiweni. Izikolo ziyehluleka ukuhlola lumkhuhlane”

Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo kwele Zimbabwe uMnu Taungana Ndoro uthi uhulumende kakatholi imibiko yokuswekalaka kwemfanelo ngesikhathi se Covid-19.

“Siyadana njengogatsha lwezemfundo nxa lisithi kuswelakala imitshin yokuhlolwa iCovid-19. Lawa ngamanga. Izikolo zonke eziphansi kogatshwa lwethu ziyahlola abantwana. Njalo ukuhlolwa loku kutshengisa ukuba silungele ukulwisana le Covid-19”

Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwana indingeko zokuzivikela kulolubhubhane ezinjengamamask, ama sanitizer lokunye, ukuze bahlale bevikelekile sikhathi sonke.

Inengi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba lisabhekane lokumelana leCovid-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo.

Abogatsha lwezempilakhale baphakathi kohlelo lokuhamba belimukisa uzulu ngeCovid-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolubhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane.

Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolubhubhane emtholwampilo oseduze laye kanye lokuhlaba ijekiseni yokuivikela eyeCovid 19 Vaccine.

Udaba lokusilela kwamaTesting Kits ezikolo siluphiwa nguMlondolozi Ndlovu
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:20 0:00

Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG