amalinks wokungena

Breaking News

Coronavirus

UMongameli Mnangagwa Uncoma uHulumende Wakhe Ngokuqhuba Kuhle Uhlelo Lokuhlaba Abantu Ijekiiseni yeCovid-19 Vaccination

President Emmerson Mnangagwa.

Ele Zimbabwe libikwa liphakathi kwamazwe awezwekazi le Africa, aphezulu kuluhlu lwalawo aqhuba kakhuhle uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19, eye Vaccine.

Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcitshi zezempilakahle zisithi amajekiseni alungiswa kweleChina kawakasebenzi okwezinga laphezulu.

Emazwini awalobe enkundleni yokuxhumana, eyebulenjini eye Twitter uMongameli Emmerson Mnangagwa uncome inkokheli yogatsha lwezempilakahle, ethi ele Zimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi aveza ukuba alenhlelo ezikhanya ziphumelela okwamagama ekuhlabeni ijekiseni yokuzivikela ukubanjwa yiCovid-19. Ekhuthaze uzulu ukuba ahlatshwe nxa ithuba lakhe lokuhlatshwa selifikile.

Ihlandla lakuqala lohlelo lokuhlatshwa kwabantu iCovid 19 Vaccine liqale ngoNhlolanja, kuhlatshwa abasebenza ezibhedlela labezomvikela.

Ihlandla lesibili laba ngelababalisi, abezomvikela, abafundisi labantu abaphila lemikhuhlane engelaphekiyo lalabo abezempilakahle ababe sele kuhlandla lakuqala.

Kodwa ingcitshi zezempilakahle zithi kakukabi leqiniso lokuba amajekiseni ahlatshwa uzulu weZimbabwe, alungiswa kwele China, alamandla angakanani, okumelana lalolubhubhane.

Omunye olomcabango munye nguNkosikazi Nosipho Sithole ongu Mongikazi waseHarare.

“IVaccine le mina kangiyithembi, wonke amajekiseni kumele afundiswe abantu axazululwe kuleli. Kasiphiwanga usizo oleneleyo kabahlabane bona sezibona ukuba ngubani ozaphila”

Lokhu kusekelwe ngu Dokotela Henry Madzorera yena othi kumele uhulumende achasisele uzulu ngokugcweleyo ukuba imithi yele ijekiseni isebenza njani.

“Okuqakathekileyo yikuba uhulumende asitshele ukuba amajekiseni e SInophram le Sino vac asebenza njani ngoba sesihlabe abantu abangi. Sekufuzze sibe lolwazi njalo oDokotela kumele ngabe sebekwazi”

Kodwa umphathintambo wezemali uMnu Mthuli Ncube uthi uhulumende wathenga amajekiseni asebenzayo esithi uyawathemba.

“Sifuna ukubona ukuba siyaba lemali efika ukuba sithole amajekiseni lawa. Imali yethu asingeke sithenge ngayo amajekiseni angasebenziwo ngoba yimali esiyithole kuleli”

Kwathatha amaviki ayisithupha ukuba abantu abafika inkulungwane ezilikhulu -100 000 bahlatshwe ijekiseni lakuqala kuthi izolo ntambana besebezafika ezinye inkulungwane ezilikhulu asebehlatshwe okwesibili.

Uhulumende uthi uzathenga amajekiseni alikhulu nge nyanga okutsho ukuba uzahlaba abantu abayingxenye ye khulu ngenyanga kunyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende uthi abantu abahlatshwa ngelanga selifika kulelo elalikhangelelwe.

Uhulumende useyengezelele indawo zokuhlabela ijekiseni yeCovid 19 Vaccine, elizweni lonke jikelele ukuze umuntu wonke enelise ukufinyelela ukuhlatshwa endaweni eseduzane lalapho ahlala khona.

Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu lujonge ukubona ukuba abantu abafika izigidi ezilitshumi-10million bayahlatshwa eZimbabwe, okungaba yisilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini-60%.

Ugatsha lwe Africa Centre for Disease Control (CDC) luthi ele Morroco yilo eselihlabe abantu abanengi abafika izigidi ezingamatshumi amane- 4 million asebehlatshwe kabili.

Amanye amazwe abikwa eqhuba kuhle kunhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni eye Covid 19 Vaccine ngagoqela ele Malaysia, Rwanda, Senegal, South Africa lele Zimbabwe.

Ele Zimbabwe selithenge amajekiseni afika isigidi esisodwa 1,2 million samadola eMelika kwele China.

Amanye amajekiseni aphose afike ingxenye yesigidi- 400,000 asephiwe ele Zimbabwe ngele China kuthi ele India lalo lanikeza amajekiseni afika inkulungwane ezintantu 35,000.

Udaba lohlelo lokuhlatshwa kwabeZimbabwe ijekiseni yeC19 Vaccine siluphiwa nguMlondolozi Ndlovu
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:31 0:00

See all News Updates of the Day

Abongi Bananza Usuku OlweInternational Nurses Day Ngesikhathi Umhlaba Ulwisana leCovid 19

International Nurses Day

Abongi abadabuka eZimbabwe abasebenzela kweleBotswana bamanyane labanye babo umhlaba wonke jikelele ukunanza ilanga ele International Nurses Day, ngesikhathi iCovid-19 ilokhe ihlasela lelo lizwe ngolaka.

KweleBotswana, ilanga leli linanzwa lonyaka ngesikhathi ilizwe leli lidonsa nzima ukumelana leCovid 19, kodwa lisanda kusungula uhlelo lokukuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kulumkhuhlane eyeSinovac Vaccine evele kweleChina. AbeZimbabwe labo besemzileni wokuhlatshwa ijekiseni le.

Unkosikazi Patience Dube-Nleya ngumongikazi kwesinye isibhedlela seGaborone, obe ngomunye wabongi beZimbabwe kweleBotswana abakade besemkhosini wokunanza usuku lwe International Nurses Day, owenzelwe edolobheni leli.

“Hayi, akulandubo ezinengi engihlangana lazo kuzibhedlela esengisebenze kuzo. Kodwa kesinye isikhathi kufika kundaba zeholo, yikho ongathola ukuthi kugelezela kwabalapha. Kodwa ludaba esesiluvumile, kodwa kokunengi siphathwa okulinganayo.”

UDube-Nleya uthi ngemva kokudlula umnyaka belokhe belwisana lomkhuhlane weCovid-19, sebesiya bejwayela ukuphathisa uzulu ngaleligciwane, lona eliqhubeka limemetheka.

Noma nje uDube-Nleya esithi konke nje kuhamba kahle emsebenzini yabo, umongameli wenhlanganiso emela abongi eyeBotswana Nurses Union, umnunzana, Obonolo Rahube uthi kunengi abakuswelayo.

Uthi baqhubeka belahlekelwa ngabongi ababanjwa yiCovid-19, njalo isimo somkhuhlane sesitshengise ukuthi umsebenzi wabongi uyingozi engakanani.

“EleBotswana lingelinye lamazwe elibhalise ukuhlupheka kwabongi okudalwe ngumkhuhlane weCovid-19. Sesidinge ongaphathisa ukulolonga imizwa yabongi ukuze kwehlise ubuhlungu kanye lokuhlupheka okudalwa yisimo ababhekane laso eseCovid-19.” Abongi baphatheke kuhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela iCovid-19 ngemva kokuba eleBotswana lithole imbhodlela zomuthi oweSinovac Vaccine, eziyinkulungwane ezingamakhulu amabili (200,000) ezivele kweleChina.

Inengi labeZimbabwe eliseBotswana kade lingakatholi ijekiseni ngoba kwaqala ukuhlatshwa abaleminyaka edlula amatshumi ayisikhombisa lanhlanu (75). Inengi labeZimbabwe ngabaleminyaka ephakathi kwamatshumi amathathu (30) lamatshumi ayisithupha (60).

Esinye isizalwane seZimbabwe, umnunzana Stanley Ncube ulethemba lokuthi labo bazothola ithuba masinya, lokuhlatshwa ijekiseni le.

“Siyajabula ukuthi ama vaccine la abuye evela eChina sibe qalile ukunika abantu. Bathembisa ukuthi lathi esivela phandle bazasiphathisa ngejekiseni, kuyajabulisa. Sisemzileni lathi siyabhalisa sisebenzisa amafoni, kodwa uma kusehlula sizabhalisa ngobunengi bethu emakilinika.”

Noma nje inengi liyilindele ijekiseni yokuzivikela kuCovid 19, uhlelo lolu lubikwa luhamba ngonyawo lonwabu ezibhedlela ezizimele zodwa, abanye besesaba okuza ngemuva kokuhlahlatshwa ijekiseni.

Kubhubhe abantu ababili ngenyanga edluleyo, ngemva kokuhlatshwa ijekiseni yeAstra Zeneca kweleBotswana, impumela yokuthi babulawe yini ilokhe ingakaphumi.

Sekubhubhe abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye (751) ngenxa yomkhuhlane weCovid-19 kweleBotswana kukanti, abaphose befike inkulungwane ezingamatshumi amahlanu (49,041) sebatholakala belomkhuhlane.

Ilanga leInternational Nurses Day, kalizange linanzwe ngomnyaka ophelileyo kulandela ukuqhamuka lokubhaha komkhulane weCovid-19 emhlabeni jikelele.

Lalonyaka abongi bananze ilanga leli besezibhedlela zabo ezitshiyeneyo, kungabuthanwa ngenxa yesimo esikhona seCovid-19.

please wait

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00

Kuqhamuka Udlakela Endaweni Lapho Abantu Abakha Khona Amanzi Emalokitshini akoBulawayo

Abadinga amanzi koBulawayo ...

Abenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye Matabeleland Institute for Human Rights, yethule impumela yocwaningo elwenzileyo, eveza ukuba ngesikhathi seCovid-19 Lockdown, sokuqhamuke ukufuthelana okukhulu ezibholaneni lakuzo zonke indawo abantu abakha khona amanzi emizini eminengi yakoBulawayo.

Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eMatabeleland Institute for Human Rights uMnu Khumbulani Maphosa uthi sokuvame ukuba lokuthethisana kwezinye izikhathi abantu bacine sebesilwa lapho abakha khona amanzi.

"Senze ucubungulo ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu lapho abathatha khona amanzi uma evaliwe, sibuze omama labosisi ngoba yibo abakha amanzi. Esikutholieyo kukuba 89 percent bayathethiswa, 89 percent bayatshayana ukulwa, 81 percent bahlangane okufuqana kuthi 47 percent bahlange lokufungelwa njalo lokhu kusenziwa kakhulu ngamajaka kuku 92 percent, kuthi 50percent ngamankazana. Abahlukuluzwa kakhulu ngabantwana, amankazana labomama."

Olwela amalungelo oluntu, uMnu Mbuso Fuzwayo uthi isimanga yikuba izulu linile lonyaka ngakhoke bekungadingeki ukuthi abantu babe bebangisana amanzi ngale indlela.

"Kulusizi ukuba ngokwehluleka kokuhlela kukahulumende kubangela ukuba abantu bacine belwela amanzi ngoba engatholakali lona izulu linile. Kuqakathekile ukuba uhulumende akubone ukuthi akula esinye isizatho ngaphandle kokwehluleka ukuba abantu baswele amanzi lona izulu linile ngobunengi akulasizatho sokuthi abantu bayahlupheka amanzi okubangela ukulwa lokuzondana kumphakathi ngenxa yokwehluleka kukahulumende.”

Abenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eyeWorld Health Organisation, bathi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana leCovid-19 elizweni lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni yeCovid-19 Vaccine. Kunje bathi baphakathi kokuphuma lenhlelo ezizakwenza ukuba abantu bangahlupheki ngesikhathi seCovid-19.

Isibhedlela seThorngrove Hospital silabantu abane abaliswe khona ligcikwane leli. Kuthi esibhedlela se Elangeni Centre kulabahlanu abalaliswe khona.

Abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye -5 634 bahlabe ijekiseni yokuvikela iCovid-19 okwesibili osekulethe inani lasebehlabe okwesibili ku nkulungwane eziphose zifike ikhulu 99,765.

Intathelizindaba zeZimbabwe, Zimanyana Lezinye Ukunanza iWorld Press Freedom Day

World-Press-Freedom-Day-2021

Intathelizindaba zeZimbabwe zimanyene lezinye emhlabeni jikelele ukunanza usuku lokuhlonipha lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day, kodwa zikhala ngokuthi zibhekana lenhlupho ezinengi njalo zisebenza phan si kwesimo esingasihle elizweni.

Ukuthakazelela usuku lolu lonyaka, inkokheli zenhlanganiso ezimela intathelizindaba zibuthene edolobheni le Windhoek kwele Namibia zinanza iminyaka engamatshumi amathathu selokhe kwalotshwa ugwalo lwesivumelwano se Windhoek Declaration.

Lesi sivumelwano salotshwa ngomnyaka ka1991 emhlanganweni owaqoqwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye UNESCO owabuthanisa intathelizindaba ukuba zikhulume inhlupho ezazihlupha ngalesosikhathi.

Lonyaka intathelizindaba lezi zihlangene njalo e Windhoek ukucubungula iziqondiso ze Windhoek Declaration, kuthi ezinye ezingenelisanga ukuba khona emhlanganweni lo, ziwungene ngenkundleni yebulenjeni be internet ku Zoom.

Ingcitshi ezikhulume emhlanganweni lo zithi umsebenzi wentathethi ulijekiseni lokwelapha indaba ezingamanga lenkulumo ezingasizo eziphuma enkundeni zakulezinsuku zokukhulumisana ezesocial media.

Ekhuluma ese Namibia, umhloli wenhlanganiso elawula umsebenzi wentathelizindaba eyeVoluntary Media Council of Zimbabwe (VMCZ) uLoughty Dube uthi umsebenzi wokwethulwa kwezindaba uqhakathekile ikakhulu ngezikhathi ezinjengalezi zokuqhamuka kweCovid-19.

“Yikho sibona ukuqakatheka kwentathelizindaba ngesikhathi se Covid-19. Abantu bayabe befuna ukuthi naglesisikhathi bathole imibiko eqondileyo. Ngenxa yokusabalala kwendaba zamanga abantu bayabe bengela qiniso ngendaba abazitholayo, yikho intathelizindaba ziqakathekile”

Lokhu kugcizilelwe ngomunye umbalisi wekolitshini leZimbabwe Open University uMnu Nkosini Khuphe yena othi kungumlandu wentathelizi ukunceda uzulu ukwehlukanisa phakathi kwamanga le qiniso.

“Intatheli zizndaba ziqakatheke kakhulu ngalesi sikhathi se Covid-19 isikhathi lesi sihambisana lamanga akade egcwele kakhulu ku social media, abanye besithi uyasebenzisa lokhu ukuze uzelaphe, kodwa intatheli zincedile ukutsho iqiniso”

Okhokhela intathelizindaba ezisakhulayo uLeopold Munhende uthi njenge ntathelizindaba kwele Zimbabwe bahlangana le ndubo ezinengi.

“Lonyaka sikhumbula ilanga leli sisola njalo sicela uhulumende ukuba atshiyane loluntu bakhe bokubpha lokuhlukumeza intantelizindaba. Amalunga wenhlanganiso yethu yiwo abe ephambili ekulobeni indaba lezi eze Covid-19”

Umkhokheli we nhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations (ZACRAS) uNkosikazi Vivienne Marara-Zhangazha uthi isifiso sabo yikuba uhulumende aqhubeke esipha amathuba kumisakazo eminengi elizweni, ikakhuu eyezabelo, ukuze uzulu athole imibiko ehlukeneyo.

“Sifuna ukuthi uhulumende labathapha indaba benze uzulu athole izindaba lapho abayabe bekhona. Sithokoza ngoba lokhu kwenzakala ngesikhathi sekulemisakazo kazulu eyisithupha eyanikezwa uzulu nguhulumende”

Lokhu kusekelwe ngumgcinisihlalo we khomithi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko ephalamende uNkosikazi Sipho Mokone- Ndlovu othi idale lephalamende liyenza konke okusemandleni alo ukuzama ukulungisisa indubo ezibhekane lentathelizindaba.

“Lusuku lapho umhlaba wonke nje jikelele othakazelela ukuba intathelizinsaba zizimele zodwa. Idale le phalamende lakhipha umthetho owawuncidezela intathezindaba owe AIPPA uyakhitshwa, sikhipha yonke imthetho encindezela intathethi”

Umsekeli ka mphathintambo wezokwethulwa kwemibiko, oyintathelizindaba ngokwakhe, uKindness Paradza uthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele yikho esethula lokulolonga imithetho evikela ukuhlukunyezwa kwentathelizindaba.

“UMongameli lo esilaye khathesi sowatsho ukuba iAippa nguththeo umubi kakhulu. Sesakhipha iAIPPA sabeka iFreedom of Information Act (FIA), le Zimbabwe Media Commission Act, akukaze kwezakale lokhu”

Intathelindaba zeZimbabwe zibhekane lenhlupho ezinengi ezabalisa iholo eliphansi, ukubotshwa mahlayana ezigoqela abanjengoFrank Chikowere, Hopewell Chin’ono, Sam Takawira abasebenza bezimele leye Studio 7 olodaba olulokhe lusemthethwandaba sikhulumanje, uNunurai Jena yena owetheswa icala lokusebenza ngesikhathi se Covid-19 Lockdown.

Isibhedlela seThorngroove, Sithola Isipho seMphahla Yokuzivikela kuCovid 19, YamaPPE

Isipho semphahla yokuzivikela yamaPPE esiphiwe isibhedlela eseThorngroove, sakoBulawayo

Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ukwehla kwenani lasebetholakala beleCovid 19, eZimbabwe kubangelwa yikuqiniswa kwemisebenzi langenhlelo zokusebenzelana kukahulumende labenhlanganiso ezizimeleyo, empini yokulwisana lobhubhane lolu.

Kunje abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, baphe isipho sempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekumelaneni lokumemetheka kweCovid-19 esibhedlela seThorngroove Hospital, ngoLwesihlanu.

Isipho semphahla yokuzivikela yamaPPE esiphiwe isibhedlela eseThorngroove sakoBulawayo
Isipho semphahla yokuzivikela yamaPPE esiphiwe isibhedlela eseThorngroove sakoBulawayo

Esipha lesi sipho omele iZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDokotela Brian Mbanje uthe isipho sabo sijonge ukuncedisa izisebenzi zezempilakahle ezisengozini enkulu yokuthelelwa leli gcikwane.

"Lamhla siphe iPersonal Protective Equipment ehlanganisa amamask, sanitizers, boots, gloves, gowns, buckets, mops, soap kuncedisa ukuba amahealth workers ancedise ukumelana lokumemetheka kwecovid bahlale behlanzekile begcine lezigulane."

UMayor wedolobho lakoBulawayo, uMnu Solomon Mguni ubonge kakhulu lesisipho ethi sizanceda iekuthini izisebenzi zempilakahle zingakhathali.

Ummeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye World Health Organisation uDr Alex Gasasira uthi bayenza konke okusemandleni abo besebenzelana lohulumende weZimbabwe ukuncedisa ukumelana leCovid-19 elizweni lokubona ukuba abantu bayahlatshwa ijekiseni yeCovid-19 Vaccine. U Gasasira uphinde wathi njalo bayajabula kakhulu ngendlela iZimbabwe esebenza ngayo ukumelana lokumemetheka kweCovid-19 kusukela emulini kusiyafika kwezemtholampilo.

Isibhedlela seThorngrove Hospital silabantu abahlanu abaliswe khona ligcikwane leli. Kuthi esibhedlela se Elangeni Centre kulabahlanu abalaliswe khona.

Luzaqhubeka NgolweSithathu Uhlelo lweCovoid-19 Vaccination KweleSouth Africa

COVID-19 Johnson & Johnson Vaccine

Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngendlela etshiyeneyo isimemezelo seSouth Africa sokuthi uhlelo lwevaccination yeCovid-19 obelumisiwe luzaqhubekela phambili kusekela ngolweSithathu.

Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle kweleSouth Africa umnumnzana Zweli Mkhize utshele abezindaba ukuthi inhlanganiso ekhokhela ezokusetshenziswa kwemithi yokwelapha iSouth African Health Products Regulatory Authority isithe ijekiseni leJohnson and Johnson okuyilo lodwa elisasetshenziswa okwakhathesi kweleSouth Africa ukuvikela icoronavirus liphephile. Loluhlelo lwamiswa ngemva kokuba abesifazana abayisithupha ababehlatshwe ijekiseni leJohnson and Johnson kweleMelika behlaselwe ngumkhuhlane wokunquma kwegazi.

UMkhize uthi phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amathathu (close to 300,000) asebehlatshiwe kweleSouth Africa akekho osebelomkhuhlane wokunquma kwegazi

Ingozi yaleli jekiseni incane kakhulu nxa kuqathaniswa lobuhle bokuyithola.

Kodwake iSouth Africa isikhuthazwe ukuthi ihlolisise kakhulu abahlatshwayo ukuze kungahlatshwa abasengozini yokunquma igazi. Kufanele njalo wonke ohlatshwayo atshelwe ukuthi isingabakhona ingozi yokuthi anqunyelwe ligazi. Ikhuthazwa njalo ukwethula uhlelo lokonga labo abavelelwa yimikhuhlane ngemva kokuhlatshwa.

Leli nyathelo selilethe imibono eyehlukeneyo kuzizalwane zeZimbabwe ezikhangelele ukuhlatshwa kweleSouth Africa.

Unkosazana Mercy Mvundla uthi inkulumo esezikhona ngaleli jekiseni zibatshiya belemibuzo.

“Kuletha ukuhlangahlangana emakhanda asisazi ukuthi ithemba silibeke ngaphi ngoba lakuhulumeni ma engahlalanje agoqe izandla angenzi lutho thina singabantu sizabuya simsole futhi. Ngakho ngicabanga ukuthi uhulumeni kuhle adedele umjovo akhulule abazizwa bekhululekile ngoba akuphoqelelwa muntu.”

Esinye isizalwane seZimbabwe umnumnzana Nkululeko Mathe uthi akazimiselanga ukusondela lapho okulejekiseni le khona.

“Kuhle kakhulu ukuthi sebeyilungisile. Kutsho labo abakade bethakazelela ukuthi bayithole le vaccine bahlatshwe sebezahlatshwa ngokukhululekileyo. But mina kwelami iside hayi cha ngizibona ngisafe nginje ngingahlatshwanga. Angazi ma ngingahlatshwa ngingasala nginjani may be ingiphathise ngekhanda ingiphathise ngezifo leyo vaccine yabo ngizithole sengizihotshele khona ukugula so angiboni ukuthi ngingayithakazelela leyo vaccine.”

Kodwake isiphathamandla senkampani yemingcwabo iMthwakazi Funerals umnumnzana Jeffrey Moyo ukhuthaza labo abathandabuza ukuhlatshwa ukuthi balicabangisise lelo nyathelo ngoba icona isasekhona njalo iyabulala.

“Sithi uhlelo aluqhubekele phambili ngoba sithi umkhuhlane ukhona njengathi thina esisebenza kufront line esibhekane lemingcwabo sisondelelana kakhulu labantu sidinga ukuthi sibe ngabantu abahlala bevikelekile. Ngokunjalo sithi sengathi uhlelo lungaqhubeka ukuze umphakathi kunye lezizalwane zihlale zivikelekile.”

Kodwake esinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Matildah Ncube uthi yena uzabonela kwabanye ukuthi kwenzakalani umuntu angahlatshwa.

“Hayi mina ngithi cha! Angikakulungeli ukuthi ngihlatshwe umjovo.”

Kodwake isikhulumeli sebandla leZapu kweleSouth Africa umnumnzana Cannicious Nkala ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe kweleSouth Africa ukuthi zingekeli ukuhlatshwa.

“Labo abantu abavaccinetwayo baba lamathuba angcono okubavikela kuCovid-19. Ngiyagqugquzela njalo futhi kuzizalwane zeZimbabwe ukuthi nxa lifika lelo thuba silithathe sihlatshwe ngoba akumelanga ukuthi sicine sisifa ngento engeke isibulale. Ukuvacinetwa akuqali lamhlanje yinto ezihlala zisenziwa kubo polio nani nani. Mina ngigqugquzela ukuthi bonke abantu beZimbabwe abaseSouth Africa asilithatheni lelo thuba nxa lifika kithi.”

Uhulumende uthi uhlelo lokuhlatshwa kwezisebenzi zempilakahle luzaphela phakathi kwenyanga ezayo abeseqala ukuhlaba asebeleminyaka engamatshumi ayisithupha (60) lalabo abalemikhuhlane eyingozi nxa bengahlaselwa yicoronavirus. Sebesedlula isigidi lengxenye (over 1.5 million ) abantu asebehlaselwe ligciwane lecoronavirus kweleSouth Africa kanti asebefile sebesedlula izinkulungwane ezingamatshumi amahlanu lantathu (over 53,000).

Udaba lohlelo lokuhlaba ijekiseni yeCovid 19 Vaccine kweleSouth Africa siluphiwa nguThuso Khumalo
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:48 0:00

Ukwengezelela

XS
SM
MD
LG